Artikelen door Beheerder

Nieuwsbrief 16 november 2018

Aanmelden schooljaar 2019-2020 Als u kinderen heeft die 3 jaar worden dan heeft u een brief ontvangen van de gemeente over het aanmelden op een school. Denkt u eraan dat u dat moet doen volgens de nieuwe regels van één aanmeldleeftijd. Meer informatie kunt u vinden op scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool OVERBLIJF HERINNERING Hierbij een herinnering voor ouders […]

Nieuwsbrief 7 september 2018

In deze nieuwsbrief: Overblijf, kanjertraining, AED OVERBLIJF Hierbij het verzoek tot betaling van de overblijfkosten als uw kind gebruik maakt van de overblijf. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) […]

Nieuwsbrief 31 augustus 2018

In deze nieuwsbrief: informatie avond, staking, gym, vakantiepas INFORMATIE AVOND Op dinsdag 4 september is de informatie avond voor alle ouders. Het programma ziet er als volgt uit: 18.45 uur: inloop 19.00 uur: groep 1 t/m 4 19.45 uur: pauze 20.00 uur: groep 5 t/m 8 STAKING Op woensdag 12 september a.s. wordt er gestaakt […]

Nieuwsbrief 13 april 2018

In deze nieuwsbrief: hoofdluis, sportdag, culturele avond, juffendag   HOOFDLUIS Er is helaas hoofdluis geconstateerd bij meerdere leerlingen. Ouders zijn hierover geïnformeerd. Hoofdluis op een school kan snel leiden tot een epidemie en dus is goede preventie en snelle behandeling van hoofdluis geboden. Om hoofdluis uit te bannen is het essentieel dat wij als school […]

Notulen MR vergadering 20 februari (Concept)

Concept Notulen MR-vergadering 20 februari 19.00u OBS Benoordenhout Opening Aanwezig: Saskia Boschloo, Idelette Keus, Warisha Matai, Petra Hietbrink (voorzitter), Frank Woud, Matthijs Assink Afwezig: Annelies van Eijk Ouders gast: Martine Noesen, Daphne Chin A Paw, Notulen vorige vergadering Actielijst: is gemaakt Ouderportals: Petra heeft gekeken naar format en kosten. Eigenlijk lijken de verschillende portals op […]

Nieuwsbrief 9 maart 2018

In deze nieuwsbrief:  theater-project, ouderraad, verlof 4 jarigen THEATER PROJECT Maandag 12 maart om 8.30 uur zal de opening van project theater van start gaan op het schoolplein. Alle ouders, kinderen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om dit te beleven. Het is de bedoeling dat ouders op het schoolplein op het achterste gedeelte staan en […]

Nieuwsbrief 16 februari 2018

In deze nieuwsbrief:  betaling overblijf 2de termijn, medezeggenschapsraad, rapportgesprekken   BETALING OVERBLIJF 2de TERMIJN Hierbij een herinnering voor wie de 2de termijn van de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De 2de termijn bedraagt €120,- in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding […]

Notulen MR vergadering 12 december 2017 (Concept)

MR-vergadering 12-12-2017 OBS Benoordenhout Opening: Aanwezig: Ouders: Mariska Schrage, Martine Noessen, Zewde (moeder Orion groep 6) MR oudergeleding: Petra Hietbrink, Frank Woud, Matthijs Assink, Mr teamgeleding: Idelette Keus, Saskia Boschloo, Warisha Matai, Annelies van Eijk Notulen vorige vergadering Actie nav agendapunt: Warisha vraagt na of er gastlessen over social media voor de kinderen in gr […]

Nieuwsbrief 12 januari 2018

In deze nieuwsbrief:  betaling overblijf 2de termijn, nieuws leerlingenraad, belangrijke data BETALING OVERBLIJF 2de TERMIJN Hierbij een herinnering voor wie de 2de termijn van de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De 2de termijn bedraagt €120,- in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder […]

Nieuwsbrief 22 december 2017

In deze nieuwsbrief:  OR-kerstborrel voor ouders, CPC loop, cito toetsen kleuters, belangrijke data   OR-KERSTBORREL VOOR OUDERS               De  kerstborrel op het schoolplein was een groot succes! Hebben jullie hier ook zo van genoten?! Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door de ouders van de ouderraad. Joris Geeven, vader van Diemer, Rommert en Hanne is voorzitter, Mark […]