Naschoolse activiteiten/KidsClub

SPORTIEVE WORKSHOPS

Golfsurfen
Voor groep 6 t/m 8 met een zwemdiploma, op dinsdagmiddag van 15.30-17.30. Na de zomervakantie willen we op dinsdagmiddag 12 lessen golfsurfen aanbieden bij Hart Beach, strandweg 3 te Scheveningen. Lees meer…

Tennislessen
Voor groep 3 t/m 8. op donderdagmiddag van 15.00 uur – 16.00 uur. Na de zomervakantie willen we 12 lessen tennis aanbieden bij tennispark W.W. aan de van Hogenhoucklaan. Lees meer…

 

CULTURELE/CREATIEVE WORKSHOPS

Met veel plezier kunnen wij mededelen dat Ready To Play na de zomervakantie een aantal culturele/creatieve workshops gaat aanbieden. Vanaf september 2014 zullen er workshops en optredens plaatsvinden.

U kunt kiezen uit de volgende workshops:

Mini Rock (popband, groep 4 t/m 6)
Veel jonge kinderen vinden het te gek om eens op een ‘echt drumstel’ te slaan en op een echte elektrische gitaar te scheuren en te rocken achter de microfoon. In iedere les speel je een keer op de elektrische gitaar,basgitaar, op een echt keyboard, op een echt drumstel en rock je achter een een echte microfoon. Je studeert per band een pop of rocksong in, speciaal gemaakt voor jonge kinderen. De Mini Rock-bands treden afsluitend op. Lees meer…

Bands On Stage (popband, groep 7,8)
Heb je gedroomd om in een stoere band te spelen en een super cool optreden te geven, dan krijg je nu je kans om die droom uit te laten komen. Natuurlijk hebben de kids ook een eindoptreden voor de ouders. Lees meer…

Acteren (groep 5,6 en 7,8)
Ben je benieuwd naar de wondere wereld die acteren heet? Onder begeleiding je eigen soap maken. Volg dan nu Acting!! Of durf je niet? Natuurlijk hebben de kids ook een eindoptreden voor de ouders. Lees meer…

Sing stars (popzang kids, groep 3 en 4)
Wij vinden dat zingen op jonge leeftijd (groep 3 en 4) bepalend is voor de rest van je leven.
Zingen en muziek maken is gewoon leuk. Bij ons leer je hoe dat moet. We letten op stemgebruik, uitstraling, presentatie, houding en nog veel meer belangrijke dingen. Natuurlijk hebben de kids ook een eindoptreden voor de ouders. Lees meer…

Fame (Streetdance, groep 4 t/m 8)
Op een plezierige, laagdrempelige manier werken we aan de ontwikkeling en ontplooiing van het kind. Door podiumervaring en zichzelf te presenteren zal het zelfvertrouwen van het kind groeien. Natuurlijk hebben de kids ook een eindoptreden voor de ouders.
Like2Dance: Sinds kort werkt Ready To Play samen met de populaire en snelst groeiende dansschool van Den Haag. Lees meer…

Kosten
Goed nieuws is dat basisschool Benoordenhout subsidie krijgt voor culturele activiteiten na school en waardoor de prijzen zeer aantrekkelijk blijven. De school hecht veel waarde aan deze extra activiteiten en is daarom bereid om de workshops te ondersteunen met bereidwilligheid, promotie en subsidie.

Nieuwsbrief 14 juli 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief overzicht van de vakanties en studiedagen, schooltijden volgend schooljaar, invulling veranderingen mbt Verbeterplan, Nieuwbouw en kijken, KidsClub Sports en Cultuur.

