Nieuwsbrief 16 december 2016

In deze nieuwsbrief: Kerstdiner, OR-kerstborrel, CPC-loop, MR, belangrijke data

KERSTDINER

Woensdag 21 december a.s. vieren we met alle kinderen het kerstdiner. Alle leerkrachten hebben een intekenlijst voor de benodigde hapjes/drankjes enz. per groep voor de ouders. Om 17.15 uur gaat de deur open. Het kerstdiner duurt van 17.30-18.30 uur.

OR-KERSTBORREL VOOR OUDERS

Tijdens het kerstdiner (van 17.30-18.30 uur) is er een kerstborrel op het schoolplein voor alle ouders, georganiseerd door de oudervereniging. Door de oudervereniging wordt er glühwein, snert en broodjes worst aangeboden.

Het zou erg fijn zijn als jullie als ouders ook iets lekkers meenemen voor bij deze borrel.

Verder zoeken we nog een paar ouders die willen helpen bij het opbouwen (16.30 uur) of bij het bemensen van een kraampje (17.30-18.00 uur of 18.00 uur -18.30 uur) of opruimen (18.30 uur). Je kunt je hiervoor opgeven via directie@obsbenoordenhout.nl of op de lijst die bij de ingang van de school hangt. Vele handen maken licht werk en fijn als we elkaar hierbij kunnen afwisselen!

CPC-LOOP 2017

Op zondag 12 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. Inmiddels hebben al veel leerlingen zich aangemeld. We gaan dus zeker meedoen.  Wil je ook meedoen? Meld je dan aan: mlmnoesen@gmail.com ovv: voornaam + achternaam kind, groep kind en naam van begeleider.

MR dinsdag 10 januari

Dinsdag 10 januari is de volgende MR vergadering om 19.00 uur. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post en rondvraag)de volgende onderwerpen bespreken: overblijf, verkiezingen MR-lid oudergeleding. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

BELANGRIJKE DATA

woensdag 21  december: 17.30- 18.30 uur, kerstdiner voor alle kinderen en kerstborrel op schoolplein voor alle ouders.

vrijdag 23 december: alle leerlingen om 12.00 uur vrij.

maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: kerstvakantie

maandag 9 januari: weer naar school

Dinsdag 10 januari: 19.00 uur MR vergadering

Nieuwsbrief 11 november 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, rookbeleid, 10 minutengesprekken, CPC-loop, belangrijke data

INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND

 culturele avond OBS Benoordenhout Afgelopen week hebben op school veel leuke activiteiten gehad in het kader van de internationale week. We hebben veel geleerd over verschillende landen en culturen. Donderdag was er een fantastische avond in het Maerlant met optredens van alle leerlingen en leerkrachten van de school. Geweldig om te zien wat een enorme talenten we in de school hebben en hoe iedereen zichtbaar heeft genoten van het optreden en de optredens! Ook erg leuk om te zien hoe kinderen en ouders hebben gezorgd voor allerlei lekkere hapjes uit verschillende landen en culturen.

10-MINUTEN GESPREKKEN

Op 23 november aanstaande staan de volgende 10-minutengesprekken voor dit schooljaar gepland. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht verschillende aspecten van het leerlinggedrag bespreken. Deze aspecten hebben betrekking op het gedrag wat zowel binnen als buiten de klas is geobserveerd. De observaties worden door de leerkracht gedaan aan de hand van de principes vanuit de Kanjertraining.

CPC Loop OBS BenoordenhoutCPC-LOOP 2017

Op zondag 12 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. Inmiddels hebben al veel leerlingen zich aangemeld. We gaan dus zeker meedoen.  Wil je ook meedoen? Meld je dan aan.

Inschrijven : Zo spoedig mogelijk

per e-mail: mlmnoesen@gmail.com ovv:

 • voornaam + achternaam kind
 • groep kind
 • naam van begeleider

 

ROOKBELEID EN ROOKVRIJE GENERATIE

Een gezonde leeromgeving is voor kinderen erg belangrijk, daarom is het roken in de school verboden en is het gehele schoolterrein een rookvrije zone. Uit de gedragscode van stichting de Haagse Scholen, waar OBS Benoordenhout onderdeel van is, blijkt dat het beleid ten aanzien van roken tevens gericht is op het hebben van een voorbeeldfunctie. Vanuit dat oogpunt zou het wenselijk zijn als er rondom het schoolplein, in het zicht van de leerlingen, ook niet meer gerookt zou worden.

Rookvrije OBS BenoordenhoutOBS Benoordenhout is zich ervan bewust dat roken een eigen keuze is en dat het gebied rondom het schoolplein een openbare plek is. OBS Benoordenhout vindt echter dat bij een voorbeeld stellen ook roken in het zicht van de school niet moet worden toegestaan en dat het bij de taak van een school past om hier uitvoering aan te geven. Dit zal echter niet met een verbod worden gedaan, maar door het belang van het rookvrij opgroeien van de kinderen te benadrukken.  Om de weg naar een rookvrije generatie te bereiken zal OBS Benoordenhout actief aandacht gaan besteden aan het rookvrij maken van het gebied rondom het schoolplein.

