Entries by Beheerder

Notulen MR vergadering 11 april 2017

MR-vergadering 11-04-2017 / 19.00 uur Teamkamer OBS Benoordenhout 1) Opening Aanwezig: namens team OBS: Annelies, Idelette, Saskia, Warisha namens oudergeleding: Kenza, Mariëlle, Petra ouder gast: Anne Verbruggen De vergadering van 21 februari 2017 is niet door gegaan. De agenda die we voor de vergadering in februari hebben opgesteld, blijft staan. 2) Notulen vergadering d.d. 10-01-2017 […]

Nieuwsbrief 19 mei 2017

In deze nieuwsbrief: juffendag, MR vergadering, schoolreis groep 1 t/m 7, schoolplein na schooltijd, belangrijke data   JUFFENDAG De juffendag was een groot succes. Na een swingende opening op het schoolplein werd het discofeest binnen voortgezet. De juffen zijn allemaal in het zonnetje gezet. Voor de leerlingen waren er leuke activiteiten en spelletjes. Er was o.a. […]

Nieuwsbrief 12 mei 2017

In deze nieuwsbrief: ouderbijdrage, MR vacature, juffendag, schoolfotograaf, belangrijke data OUDERBIJDRAGE Inmiddels heeft bijna iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Als dit wellicht toch aan jullie aandacht is ontsnapt: de bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt u overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep […]

Wat heeft mijn kind nodig op school?

Hieronder vindt u een opsomming van de zaken die de kinderen altijd op school moeten hebben: Algemeen vanaf groep 3: een 23-rings multoband; Speciaal voor groep 4: Vanaf december schrijven de kinderen met een vulpen. De eerste vulpen krijgen de kinderen van school. Als hij kapot gaat of verloren wordt, moet het kind een nieuwe […]

Hoe vaak verstuurt de school een nieuwsbrief?

De school streeft ernaar tweewekelijks een nieuwsbrief te versturen naar alle ouders/verzorgers. In deze nieuwsbrief staan veelaf korte verslagen over waar de leerlingen en de school mee bezig zijn. Ook vindt u er informatie over andere belangrijke schoolzaken, vrije dagen, vakanties enzovoorts. De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Het is […]

Kan mijn kind schoolmelk krijgen?

Via www.campinaopschool.nl kunt u voor uw kind schoolmelk aanvragen. Hier vindt u ook de mogelijkheden en de prijzen. Ongeveer drie weken na de aanmelding gaat het abonnement in. De eerste twee dagen na een vakantie is er géén schoolmelk.

Wat eet mijn kleuter in de pauze?

Om 10.00 uur hebben we een kleine pauze van ongeveer een kwartier. We drinken dan schoolmelk of drinken wat uw kind meebrengt van huis. We eten dan iets kleins (liga, stukje fruit of iets dergelijks). Geef aub niet teveel zoetigheid op brood en geef zeker géén snoep of frisdrank mee. Als uw kind erg langzaam […]