NIEUWE SCHOOLTIJDEN
Vanaf het schooljaar 2014/2015 zullen we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een kwartier langer op school zijn. Voor u als ouder/verzorgen betekent het dat u uw kind een kwartiertje later thuis krijgt. De school hanteert hiermee voor alle kinderen dezelfde lestijd en dezelfde pauzetijden. Ook hebben op deze manier alle klassen voldoende lestijd. De overblijfmogelijkheden blijven precies hetzelfde.  Lees meer…

NIEUWBOUW EN KIJKEN
Het nieuwe schoolgebouw wordt 24 juli bouwkundig opgeleverd. Dan moet er nog wel heel wat gedaan worden maar de hoofdaannemer gaat er dan uit. In de laatste week van de vakantie wordt dan verhuisd en wordt het nieuwe meubilair geleverd. Vervolgens moet alles ingeruimd en opgeruimd worden. Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 2 september tussen 16.00 uur en 17.30 uur de school te komen bekijken. Lees meer…

VERBETERPLAN
Het Verbeterplan is klaar en we zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering ervan in het nieuwe jaar. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanpak van pluskinderen, de invoering van een reeks nieuwe methoden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de verbetering van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. Lees meer…

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN/KIDSCLUB
In het nieuwe schooljaar gaan we weer starten met de KidsClub Sports maar daarnaast gaan we ook weer culturele activiteiten organiseren. Hieronder vindt u een deel van het aanbod waar we volgend schooljaar mee gaan starten. Het is bedoeld als kennismaking. Na de vakantie krijgt u informatie over de kosten en verdere zaken. Lees meer…

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie toe!

Verbeterplan

Het Verbeterplan is klaar en we zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering ervan in het nieuwe jaar.
Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanpak van pluskinderen, de invoering van een reeks nieuwe methoden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de verbetering van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. Ik zal u hieronder een kort overzicht geven van de zaken die we volgend schooljaar gaan aanpakken, invoeren en gebruiken.

Pluskinderen
Volgend jaar zullen we voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 op donderdag een uur een leerkracht in de school hebben die speciaal voor onze pluskinderen op school komt en met die kinderen aan de slag gaat.
Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 zal juf Carine een dag per week beschikbaar zijn om met de pluskinderen te werken. Ook zal zij die dag gaan werken met kinderen die extra instructie nodig hebben voor lezen, rekenen en spelling. Daarnaast zal juf Lisanne daar volgend schooljaar ook een dagdeel voor vrij gemaakt worden.
In de kleuterbouw zal juf Jose ook 1 dag beschikbaar zijn om extra met de kleuters te werken. Op deze manier proberen we een antwoord te geven op een belangrijke vraag die leeft bij ouders maar ook bij de school.

Verder hebben we voor de hele goede rekenaars een prachtige toren met uitdagend rekenmateriaal aangeschaft waar de bollebozen zich op stuk kunnen bijten. Daarnaast bieden de nieuwe methodes die we gaan gebruiken veel meer stof voor de betere leerlingen.

In het kader van de begeleiding van pluskinderen is het wellicht ook interessant om gebruik te maken van competenties van ouders. Er zijn bij ons op school vast en zeker ouders die vanuit hun achtergrond de school en dus ook de kinderen iets te bieden hebben. Ik denk daarbij aan specifieke kennis rond een bepaald onderwerp of een ingang in een bepaalde organisatie die voor onze kinderen boeiend kan zijn.
Als u denkt dat u daar iets mee kan, laat het ons weten dan kunnen we kijken of het past binnen ons aanbod.

 

METHODEN

Rekenen
Voor rekenen hebben we als school gekozen voor de nieuwste versie van de methode “De wereld in getallen”. Dit is een methode die in het Nederlandse onderwijs het meest gebruikt wordt. Het is ook een methode die alle moderne inzichten rond rekenonderwijs in zijn aanbod verwerkt heeft. Dat betekent: onderwijs; rekening houdend met verschillen tussen kinderen, doelgericht en resultaatgericht en gebruik makend van digitale systemen.

Engels
We gaan volgend schooljaar in alle groepen Engels geven. Dat gaan we doen met de methode “Groove me”. Daarbij krijgen de kinderen een liedje uit de top-40 aangeboden wat ze samen leren zingen en waar, afhankelijk van het leerjaar, van alles met de tekst gedaan wordt. Dat kan zijn: dramatiseren, bewegen, vertalen, enz. Deze methode hebben we in enkele groepen al geprobeerd en de kinderen waren erg enthousiast.