Hiertoe hebben we de volgende actiepunten:

 • Op 1 november is op het Maerlant het ‘nieuwe’ rookbeleid ingegaan, waarbij de leerlingen niet meer voor de school maar op het fietspad 50 meter verder mogen roken. Dat betekent dat de leerlingen buiten het zicht van onze school staan. De komende maand moet dat natuurlijk nog wel inslijpen maar de leerlingen reageren opvallend begripvol.
 • De gemeente zal worden gevraagd om assistentie in het rookvrij maken van de omgeving (plaatsen van stoeptegels met niet-roken tekens)
 • Hierbij vragen wij u als ouders ook actief mee te werken aan de uitvoering van bovenstaand beleid. Samen staan we sterk!

Meer weten? http://www.rookvrijegeneratie.nl/rookvrije-generatie

BELANGRIJKE DATA

Zaterdag 12 november: intocht Sinterklaas

dinsdag 22 november 19.00 uur: MR vergadering

woensdag 23 november: 10-minutengesprekken

woensdag 23 november: groep 8: pre-adviesgesprekken

Nieuwsbrief 31 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, schrijfonderwijs, muziekonderwijs, hoofdluis, CPC loop, belangrijke data

INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND

Op 7 november start de internationale projectweek. Tijdens deze week zullen we in alle groepen activiteiten hebben in het teken van de internationale week. Op donderdag 10 oktober is de culturele avond in het Maerlant. Alle leerlingen zullen dan een optreden met een internationaal tintje uitvoeren.

SCHRIJFONDERWIJS

Dit schooljaar kijken wij vanuit ons schoolplan en jaarplan naar het schrijfonderwijs. In het moderne schrijfonderwijs zijn 2 stromingen, het hellend schrift en het blokschrift. Vanuit verschillende nationale en internationale praktijkonderzoeken en theoretische studies blijkt dat voor beide methodes voors en tegens zijn aan te voeren. Kortom er is geen eenduidig beeld van wat “het beste” zou zijn.

Kijkend naar de ontwikkelingen van onze school de afgelopen jaren (gedifferentieerd onderwijs, coöperatief leren en interactieve lessen) zijn wij van mening dat het blokschrift hier goed bij aansluit. Omdat we het belangrijk vinden ouders hierbij te betrekken zullen we binnenkort een draagvlakpeiling onder ouders houden. Zodat we daarna, in overleg met de medezeggenschapsraad, tot een gefundeerd besluit kunnen komen. Om een significant resultaat te kunnen meten is het van groot belang dat iedereen meedoet aan de draagvlakpeiling.

MUZIEK ONDERWIJS

judith-van-houteWe hebben voor de school een nieuwe muziek docente gevonden. Zij studeert aan het conservatorium voor docent Muziek. Haar naam is Judith van Houte. We zijn erg blij met haar komst. Zij zal op dinsdagmiddag muzieklessen verzorgen. Steeds wisselend groep 3,4 en 5 en 6,7 en 8. Ook heeft zij een rol tijdens de culturele avond.

HOOFDLUIS

Afgelopen week hebben we weer hoofdluis controle gehouden. Fijn dat de hele school nu luisvrij is!

Dank aan alle hulpouders bij het controleren.

CPC-LOOP 2017

Op zondag 22 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. OBS Benoordenhout neemt ook dit jaar deel. Inschrijven: groep 1 t/m 4: Ernst & Bobbie kinderloop (1 km) en groep 5 t/m 8: Jeugdloop (2,5 km). Ook kan een kind uit groep 3/4 (naar eigen inzicht van de ouders) voor de Jeugdloop worden ingeschreven 

Tarieven

1 km Ernst & Bobbieloop: €3 per kind: coachnummer voor de ouder €2 (max. 1 begeleider per kind)

2,5 km Jeugdloop: €4 per kind: coachnummer voor de ouder €2  (max. 1 begeleider per kind)

 

Scholendorp

Bij 50 leerling-deelnemers krijgt de school een kraam toegewezen in het scholendorp op het Malieveld. Deze kraam is een handig en gezellig verzamelpunt om met elkaar af te spreken. Er is iets te eten en te drinken en je kunt er bijvoorbeeld je jas kwijt. De kraam zal permanent door ouders zijn bemand.

