Nieuwsbrief 1 december

header_nieuwsbriefIn deze nieuwsbrief: terugblik op opening schoolgebouw, Sinterklaas viering, Kidsclub sport, Kerst.

OPENING SCHOOLGEBOUW
De feestweek is inmiddels weer achter de rug. Vanuit ons perspectief zijn we heel tevreden over hoe alles verlopen is. In de klassen waren prachtige uilen gemaakt. We hebben een heel gezellige spelletjesochtend gehouden waarbij we gelukkig ook voldoende hulp van ouders hadden. Vervolgens hebben we gezamenlijk het schoolplein omgedoopt tot juf Irisplein. Deze feestelijke bijeenkomst werd besloten met een heerlijk stukje pizza dat gratis werd aangeboden door restaurant La Luna. Lees meer…

SINTERKLAAS
Ja, we weten het zeker. Sinterklaas komt vrijdag ook bij ons langs. Zo rond 08.30 uur zal hij bij de school aankomen. We weten nog niet precies hoe hij komt want ik heb begrepen dat het paard door de toverpiet is omgetoverd in een konijn. Dat kan natuurlijk voor problemen zorgen maar we vertrouwen erop dat het allemaal goed gaat komen.
Als de Sint op school is aangekomen, zal hij in de speelzaal ontvangen worden door de kleintjes. Daarna zal hij samen met zijn Pieten de grote kinderen in de klas bezoeken.
De dag zal om 11.45 uur eindigen. Dan zijn de kinderen vrij en kunnen we met z’n allen toeleven naar “het heerlijk avondje”.

KERST
Het gaat allemaal erg snel in zo’n feestmaand. Daarom nu toch ook maar even wat zeggen over het Kerstfeest. Het traditionele kerstdiner op school zal dit jaar op woensdag 17 december plaatsvinden. De ouders van de kinderen zorgen voor een mooi gedekte tafel met lekkere hapjes en de ouderraad zorgt op het schoolplein voor wat lekkers voor de ouders tijdens het diner. Om misverstanden te voorkomen nog maar even duidelijk geschreven: de laatste dag voor de kerstvakantie hebben de kinderen gewoon de hele dag school.

KIDS SPORT
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage waarin u uw kind kunt opgeven voor een aantal sport activiteiten die na de kerstvakantie gaan beginnen.

OUDERBIJDRAGE
Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden. Lees meer…

OVERBLIJFBIJDRAGE
Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen. Lees meer…

OBS Benoordenhout officieel geopend

Vrijdag 14 november jl. was het dan zover: de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw van openbare basisschool Benoordenhout.

Echte uilen
Alle leerlingen en vele ouders/verzorgers stonden op het schoolplein, waar maar liefst zeven levensechte uilen* te aanschouwen waren.

De leerlingen kregen uitleg over alle aanwezige uilen. Er ruim gelegenheid om vragen te stellen en ze mochten de uilen van dichtbij bekijken. Wat was het moeilijk om ze niet te aaien! De veren van de uilen kunnen dan beschadigen.

Openingsceremonie
Nadat alle uilen aan bod waren gekomen, was het tijd voor de openingsceremonie. Een van de uilen kwam, met de sleutel van de school aan zijn poot, in volle vaart aanvliegen. Hij landde op de arm van meester Berend, waarna de uil een lekker muisje kreeg als beloning. De sleutel werd overhandigd aan wethouder Van Engelshoven, die hiermee onder luid applaus de deur van de school opende.

Speeches
Binnen konden genodigden, het team, de leerlingen en ouders/verzorgen van heerlijke hapjes en drankjes. Na een mooie toespraak van Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur, die zijn enorme geloof in deze school nogmaals benadrukte, nam directeur Berend Plant het woord. Hij bedankte allen die betrokken zijn geweest bij de realisatie van het nieuwe schoolgebouw. Van de architect en de wethouder tot de Haagse Scholen en de aannemer en de ICT leverancier. Oud directeur Sacha van Meerendonk werd onder luid applaus bedankt voor zijn rol in de realisatie van de nieuwbouw.

Fantastische hulp bij de catering
De leerlingen van groep 7 hebben een voortreffelijke rol gespeeld bij de catering tijdens de officiële opening, complimenten hiervoor!

*De uil, sinds de oudheid de verbeelding van wijsheid, is in de loop der jaren symbool geworden voor de school. Dit is terug te zien in het logo en de huisstijl van OBS Benoordenhout. De uil heeft tevens een prominente plaats in de pijlers aan weerszijde van het toegangshek tot het schoolplein en de school. Deze uilen zijn -dankzij vele donateurs- via een succesvolle crowdfundingactie gerestaureerd en herplaatst in het hek van het nieuwe schoolgebouw.

 Foto’s

Aankondiging MR vergadering

Op dinsdag 18 november a.s komt de Medezeggenschapsraad (MR) bij elkaar.

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd: personeel, ouders en -via hen- de leerlingen. De MR adviseert de directeur en vertegenwoordigt in voorkomende gevallen het bestuur.

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel bij het bestuur van onze school (stichting “De Haagse Scholen”). De MR heeft instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen/wijzigen van een aantal zaken met betrekking tot het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: de schoolgids, het schoolplan enzovoorts. Een minder vergaande bevoegdheid is de adviesbevoegdheid betreffende zaken als personeel en organisatie van de school.

