Afscheid Sacha van Meerendonk

Afgelopen vrijdag is Sacha van Meerendonk officieel met pensioen gegaan. Na ongeveer zeven jaar op de Benoordenhout gewerkt te hebben, is hij vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur en Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad.

Er waren mooie woorden en mooie cadeaus en tenslotte een dankwoord van de pensionaris zelf. Onder het genot van een drankje kon daarna nog even nagepraat worden.

Wij allen wensen Sacha een mooie tijd.

Kinderboekenweek

De komende week staat het thema “feest” centraal in de school. Het onderwerp van de Kinderboekenweek leent zich natuurlijk voor allerlei leuke dingen.

Afgelopen woensdag was de feestelijke opening met muziek en dans. We hebben een boekenmarkt op het schoolplein gehad die heel succesvol was.

Daarnaast heeft de school alle bekroonde kinderboeken gekocht. Die worden de komende dagen ook behandeld en gelezen in de verschillende groepen. Verder worden er allerlei mooie dingen in de klassen gemaakt die allemaal te maken hebben met het thema “feest”.

KidsClub Cultuur

Zeer binnenkort krijgt u via de mail een aantal aanbiedingen die gericht zijn op buitenschoolse activiteiten op het gebied van dans, muziek, acteren en zang.

Het is daarbij de bedoeling dat u, als u uw kind mee wil laten doen, zelf direct de kosten overmaakt op de rekening van de uitvoerende organisatie.
Wij krijgen dan weer van de organisatie te horen wie zich aangemeld heeft.

Om de kosten voor deze activiteiten te drukken zal de school gebruik maken van een subsidie voor naschoolse activiteiten.

Inpectiebezoek

Op 16 oktober krijgt de school bezoek van de Rijksinspectie voor het onderwijs. De school doet mee aan een zogenaamd Stelselonderzoek. Daarbij worden scholen ad random door de inspectie uitgekozen.

De bedoeling is dat de inspectie daarmee informatie krijgt waarmee “de staat van het onderwijs” in Nederland geschreven kan worden. Dat is het landelijke rapport van de Rijksinspectie. Tegelijkertijd wordt natuurlijk ook naar “de staat van onze school” gekeken.

Dat is misschien een beetje spannend maar aan de andere kant geeft het een goed beeld van onze situatie.