Artikelen door Beheerder

Wanneer mag mijn kind wennen op school?

Peuters die bijna vier jaar zijn mogen volgens de wet op het Basisonderwijs gebruik maken van zogenaamde “wendagen”. Dit wennen is bedoeld om voor de kinderen de overstap van peuter naar kleuter te vergemakkelijken. In de praktijk is gebleken dat wanneer kinderen in de loop van het schooljaar vier jaar worden ze hier echt profijt van hebben. Ze komen, een […]

Nieuwsbrief 21 april 2017

In deze nieuwsbrief: sportdag, medezeggenschapsraad, juffendag, belangrijke data SPORTDAG Vandaag was de sportdag Koningsspelen en de spelletjesochtend voor groep 1-2. Deze dag was weer een groot succes. Fair play speelde een belangrijke rol en er werd goed samengewerkt in de teams. Dank natuurlijk aan alle ouders die geholpen hebben en niet te vergeten ook dank […]

Nieuwsbrief 20 maart 2017

In deze nieuwsbrief: CPC, Projectweek en Grote Rekendag, Kidsclub madscience, belangrijke data CPC  12 maart 2017. Het is deze dag perfect weer om hard te lopen. Niet te warm en niet te koud. De meeste kinderen hebben zich in hun zwarte giro 550 shirt bij de kraam verzameld, zodat ze samen de warming up konden […]

Nieuwsbrief 10 februari 2017

In deze nieuwsbrief: Kidsclub, ouderbijdrage, studiedag, hoofdluis, MR, belangrijke data KIDSCLUB ACTIVITEITEN MAART De komende maand organiseert de KidsClub op school de volgende wekelijkse na-schoolse activiteiten: programmeren voor groep 1 t/m 6; een lessenreeks over wetenschap door een echte Mad Science professor! Voor nadere informatie zie de aankondiging van de KidsClub activiteiten in maart (bijlage)  […]

Notulen MR vergadering 10 januari 2017

MR-vergadering 10 januari 2017 19.00uur Teamkamer obs Benoordenhout Opening Aanwezig team: Warisha, Saskia, Annelies Afwezig team: Idelette Aanwezig oudergeleding: Kenza, Petra, Mariëlle Ouders aanwezig: Martine Noesen Notulen vergadering 22-11 Notulen akkoord 22-11 akkoord Notulen van deze vergadering uiterlijk vr.20-1-‘17 in concept op website plaatsen. Actielijst: Leerlingenraad: opzet van Petra zal door Annelies worden doorgestuurd naar […]

Nieuwsbrief 23 december 2016

In deze nieuwsbrief: herinnering overblijf, personeelsinformatie, kanjertraining, bbc news, CPC loop, leerplicht, belangrijke data HERINNERING OVERBLIJF Voor de ouders die gebruik maken van gespreide betaling van de overblijf en dit nog niet hebben overgemaakt: het verzoek om z.s.m. het bedrag van €120,- over te maken op NL78 INGB 0007234040 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag […]

Nieuwsbrief 16 december 2016

In deze nieuwsbrief: Kerstdiner, OR-kerstborrel, CPC-loop, MR, belangrijke data KERSTDINER Woensdag 21 december a.s. vieren we met alle kinderen het kerstdiner. Alle leerkrachten hebben een intekenlijst voor de benodigde hapjes/drankjes enz. per groep voor de ouders. Om 17.15 uur gaat de deur open. Het kerstdiner duurt van 17.30-18.30 uur. OR-KERSTBORREL VOOR OUDERS Tijdens het kerstdiner […]

Notulen MR vergadering 22 november 2016

MR-vergadering 22-11-2016 1) Opening Aanwezig: namens team OBS: Annelies, Idelette, Saskia, Warisha namens oudergeleding: Kenza, Mariëlle, Petra ouder gast: Mariska Schrage, Nicoletta Morelli, Matthijs Assink, Martine Noesen 2) Notulen vergadering d.d. 04-10-2016 – Concept notulen binnen 10 dagen goed te keuren en daarna plaatsen op de website. – Telefoongebruik: notulen worden aangepast. Actiepunten lijst: ► Petra heeft […]

Nieuwsbrief 11 november 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, rookbeleid, 10 minutengesprekken, CPC-loop, belangrijke data INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND   Afgelopen week hebben op school veel leuke activiteiten gehad in het kader van de internationale week. We hebben veel geleerd over verschillende landen en culturen. Donderdag was er een fantastische avond in het Maerlant met […]

Nieuwsbrief 31 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, schrijfonderwijs, muziekonderwijs, hoofdluis, CPC loop, belangrijke data INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND Op 7 november start de internationale projectweek. Tijdens deze week zullen we in alle groepen activiteiten hebben in het teken van de internationale week. Op donderdag 10 oktober is de culturele avond in het Maerlant. […]