Heeft u onderwerpen die u graag aan bod wil laten komen in de MR?
Neem contact op via mr@obsbenoordenhout.nl

 

Verslag opening schoolplein

Al de hele week is het feestweek op school ten behoeve van de opening van onze nieuwe school.

Op woensdag 12 november werd ons schoolplein geopend.

Meester Berend ging speechen en bedankte Mariëlle Hoogland, die namens de Johan Cruyff Foundation aanwezig was, voor het mooie Schoolplein14 dat is aangelegd en waar de kinderen naar hartelust op kunnen sporten en spelen.

Daarna was het de beurt aan juf Iris, die maar liefst 43 jaar in het Haagse onderwijs heeft gezeten (waarvan 41 jaar op OBS Benoordenhout). Zij mocht het “juf Iris plein” onthullen. Haar naam zal voor altijd verbonden blijven aan onze school.

Om de opening van het schoolplein nog meer kracht bij te zetten zongen en dansten de leerlingen en de leerkracht en meester Berend op een zelfgeschreven lied op de melodie van Happy. Daarna was er voor iedereen Pizza, met dank aan La Luna pizzeria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komt u helpen tijdens de feestweek?

Voor veel van de activiteiten tijdens de feestweek hebben we hulp van ouders nodig. Denk hierbij aan:

  • spelletjesochtend op woensdagochtend
  • sponsorloop op donderdagmiddag
  • fotograferen tijdens de opening van het schoolplein op woensdag 11:30 – 12:15
  • fotograferen tijdens de opening van het schoolgebouw met de valkenier op vrijdag 14:00 – 15:15

Geef u op aan de leerkracht van uw kind of stuur een mail aan directie@obsbenoordenhout.nl

Alvast bedankt!

Feestweek: opening OBS Benoordenhout!

710x200groep7_schoolreisIn de week van 10 t/m 14 november 2014 gaan we de school officieel openen. Dat laten we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan!

Nee, we maken er een heuse feestweek van. Hoe ziet die feestweek er dan uit?

Maandag 10 november 2014
Op deze dag wordt de ramp met het vliegtuig MH17 nationaal herdacht. We zullen dan geen grote feestelijkheden doen, maar we gaan wel allemaal in de school ontwerpen maken voor raamversieringen. Iedere klas op zijn eigen manier.

Dinsdag 11 november 2014
Op deze dag gaan we de ontwerpen echt maken. De ramen zullen er feestelijk uit gaan zien. Daarnaast zullen de kleuters ter ere van Sint Maarten om 17.30 uur de school rond gaan met hun zelfgemaakte lampionnen.

Woensdag 12 november 2014
Op deze ochtend hebben we spelletjesochtend. In alle klassen zullen spelletjes opgesteld staan waar de kinderen mee kunnen spelen. Daar zullen zeker een aantal Oud-Hollandse spelletjes bij zijn. Rond 11.30 uur zullen we met alle kinderen het schoolplein openen. Dat doen we tevens met de sponsors Johan Cruyff Foundation en de gemeente. We zullen dan het plein officieel een andere naam gaan geven ter ere van een oud collega. Ook zullen we het door de kinderen van de bovenbouw gemaakte feestlied samen zingen. ouders/verzorgers zijn hierbij van harte welkom.

Donderdag 13 november 2014
In de middag hebben we onze sponsorloop, u heeft hier eerder een formulier voor ontvangen, deze dient uiterlijk vandaag geretourneerd te worden aan de leerkracht. De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen rondes op het schoolplein en de kinderen van groep 5 t/m 8 zullen rondes om het schoolgebouw lopen. Met de opbrengst zullen we het schoolplein verfraaien met mooie speelobjecten.

Vrijdag 14 november 2014
In de ochtend komt er een theatergezelschap op school die een voorstelling zal geven voor alle kinderen. Om 14.15 uur komt er een valkenier die veel zal vertellen over ons schoolsymbool; de uil. Hij zal een heel stel uilen meenemen. Dat zal ook op het schoolplein gebeuren. Om 14.55 uur zal de school officieel door de wethouder geopend worden. We gaan dat op een spectaculaire manier doen! Als u uw kind vroeg (14.15 uur) komt halen kunt u het zelf zien.

 

Komt u helpen tijdens de feestweek?
Voor veel van de activiteiten tijdens de feestweek hebben we hulp van ouders nodig. Denk hierbij aan:

  • spelletjesochtend op woensdagochtend
  • sponsorloop op donderdagmiddag
  • fotograferen tijdens de opening van het schoolplein op woensdag 11:30 – 12:15
  • fotograferen tijdens de opening van het schoolgebouw met de valkenier op vrijdag 14:00 – 15:15

Geef u hiervoor aub op bij de leerkracht van uw kind.

Alvast bedankt!

Juf Pauline en Lucas getrouwd!

IMG_3672Vandaag waren het kersverse bruidspaar Juf Pauline en Lucas op school!

Al eerder vierden zij hun trouwdag met familie en vrienden in Groningen, maar een viering met de kleuters mocht natuurlijk niet ontbreken.

Alle kinderen uit de drie kleutergroepen zorgden voor een warm onthaal voor het prachtige bruidspaar. En daarna ging het bruidspaar op de foto met de trotse kleuters van juf Pauline.

*Klik op de foto’s voor een grotere weergave

IMG_3713