Wereldoriëntatie
In de groepen 5 tot en met 8 wordt vanaf dit schooljaar gewerkt met drie verschillende methoden die wel allemaal op dezelfde manier worden aangeboden. We gebruiken voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs en techniek geen boeken meer voor de kinderen. Alle lessen worden digitaal aangeboden. Dat betekent dat bij de kinderen een beroep wordt gedaan op diverse leerstijlen. Kijken, luisteren, onderzoeken, lezen enz. Lessen waarbij veel gebruik gemaakt wordt van filmpjes, quizen, verhalen, enz. en waarbij kinderen worden verrast door de inhoud van de les en zo gemotiveerd worden om te leren.
“Eigentijds” is de methode voor geschiedenis, “Grenzeloos” gebruiken we voor aardrijkskunde en “Binnenste Buiten” is de methode voor natuuronderwijs en techniek. Bij met name het laatste vak zal veel onderzocht en geëxperimenteerd worden door de kinderen.

Studievaardigheden
Het is belangrijk dat kinderen leren hoe ze kennis kunnen vinden, hoe ze grafieken en tabellen moeten lezen, hoe schema’s werken. Kortom hoe kom je op de goede en meest handige manier aan de gevraagde informatie. Bij de Cito-toetsen wordt dat vaak aan de kinderen gevraagd. Daarom gaan we dit jaar beginnen met de invoering van een methode voor studievaardigheden voor de groepen 6, 7 en 8. Deze methode heet Blits en zal voor alle leerlingen een mooie steun zijn in de verdere loopbaan op de basisschool maar ook voor het voortgezet onderwijs.

Begrijpend lezen
Voor het vak begrijpend lezen gaan we volgend schooljaar werken met de methode “Grip op lezen” voor de groepen 4, 5 en 6 en in de gropen 7 en 8 komt “Leeslink”. De eerste methode is nog met gewone boeken en de tweede is dezelfde methodiek maar dan digitaal en gebruik makend van teksten uit de actualiteit. Belangrijk bij het begrijpend lezen is het feit dat leerlingen de goede leesstrategieën gebruiken. Dat staat centraal bij deze methoden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
In het afgelopen jaar zou de school gaan werken met Kiva. Daarmee zouden de leerkrachten getraind worden in het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In het bijzonder zou de aanpak van pestgedrag daarin centraal staan. Het nadeel van dat programma was echter dat het alleen gericht was op de bovenbouw van de basisschool. Na overleg binnen de school vonden wij het toch beter om een integrale aanpak in de school te starten waarbij alle leerkrachten in de school getraind worden. Dat zal dus komend schooljaar gaan gebeuren. Daarnaast zullen we volgend schooljaar gebruiken om een keus te maken voor een methode voor Sociaal-emotionele ontwikkel in de school. Met die methode zullen we structureel met alle kinderen in de school gaan werken aan gedrag en omgang met elkaar. Het is de bedoeling dat de nieuwe methode dan in schooljaar 2015-2016 in de hele school wordt uitgezet.

Het is wellicht leuk om al wat zicht te krijgen op de inhoud en werkwijze van de diverse methoden. Kijkt u op internet en informeer u over de methoden die we volgend schooljaar gaan gebruiken.

Didactische vaardigheden van de leerkrachten
Volgend jaar zullen alle leerkrachten geschoold worden op het Model van Directe Instructie en Klassenmanagement. Dat model zullen ze gaan gebruiken bij alle vakken. Daarnaast zullen de leerkrachten begeleid worden bij de invoering van de nieuwe methoden. Belangrijk daarbij is het omgaan met verschillen. Met andere woorden; leren het lesaanbod aan te passen aan de ontwikkeling van het kind. De snelle kinderen ondersteunen en uitdagen; de wat tragere kinderen ondersteunen en motiveren. We streven naar een leerkracht die zich bewust is van de verschillen in de groep en daar op een goede manier mee omgaat.

