Aanmelden op onze school

Eén Aanmeldleeftijd voor kinderen vanaf 1 jaar
Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief van de gemeente. Met deze brief kunt u uw zoon of dochter bij één school aanmelden.  Dit kan vanaf de eerste verjaardag van uw kind, tot en met 30 september daarop volgend. Kinderen uit andere gemeenten en het buitenland kunnen zich zonder brief aanmelden, van belang is dat de school het BSN (burger service nummer) weet.

Via www.scholenwijzer.denhaag.nl – obs-benoordenhout – kunt u zien hoeveel plekken er beschikbaar zijn.

Toelating
Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang. Ook geven wij kinderen uit de buurt voorrang en kijken wij naar een evenredige verdeling tussen jongens en meisjes.

Aanmelden als uw kind ouder is dan 1 jaar
U kunt uw kind ook voor groep 1 aanmelden als hij of zij 2 of 3 jaar oud. De kans is dan groter er geen plaats meer is. Omdat OBS Benoordenhout drie kleutergroepen heeft, moedigen wij u toch aan om contact met ons op te nemen als u uw kind in wilt schrijven. Wellicht is er nog een plekje vrij in één van onze groepen.

Voor inschrijving in één van de hogere groepen kunt u tevens het aanmeldformulier gebruiken.

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier hiernaast