Entries by Beheerder

Nieuwsbrief 24 mei 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, groepsindeling schooljaar 2016-2017, schoolfotograaf, culturele avond, hoofdluis, belangrijke data PERSONEELSINFORMATIE In verband met bezuinigingen hebben we, in goed overleg met de MR, er voor gekozen de uren voor conciërgetaken te verminderen. Dit betekent dat Johan nog maar 2 dagen per week bij ons op school werkt. Voorlopig is dit op maandag […]

Notulen MR vergadering 17 mei 2016

MR vergadering d.d. 17 mei 2016-05-23 Aanwezig: MR leden: Kenza, Marielle (voorzitter), Petra, Mirjam, Warisha    Directie: Annelies Ouders: Mariska Schrage (vanaf 20.00 uur) Opening Geen ouders aanwezig.  Geen grote agenda N.a.v. notulen 22 maart 2016 Notulen waren nog niet goedgekeurd door Marielle en daardoor nog niet beschikbaar op de website. N.a.v. punt in voorlopige […]

Nieuwsbrief 24 april 2016

In deze nieuwsbrief: sportdag,culturele avond, hoofdluis, kanjertraining, belangrijke data SPORTDAG In de nieuwsflits sportdag hebben we al kunnen zien welke prachtige resultaten er met de sportdag bereikt zijn. Geweldig! 197 sportende leerlingen op 1 dag! En wat te denken van ruim 30 hulpouders. Wat een enorme ouderbetrokkenheid. Dank aan alle ouders die zich: voor, tijdens […]

Nieuwsbrief 8 april 2016

In deze nieuwsbrief: iPads, juffendag, fietsen op schoolplein, tussenschoolse opvang, belangrijke data iPads: Wat fijn, deze week zijn de ipads op school bezorgd. Als eerste dank aan de oudervereniging, dankzij een donatie vanuit de oudervereniging is dit mogelijk gemaakt! Ook natuurlijk dank aan alle ouders, door jullie financiële bijdrage zijn er nu 25 Ipads op […]