Nieuwsbrief 23 december 2016

In deze nieuwsbrief: herinnering overblijf, personeelsinformatie, kanjertraining, bbc news, CPC loop, leerplicht, belangrijke data

HERINNERING OVERBLIJF

Voor de ouders die gebruik maken van gespreide betaling van de overblijf en dit nog niet hebben overgemaakt: het verzoek om z.s.m. het bedrag van €120,- over te maken op NL78 INGB 0007234040 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van: overblijf+ naam kind(eren).

PERSONEELSINFORMATIE

Mirjam Nelck heeft na veel enthousiaste jaren bij ons op school besloten dat het voor haar tijd wordt voor een nieuwe uitdaging. Zij heeft daarom haar ontslag ingediend en zal op 8 maart a.s. voor het laatst op school zijn. Voor ons als school zeker een gemis, maar voor haar heel fijn om zich te oriënteren op andere mogelijkheden binnen of buiten het onderwijs. Mirjam zal maandag a.s. 23 januari ook de leerlingen van groep 6 hierover informeren.

Gelukkig hebben we intern op school een oplossing hiervoor gevonden. Idelette Jol (leerkracht van groep 8) zal fulltime gaan werken. Voor de groepen 6,7 en 8 hebben we de volgende indeling gemaakt:

groep 6: maandag, donderdag en vrijdag: Warisha Matai

dinsdag en woensdag: Idelette Jol

groep 7: maandag: Idelette Jol

dinsdag t/m vrijdag: Marijke Enninga

groep 8: maandag, dinsdag, woensdag: Marlijn van Dijk

donderdag en vrijdag: Idelette Jol

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Heeft u hierover nog vragen dan is er een inloopmoment op dinsdag 24 januari om 8.30 uur in de teamkamer waar Saskia Boschloo (intern begeleider) en ikzelf beschikbaar zijn om e.e.a. toe te lichten en vragen te beantwoorden.

KANJERTRAINING

In de kanjertraining komen vanaf de tweede helft van het schooljaar oefeningen voor waarin de kinderen elkaar vertellen hoe ze elkaar beleven. Het kernuitgangspunt is het beschrijven van positieve verwachtingen van de ander. De kinderen van de onderbouw zijn nog te jong om deze oefening te doen. Deze oefening wordt in de  groepen 6 t/m 8 gedaan. De ouders van deze groepen worden hierover uitgebreid via de klassenpost geïnformeerd.

In alle groepen worden nu structureel Kanjerlessen gegeven waarbij we ons altijd richten op het helpen en begeleiden van de kinderen. Als u interesse heeft om hier meer over te weten dan is het Kanjerboek voor ouders nog op school te koop. Warisha Matai is onze kanjer coördinator en aanspreekpunt als het gaat om sociaal emotionele ontwikkeling.

BBC NEWS

Vandaag zijn er film en geluidsopnamen gemaakt voor BBC news naar aanleiding van onderstaand artikel. Dit wordt dinsdagochtend bij BBC breakfast news uitgezonden. Uiteraard zijn er alleen leerlingen bevraagd die hiervoor ook toestemming hebben gegeven. We zijn trots om de school op deze manier in het nieuws te hebben.

A British mum living in Amsterdam has just published a book explaining why Dutch kids are ‘the happiest in the world’ (UNICEF) and offering tips on how to replicate this utopian happy childhood model. Some of its old school values, sitting down to meals together, but some is more complex/controversial 

 They use this 2013 UNICEF report as the foundation for the book: https://www.unicef-irc.org/publications/683/ – it found Dutch kids to be the happiest out of 29 richest countries.

CPC-LOOP 2017

Op zondag 12 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. Inmiddels hebben al veel leerlingen zich aangemeld. We gaan dus zeker meedoen.  Wil je ook meedoen? Meld je dan aan: mlmnoesen@gmail.com ovv: voornaam + achternaam kind, groep kind en naam van begeleider.

LEERPLICHT

Voorafgaand aan de voorjaarsvakantie zal leerplicht op vrijdag controles houden op diverse scholen. Ook voor onze school is aangekondigd dat wij hoogstwaarschijnlijk bezocht gaan worden. Voor iedereen belangrijk om rekening te houden met mogelijke consequenties van het zogeheten luxeverzuim (ongeoorloofd schoolverzuim aansluitend aan vakanties).

BELANGRIJKE DATA

maandag 23 januari t/m vrijdag 3 februari: CITO toetsweken groep 2 t/m 7

dinsdag 7 februari: studiedag: alle leerlingen vrij

vrijdag 10 februari: 25 jarig jubileum Jacqueline de Vrij

dinsdag 21 februari: 19 uur MR vergadering

maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie

Nieuwsbrief 16 december 2016

In deze nieuwsbrief: Kerstdiner, OR-kerstborrel, CPC-loop, MR, belangrijke data

KERSTDINER

Woensdag 21 december a.s. vieren we met alle kinderen het kerstdiner. Alle leerkrachten hebben een intekenlijst voor de benodigde hapjes/drankjes enz. per groep voor de ouders. Om 17.15 uur gaat de deur open. Het kerstdiner duurt van 17.30-18.30 uur.

OR-KERSTBORREL VOOR OUDERS

Tijdens het kerstdiner (van 17.30-18.30 uur) is er een kerstborrel op het schoolplein voor alle ouders, georganiseerd door de oudervereniging. Door de oudervereniging wordt er glühwein, snert en broodjes worst aangeboden.

Het zou erg fijn zijn als jullie als ouders ook iets lekkers meenemen voor bij deze borrel.

Verder zoeken we nog een paar ouders die willen helpen bij het opbouwen (16.30 uur) of bij het bemensen van een kraampje (17.30-18.00 uur of 18.00 uur -18.30 uur) of opruimen (18.30 uur). Je kunt je hiervoor opgeven via directie@obsbenoordenhout.nl of op de lijst die bij de ingang van de school hangt. Vele handen maken licht werk en fijn als we elkaar hierbij kunnen afwisselen!

CPC-LOOP 2017

Op zondag 12 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. Inmiddels hebben al veel leerlingen zich aangemeld. We gaan dus zeker meedoen.  Wil je ook meedoen? Meld je dan aan: mlmnoesen@gmail.com ovv: voornaam + achternaam kind, groep kind en naam van begeleider.

MR dinsdag 10 januari

Dinsdag 10 januari is de volgende MR vergadering om 19.00 uur. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post en rondvraag)de volgende onderwerpen bespreken: overblijf, verkiezingen MR-lid oudergeleding. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

BELANGRIJKE DATA

woensdag 21  december: 17.30- 18.30 uur, kerstdiner voor alle kinderen en kerstborrel op schoolplein voor alle ouders.

vrijdag 23 december: alle leerlingen om 12.00 uur vrij.

maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: kerstvakantie

maandag 9 januari: weer naar school

Dinsdag 10 januari: 19.00 uur MR vergadering