Wat heeft mijn kleuter nodig voor de gymnastiek-/spelles?

Een paar keer per week wordt er gymnastiek of een spelles gegeven. Uw kind mag dan gebruik maken van gymschoenen. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind deze schoenen zelf aan en uit kan doen. Dus bijvoorbeeld schoenen met elastiek of klittenband. Daarnaast kunt u extra kleding meegeven. Voorziet u de schoenen en kleding a.u.b. aan de binnenzijde van de naam van uw kind. De gymschoenen die in de gymzaal gebruikt worden, mogen niet buiten gebruikt worden.

Wat gebeurt er allemaal in de kleutergroep?

In de kleuterklas wordt de basis gelegd voor de verdere schoolontwikkeling. Kinderen leren samen spelen en rekening te houden met elkaar. Kinderen leren hier de begrippen die nodig zijn om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Ook wordt er spelenderwijs gewerkt aan de concentratie en de grove- en fijne motoriek. Alles wat in een kleutergroep wordt gedaan is ter bevordering van een goede ontwikkeling van uw kind. Maar… voorop staat dat uw kind met plezier naar school gaat!

Wanneer mag mijn kind wennen op school?

Peuters die bijna vier jaar zijn mogen volgens de wet op het Basisonderwijs gebruik maken van zogenaamde “wendagen”. Dit wennen is bedoeld om voor de kinderen de overstap van peuter naar kleuter te vergemakkelijken.

In de praktijk is gebleken dat wanneer kinderen in de loop van het schooljaar vier jaar worden ze hier echt profijt van hebben. Ze komen, een maand voordat ze jarig zijn, een paar ochtenden meedraaien (in totaal vijf keer). Deze ochtenden spreekt u af met de betreffende leerkracht.

Voor kinderen die vlak vóór of in de zomervakantie vier jaar worden, is het wennen niet altijd even zinvol: de laatste weken van een schooljaar zijn druk en de groepen zijn dan erg vol, dus is er geen rustige omgeving om te wennen.

Na de vakantie zijn de oudste kleuters overgegaan naar groep 3 en is de groep kleiner. De praktijk leert dat kinderen dan sneller wennen omdat voor alle kleuters in de klas de situatie gewijzigd is.

Ook voor kinderen die rond de december maand jarig zijn heeft het vaak niet veel zin om te komen wennen; dit in verband met de spanning van de diverse feesten. Meestal is een start direct na de kerstvakantie beter.