Nieuwe schooltijden

Vanaf het schooljaar 2014/2015 zullen we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een kwartier langer op school zijn. De schooltijden zullen daardoor formeel voor alle klassen als volgt zijn:

Maandag:       08.30 – 11.45 uur             12.45 – 15.00 uur
Dinsdag:         08.30 – 11.45 uur             12.45 – 15.00 uur
Woensdag:     08.30 – 12.00 uur
Donderdag:    08.30 – 11.45 uur             12.45 – 15.00 uur
Vrijdag:           08.30 – 11.45 uur             12.45 – 15.00 uur

Voor u als ouder/verzorger betekent het dat u uw kind een kwartiertje later thuis krijgt. De school hanteert hiermee voor alle kinderen dezelfde lestijd en dezelfde pauzetijden. Ook hebben op deze manier alle klassen voldoende lestijd.

De overblijfmogelijkheden blijven precies hetzelfde. Aan de andere kant kan een ouder, als deze dat echt wil, het kind tussen de middag ophalen, thuis eten en weer terug brengen. In de praktijk zal dat, naar verwachting, nauwelijks gebeuren. In de middagpauze zullen we een rooster hanteren waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Dat doen we nu en dat zal in de nieuwe setting dus ook gebeuren. Bij de Dreibholtzstraat hebben we echter meer mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen lekker te spelen. We zullen met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park spelen.

Zoals u ziet begint de school om 08.30 uur. Vanaf schooljaar 2013/2014 zullen we weer streng gaan toezien op het op tijd op school komen. Om 08.30 uur beginnen de lessen en is de buitendeur dicht. Het afgelopen jaar was de situatie met de bus erg ongelukkig en was het lastig om ons goed te houden aan de lestijden. Volgend schooljaar zal dat wel gebeuren.

Félix en Romy: topsporters op school

Juni 2013
In Félix en Romy hebben we een paar topsporters op school!
En ze zitten ook nog allebei in groep 6!

Félix
Om te beginnen Felix, hij doet aan stijldansen en dat is echt een topsport te noemen. Er moet heel veel getraind en geoefend worden en de lichamelijke conditie is hierbij van groot belang. Felix is onlangs samen met zijn (vaste) partner, Amelie, kampioen van de Benelux geworden! Een filmpje van het paar is te vinden op YouTube.

Felix neemt deel aan het trainingskamp ‘”Ambition”2016, hiervan is de bedoeling dat hij Nederland weer aan de top brengt met stijldansen, hij is volgend jaar junior en wij wensen hem veel succes met zijn training en talent.

Romy
En verder hebben we de jeugdkampioene van Nederland in het turnen: Romy.
Romy turnt in de 2e divisie. Om zich te plaatsten voor het NK heeft ze eerst een voorwedstrijd geturnd (goud) daarna een kwart finale (goud) toen een halve finale (zilver). Intussen is ze ook nog kampioen van Zuid-Holland geworden en heeft ze twee losse toernooien ook nog gewonnen.

Op het NK waren de beste 36 meisjes over en hier is ze wederom 1e geworden en daarmee Bondskampioen ofwel beste turnstertje van de 2e divisie pupil 1 van Nederland! Hierdoor is ze gepromoveerd naar de 1e divisie. Haar trainster ziet zoveel talent in haar dat ze op proef mag in de ere (ook wel talenten) divisie!

Drie leraren voltooien specialistenstudie!

Juli 2013
Bij al het normale schoolwerk hebben drie van onze leraren onlangs hun specialistenstudie met succes afgerond:

– Marlijn van Dijk voltooide een tweejaarlijkse studie Special Education and Needs en mag zich nu Master SEN noemen. Haar specialisatie is hoogbegaafdheid.

– Michèle van der Laan is na twee jaar ook Master Sen. Zij heeft zich gespecialiseerd in leesonderwijs.

– Mirjam Nelck heeft haar studie Rekenspecialist voltooid!

We feliciteren hen natuurlijk van harte en zijn heel blij met alle extra know-how die we in de school hebben gekregen.