Juf Pauline en Lucas getrouwd!

IMG_3672Vandaag waren het kersverse bruidspaar Juf Pauline en Lucas op school!

Al eerder vierden zij hun trouwdag met familie en vrienden in Groningen, maar een viering met de kleuters mocht natuurlijk niet ontbreken.

Alle kinderen uit de drie kleutergroepen zorgden voor een warm onthaal voor het prachtige bruidspaar. En daarna ging het bruidspaar op de foto met de trotse kleuters van juf Pauline.

*Klik op de foto’s voor een grotere weergave

IMG_3713

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: Maatschappelijk werker

DeepaGeachte ouder(s)/ verzorger(s),

Mijn naam is Deepa Bhikharie en ik verzorg het schoolgericht maatschappelijk werk voor de OBS Benoordenhout.

Inmiddels ben ik al bekend bij een aantal ouders en kinderen. Voor degenen die mij nog niet hebben ontmoet zal ik vertellen waarom ik op school ben en wat ik precies doe.

Het doel van het schoolmaatschappelijk werk is om ouders te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen die te maken hebben met de opvoeding, het gedrag van een kind op school, op straat of thuis, relatie- of verwerkingsproblemen, spanning in de familie en de gevolgen hiervan voor het kind. Ik wil samen met u bekijken op welke manier ik u het beste kan helpen en doorverwijzen wanneer dat nodig is.

Als schoolmaatschappelijk werker stimuleer ik de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door middel van sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen.

Daarnaast probeer ik de draagkracht en de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en meer van zichzelf kunnen laten zien op school en thuis. Dit kan in groepsverband of individueel gebeuren.

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik geheimhoudingsplicht. Met de ouders wordt besproken wat doorgegeven mag worden aan de interne begeleider en/of leerkracht van school of aan derden. Zonder toestemming van de cliënt wordt er dus geen informatie aan derden verstrekt.

De begeleiding van de kinderen vindt plaats op school en gebeurt onder schooltijd. Desgewenst kan het gesprek met u op het kantoor van het schoolmaatschappelijk werk gehouden worden in de Elandstraat 88, 2513 GV Den Haag.

Ik ben elke dinsdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur werkzaam voor de OBS Benoordenhout.

Uw kind kan aangemeld worden voor begeleiding bij het schoolmaatschappelijk werk nadat u toestemming heeft gegeven. Samen met u en school zoeken wij de beste manier om uw kind te helpen.

Als u een afspraak wilt maken of meer wilt weten over het schoolmaatschappelijk werk op onze school, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind of aan de interne begeleider van school, mevrouw Saskia Boschloo. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ook direct een afspraak met mij maken. Ik ben telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06-43395217 en via de mail d.bhikharie@zebrawelzijn.nl.

Met vriendelijke groet,

Zebra LogoDeepa Bhikharie
Schoolmaatschappelijk werker O.B.S. Benoordenhout
Zebra Welzijn/ Xtra

Nieuwsbrief 17 oktober 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief: Terugblik op presentatie Verbeterplan, bezoek Rijksinspectie, Kidsclub cultuur, Feestje, Ouderbijdrage en Overblijfbijdrage

OUDERAVOND / VERBETERPLAN
Afgelopen week is de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Deze avond was dit jaar gecombineerd met de presentatie van het Verbeterplan van de school. Na de verschillende presentaties van de voorzitters van OR en MR waarbij de financiën werden behandeld en waarin werd duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de twee clubs, werd uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen in de school.  Lees meer…

BEZOEK VAN DE RIJKSINSPECTIE
Gisteren was de Rijksinspectie voor het Onderwijs bij ons op school. Het is hun taak om te controleren of de school voldoet aan de eisen die de wet stelt aan goed onderwijs. Voor ons natuurlijk best een spannende dag. Het bezoek behelst een viertal bezoeken aan klassen, gesprekken met leerkrachten, een uitgebreid gesprek met directie en IB… Lees meer…

KIDSCLUB CULTUUR
Vorige week heeft u een mail gekregen met daarin formulieren waarmee u uw kind kon opgeven voor een aantal culturele naschoolse activiteiten. Die activiteiten waren allemaal op de woensdag gepland. Uit het aantal aanmeldingen en navraag bij de kinderen blijkt dat de woensdag voor veel kinderen al helemaal vol zit met sport of cultuur. Daarom heb ik de organisatie van de activiteiten gevraagd een nieuwe opzet te maken waarbij de activiteiten op andere dagen georganiseerd zullen worden. Ik hoop dat het dan wel tot mooie dingen kan komen.

FEESTJE
18 oktober is het feest! Juf Pauline, treedt in het prachtige Leeuwarden in het huwelijk met haar Lucas. Vrijwel het hele team trekt naar Friesland om dit feestje bij te wonen. Langs deze weg wil ik Pauline en Lucas namens ouders en kinderen van de school heel veel geluk wensen. De teamleden zullen dat aldaar persoonlijk doen. Op dinsdagochtend na de vakantie is Pauline weer terug op school en dan wel op een heel bijzondere manier. Komt dat zien!

