Artikelen door Beheerder

Waar geef ik wijzigingen door in mijn contactgegevens?

Het is belangrijk dat onze administratie altijd op de hoogte is van uw juiste adres- en telefoongegevens en uw e-mailadres. Indien er iets verandert, is het erg belangrijk dat wij dat direct weten. Wij verzoeken u vriendelijk om veranderingen te melden bij de administratie van de school door een mail te sturen naar administratie@obsbenoordenhout.nl met een kopie […]

Waarom zijn er studiedagen?

Scholen mogen per jaar zeven schooldagen indelen als studiedagen voor de leraren. Tijdens deze studiedagen komen belangrijke onderwerpen aan bod die de leraren staat te stellen continue beter in te spelen op de leerlingen als groep, als individu en de onderwijsmethoden. Zo zijn begin 2015 b.v. de onderwerpen DIM en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen aan bod […]

Hoofdluis geconstateerd op school, wat moet ik doen?

Luizen: vrijwel iedere school heeft er mee te maken. Hoofdluis op een school kan snel leiden tot een epidemie en dus is goede preventie en snelle behandeling van hoofdluis geboden. Om hoofdluis uit te bannen is het essentieel dat wij als school en ouders samenwerken. Heeft u hoofdluis geconstateerd bij uw kind? Meld het altijd […]

Notulen MR vergadering 11 april 2017

MR-vergadering 11-04-2017 / 19.00 uur Teamkamer OBS Benoordenhout 1) Opening Aanwezig: namens team OBS: Annelies, Idelette, Saskia, Warisha namens oudergeleding: Kenza, Mariëlle, Petra ouder gast: Anne Verbruggen De vergadering van 21 februari 2017 is niet door gegaan. De agenda die we voor de vergadering in februari hebben opgesteld, blijft staan. 2) Notulen vergadering d.d. 10-01-2017 […]

Nieuwsbrief 19 mei 2017

In deze nieuwsbrief: juffendag, MR vergadering, schoolreis groep 1 t/m 7, schoolplein na schooltijd, belangrijke data   JUFFENDAG De juffendag was een groot succes. Na een swingende opening op het schoolplein werd het discofeest binnen voortgezet. De juffen zijn allemaal in het zonnetje gezet. Voor de leerlingen waren er leuke activiteiten en spelletjes. Er was o.a. […]

Nieuwsbrief 12 mei 2017

In deze nieuwsbrief: ouderbijdrage, MR vacature, juffendag, schoolfotograaf, belangrijke data OUDERBIJDRAGE Inmiddels heeft bijna iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Als dit wellicht toch aan jullie aandacht is ontsnapt: de bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt u overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep […]

Wat heeft mijn kind nodig op school?

Hieronder vindt u een opsomming van de zaken die de kinderen altijd op school moeten hebben: Algemeen vanaf groep 3: een 23-rings multoband; Speciaal voor groep 4: Vanaf december schrijven de kinderen met een vulpen. De eerste vulpen krijgen de kinderen van school. Als hij kapot gaat of verloren wordt, moet het kind een nieuwe […]

Hoe vaak verstuurt de school een nieuwsbrief?

De school streeft ernaar tweewekelijks een nieuwsbrief te versturen naar alle ouders/verzorgers. In deze nieuwsbrief staan veelaf korte verslagen over waar de leerlingen en de school mee bezig zijn. Ook vindt u er informatie over andere belangrijke schoolzaken, vrije dagen, vakanties enzovoorts. De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Het is […]