Entries by Beheerder

Nieuwsbrief 31 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, schrijfonderwijs, muziekonderwijs, hoofdluis, CPC loop, belangrijke data INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND Op 7 november start de internationale projectweek. Tijdens deze week zullen we in alle groepen activiteiten hebben in het teken van de internationale week. Op donderdag 10 oktober is de culturele avond in het Maerlant. […]

Nieuwsbrief 15 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek,  Ouderavond 11 oktober, luizencontrole, verzuimprotocol, belangrijke data KINDERBOEKENWEEK De Kinderboekenweek in het thema voor altijd jong was een groot succes. Na de opening door de zeer oude opa’s en oma’s is er de afgelopen week in alle groepen voorgelezen door enthousiaste opa’s en oma’s, vaders of moeders. Woensdag hebben alle kinderen […]

Nieuwsbrief 28 September 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek, MR, Ouderavond 11 oktober, herinnering betaling overblijf, belangrijke data KINDERBOEKENWEEK Bij deze nieuwsbrief ook nog de nieuwsbrief van de Kinderboekenweek. Heeft u nog kinderboeken over dan kunt u deze ook altijd aan de school doneren (afgeven bij juf Michele). Een aantal kinderen van groep 6 gaat dinsdag de etalage bij boekhandel […]

Notulen MR vergadering 4 oktober 2016

Vastgesteld notulen MR-vergadering 04-10-2016  1)  Opening Aanwezig: namens team OBS:       Annelies, Saskia, Warisha namens oudergeleding: Kenza, Mariëlle, Petra, ouder gast:                     Daphne Chin A Paw 2)  Ingekomen post – Mail van ouders en onderwijs over ‘ouders aan zet’. Vraag: wat is dit? Antwoord: […]

Nieuwsbrief 15 September 2016

Help kinderen zonder fiets. Doe mee met onze inzamelactie op 21,22 en 23 september. In Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij kunnen vaak geen fiets betalen. Net als  het ANWB Kinderfietsenplan vinden wij dat ieder kind recht heeft op een fiets. Dankzij een fiets kan een kind naar de juiste […]

Nieuwsbrief 18 Augustus 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, verzuim,  jubileum juf Marijke, startgesprekken en ouderavond, rekentrap, belangrijke data PERSONEELSINFORMATIE In de zomervakantie heeft juf Malou besloten haar contract bij de Haagse Scholen en dus bij OBS Benoordenhout, niet te verlengen. Zij heeft een baan aangeboden gekregen in haar nieuwe woonplaats Breda. Dit betekent dat er voor groep 4 nog […]

Nieuwsbrief 7 juli 2016

In deze nieuwsbrief: medezeggenschapsraad, oudervereniging& zomerfeest, jubileum juf Marijke, belangrijke data MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Op onze school werken we aan graag aan verbetering en professionalisering. Een van de keuzes die de school wil maken is het invoeren van blokschrift. Het team staat achter de voordelen van deze methode. We vinden het echter ook belangrijk dat u als […]

Notulen MR vergadering 28 juni 2016

MR vergadering 28-06-2016 19 uur teamkamer obs benoordenhout Opening Aanwezig: Petra, Saskia, Warisha, Annelies, Mariska, Mirjam, Kenza, Mariëlle Vaststellen notulen 17 mei 2016 Notulen beschikbaar stellen: zijn op de website worden geplaatst  (t/m maart) Actiepunt staat nog: Saskia bekijkt smw website Inloggegevens = ok MR-mappen besteld Aan de website wordt gewerkt door Michiel Kanjertraining actiepunt […]

Nieuwsbrief 13 juni 2016

In deze nieuwsbrief: medezeggenschapsraad, culturele avond, zomerfeest, bereikbaarheid, aanmelden nieuwe leerlingen, belangrijke data MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Contact met de Medezeggenschapsraad? Goed contact met de school is belangrijk. Een van de manieren waarop dit kan is dat u als ouder de MR kunt benaderen. De MR bestaat bij ons op school uit 3 teamleden (Mirjam, Warisha en Saskia) […]

Nieuwsbrief 24 mei 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, groepsindeling schooljaar 2016-2017, schoolfotograaf, culturele avond, hoofdluis, belangrijke data PERSONEELSINFORMATIE In verband met bezuinigingen hebben we, in goed overleg met de MR, er voor gekozen de uren voor conciërgetaken te verminderen. Dit betekent dat Johan nog maar 2 dagen per week bij ons op school werkt. Voorlopig is dit op maandag […]