OVERMAKEN OUDERBIJDRAGE
Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Lees meer… 

OVERMAKEN OVERBLIJFBIJDRAGE
Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Lees meer…

Bezoek van de Rijksinspectie

Gisteren was de Rijksinspectie voor het Onderwijs bij ons op school. Het is hun taak om te controleren of de school voldoet aan de eisen die de wet stelt aan goed onderwijs.

Voor ons natuurlijk best een spannende dag. Het bezoek behelst een viertal bezoeken aan klassen, gesprekken met leerkrachten, een uitgebreid gesprek met directie en IB, documentenonderzoek waarbij de schoolresultaten van belang zijn en een gesprek met het bevoegd gezag te weten een vertegenwoordiger van het College van Bestuur van de Stichting. Het resultaat van het onderzoek wordt vastgelegd in een verslag dat we over vier weken formeel krijgen.

Echter, in de nabespreking met directie en CvB werd al duidelijk gemaakt dat de rijksinspecteur heel tevreden was over wat ze in de school gezien had. De school, en ik citeer, ze voelde de verbetering in de school. Zij zag enthousiasme bij kinderen, plezier bij leerkrachten, een goed plan en duidelijke stappen in de ontwikkeling van de school. De resultaten waren over het geheel voldoende en constateerde een enorme groei in de school.

Met andere woorden; de school krijgt een voldoende en dat is echt verdiend. Natuurlijk is er van alles te doen en zijn er details die beter moeten. Het Verbeterplan gaat immers over een periode van twee jaar. Maar dat is altijd het geval. Dat een voldoende krijgen (hoger kan niet) niet vanzelfsprekend is, blijkt uit het feit dat vorige week een school uit hetzelfde bestuur een onvoldoende heeft gekregen. Wij zijn dus blij en ook trots op dit resultaat.

Ouderavond/verbeterplan

Afgelopen week is de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Deze avond was dit jaar gecombineerd met de presentatie van het Verbeterplan van de school. Na de verschillende presentaties van de voorzitters van OR en MR waarbij de financiën werden behandeld en waarin werd duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de twee clubs, werd uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen in de school.

De presentatie ontwikkelde zich van een aanvankelijk zorgelijke situatie tot een beeld waarin duidelijk werd gemaakt dat de school bezig is die zorgelijk situatie ver achter zich te laten.

De grote groep ouders die aanwezig was, voelde die zorg ook en maakte bij het begin ook duidelijk dat ze schrokken van de geschetste praktijk. Naarmate het verhaal vorderde veranderde dat gevoel.

Het werd duidelijk dat de school gekozen had voor een radicale verbeteraanpak. De aanvankelijke schrik veranderde in hoop en verwachting en voor veel ouders al in gevoelde praktijk. Het was heel mooi om te horen hoe ouders de ingezette veranderingen ervaren. Het was ook mooi om te horen hoe leerkrachten de veranderingen ervaren. Kortom, de presentatie van alle zaken die we gestart zijn en de komende tijd gaan oppakken gaf een gevoel van enthousiasme en vertrouwen. Dat werd door ouders ook uitgesproken.

Dat uitgesproken vertrouwen was voor mij als directeur fijn om te horen maar zal de docenten, die het allemaal uiteindelijk moeten uitvoeren, ook goed gedaan hebben.

Wordt u onze nieuwe overblijfbegeleider?

kleuters

We zijn op zoek naar mensen die de overblijf op school willen begeleiden. Dat kunnen ouders/verzorgers zijn, maar het kunnen ook andere mensen zijn die het leuk vinden en in staat zijn om tussen de middag een onze kinderen te begeleiden bij het buiten spelen.

Bent u zelf geïnteresseerd of weet u mensen in uw omgeving die dit zouden willen doen, dan zou het fijn zijn om in gesprek te gaan met deze mensen. Voor de overblijf is een beperkt bedrag beschikbaar als vergoeding. Dat bedrag staat gelijk aan het bedrag dat iemand mag krijgen in het kader van vrijwilligerswerk. Daar hoef je in principe geen belasting over te betalen.

Bent u geïnteresseerd of weet u iemand; laat het ons weten. (directie@obsbenoordenhout.nl)

Samenvatting afscheid oud-directeur Sacha van Meerendonk

OBS Benoordenhout afscheidsreceptie Sacha van Meerendonk

Oud directeur van OBS Benoordenhout Sacha van Meerendonk is onlangs officieel met pensioen gegaan. Na een loopbaan van circa zeven jaar op OBS Benoordenhout, is hij op vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid o.a. door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur  Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad, het team en andere belangstellenden die “meester Sacha” nog eenmaal de hand kwamen schudden.

 

 

OBS Benoordenhout afscheidsreceptie Sacha van Meerendonk

Uw logo of naam op ons sponsorbord

 

 

Beste ouders/verzorgers en andere belanghebbenden,

Onlangs is bij OBS Benoordenhout een Schoolplein14 gerealiseerd. Aan dit fantastische initiatief hebben de Johan Cruyff Foundation en de gemeente Den Haag een grote financiële bijdrage gedaan voor onze school.

De school moet zelf echter nog steeds € 2.000,– bijdragen. Graag vragen wij u om een financiële bijdrage om ons te helpen dit bedrag bij elkaar te brengen.

Wat doen wij met het geld?
Met het geld wat binnenkomt willen we eerst het resterende bedrag bij elkaar krijgen voor ons Schoolplein14. Daarnaast hebben we nog veel geld nodig om leuke dingen aan te schaffen voor onze leerlingen. Denk hierbij aan mooie speeltoestellen op het schoolplein en mooie sportshirts.

Wat kunt u doen?
U kunt uw bijdrage overmaken naar de schoolrekening IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van “bijdrage schoolplein”. Iedere bijdrage, groot en klein, is heel welkom.

Wat u ervoor terug krijgt
De Johan Cruyff Foundation zorgt voor een mooi sponsorbord in onze school, waarop de bedrijven en personen vernoemd kunnen worden die bijdragen aan ons schoolplein. Personen en bedrijven die een bijdrage overmaken vanaf € 250, worden met hun naam of logo vereeuwigd op het sponsorbord in de school.

Om uw naam/logo op het sponsorbord te realiseren dient uw bijdrage voor 24 oktober a.s. binnen te zijn en mailt u uw naam of logo (in JPG en EPS formaat) naar directie@obsbenoordenhout o.v.v. “sponsorbord”.

En wellicht het belangrijkste wat we ervoor terug krijgen? Blije leerlingen die al hun energie kwijt kunnen op hun schoolplein.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Berend Plant, Directeur

Nieuwsbrief 2 oktober 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief: Ouderavond, Presentatie verbeterplan, Afscheid Sacha van Meerendonk, Studiedag 17 oktober, Kinderboekenweek, Kidsclub cultuur, Inspectiebezoek, Ouderbijdrage en Overblijfbijdrage

OUDERAVOND / VERBETERPLAN
Komende dinsdagavond 7 oktober va. 20 uur wordt de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Op deze avond wordt naast de informatie rond de Ouderraad ook het Verbeterplan aan u gepresenteerd. Wat dat laatste betreft, is het de bedoeling dat u aan het eind van de avond weet wat de school dit schooljaar allemaal aan onderwijsontwikkelingen zal aanpakken.  Lees meer…

AFSCHEID SACHA VAN MEERENDONK
Afgelopen vrijdag is Sacha van Meerendonk officieel met pensioen gegaan. Na ongeveer zeven jaar op de Benoordenhout gewerkt te hebben, is hij vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur en Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad. Er waren mooie woorden en mooie cadeaus en tenslotte een dankwoord van de pensionaris zelf. Lees meer…

STUDIEDAG
Vrijdag 17 oktober hebben we weer een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij en de juffen gaan weer van alles bijleren.

KINDERBOEKENWEEK
De komende week staat het thema “feest” centraal in de school. Het onderwerp van de Kinderboekenweek leent zich natuurlijk voor allerlei leuke dingen. Afgelopen woensdag was de feestelijke opening met muziek en dans. We hebben een boekenmarkt op het schoolplein gehad die heel succesvol was. Daarnaast heeft de school alle bekroonde kinderboeken gekocht. Lees meer…

KIDSCLUB CULTUUR
Zeer binnenkort krijgt u via de mail een aantal aanbiedingen die gericht zijn op buitenschoolse activiteiten op het gebied van dans, muziek, acteren en zang. Het is daarbij de bedoeling dat u, als u uw kind mee wil laten doen, zelf direct de kosten overmaakt op de rekening van de uitvoerende organisatie.
Wij krijgen dan weer van de organisatie te horen wie zich aangemeld heeft. Lees meer..

INSPECTIEBEZOEK
Op 16 oktober krijgt de school bezoek van de Rijksinspectie voor het onderwijs. De school doet mee aan een zg. Stelselonderzoek. Daarbij worden scholen ad random door de inspectie uitgekozen. De bedoeling is dat de inspectie daarmee informatie krijgt waarmee “de staat van het onderwijs” in Nederland geschreven kan worden. Dat is het landelijke rapport van de Rijksinspectie. Lees meer…

OVERMAKEN OUDERBIJDRAGE
Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Lees meer… 

OVERMAKEN OVERBLIJFBIJDRAGE
Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Lees meer…

 

Belangrijk: ouderinformatieavond en presentatie verbeterplan 7 oktober

Komende dinsdagavond 7 oktober wordt de jaarlijkse ouderavond georganiseerd.

Op deze avond wordt naast de informatie rond de Ouderraad ook het Verbeterplan aan u gepresenteerd. Wat dat laatste betreft, is het de bedoeling dat u aan het eind van de avond weet wat de school dit schooljaar allemaal aan onderwijsontwikkelingen zal aanpakken. Dat zal gebeuren aan de hand van een presentatie waarbij u nadrukkelijk uitgenodigd wordt om vragen te stellen.

De avond begint om 20.00 uur en zal uiterlijk tot 22.00 uur duren.