 

Inschrijven : Zo spoedig mogelijk per e-mail: mlmnoesen@gmail.com ovv:

 • voornaam + achternaam kind
 • groep kind
 • naam van begeleider

Hoewel nog ver weg, vragen wij degenen die mee willen lopen zich zo snel mogelijk aan te melden, zodat school alvast de aanmelding bij CPC in gang kan zetten. Zodra het definitief aantal deelnemers bekend is, volgen betaalgegevens voor de ouders. Voor programma en meer informatie zie: http://www.nncpcloopdenhaag.nl

 

Sportieve groet,

De Oudervereniging

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 7 november: start: internationale week
 • donderdag 10 november: culturele avond
 • dinsdag 22 november 19.00 uur: MR vergadering
 • woensdag 23 november: 10-minutengesprekken

Nieuwsbrief 15 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek,  Ouderavond 11 oktober, luizencontrole, verzuimprotocol, belangrijke data

KINDERBOEKENWEEK

kinderboekenweek-1kinderboekenweek-2De Kinderboekenweek in het thema voor altijd jong was een groot succes. Na de opening door de zeer oude opa’s en oma’s is er de afgelopen week in alle groepen voorgelezen door enthousiaste opa’s en oma’s, vaders of moeders.

Woensdag hebben alle kinderen weer kunnen genieten van het optreden van theatergroep Hussen.

 

 

Ookinderboekenweek-4k de afsluiting vandaag was geweldig. Leuk om te zien dat er zoveel opa’s en opa’s op bezoek zijn geweest!

 

 

 

 

OUDERAVOND 11 OKTOBER

ouderavond-2ouderavond-1 Op dinsdag 11 oktober was de jaarlijkse OR/MR avond. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond. De opkomst was enorm, leuk dat jullie er allemaal waren! Dank ook aan Freek Keppels en Mark Drabbe voor de enthousiaste terugkoppeling en jaaroverzicht van de oudervereniging. Ook dank aan Mariëlle van der Keur voor de toelichting taken MR en het jaaroverzicht. 

Last but not least…

Dank aan alle leerkrachten voor de geweldige interactieve workshops. Aan de reacties te merken is zo’n avond voor herhaling vatbaar.

LUIZENCONTROLE

Na de herfstvakantie zullen in alle groepen weer hoofdluiscontroles gehouden worden. Wij vragen u in ieder geval de kinderen in het laatste weekend van de vakantie te controleren en indien nodig te behandelen. (Geef dit dan ook door aan de groepsleerkracht).

VERZUIMPROTOCOL

Tijdens de MR vergadering van 4 oktober jl. hebben we het verzuimprotocol besproken. Dit protocol is ook goedgekeurd door de MR. In de bijlage kunt u dit protocol ook nalezen.

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 17 oktober t/ m vrijdag 21 oktober: herfstvakantie
 • maandag 24 oktober: studiedag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 25 oktober: afname NIO groep 8
 • maandag 7 t/m vrijdag 11 november: projectweek/ internationale week
 • donderdag 10 november: culturele avond

Nieuwsbrief 28 September 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek, MR, Ouderavond 11 oktober, herinnering betaling overblijf, belangrijke data

KINDERBOEKENWEEK

Bij deze nieuwsbrief ook nog de nieuwsbrief van de Kinderboekenweek. Heeft u nog kinderboeken over dan kunt u deze ook altijd aan de school doneren (afgeven bij juf Michele). Een aantal kinderen van groep 6 gaat dinsdag de etalage bij boekhandel Couvée (in de van Hoytemastraat) in de sfeer van de Kinderboekenweek inrichten. Neemt u een kijkje om te zien hoe mooi het is geworden?!

MR VERGADERING 4 oktober

Op dinsdag 4 oktober is om 19.00 uur de volgende MR vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post en rondvraag)de volgende onderwerpen bespreken: methodisch schrift in groep 3 t/m 8 en het verzuimprotocol. Ook zullen we de inhoudelijke jaarplanning van de MR voor schooljaar 2016-2017 vaststellen. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

OUDERAVOND 11 OKTOBER

Op dinsdag 11 oktober is de jaarlijkse OR/MR avond. Vanaf maandag a.s. kunt u zich inschrijven voor de workshops. De inschrijflijsten hangen in de hal, direct rechts. Ook kunt u via de email (directie@obsbenoordenhout.nl ) de voorkeur van maximaal 2 workshops aangeven.

 • Zo leren kleuters: Deze interactieve workshop gaat over het leren van kleuters. De leerkrachten laten u zien hoe er in de dagelijkse lespraktijk wordt aangesloten bij de ontwikkeling van uw kind. Ook kunt u zelf ervaren hoe spelend leren werkt.    
 • Met sprongen vooruit: Deze interactieve workshop gaat over oefeningen en spellen om zowel interactief klassikaal les te kunnen geven als aan een individu op een specifiek rekendomein. Voor de leerlingen worden de spellen en oefeningen als leuk en betekenisvol ervaren waardoor het plezier in rekenen zienderogen toeneemt. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid enorm versterkt. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhoog gaan.
 • Uitdagend leren: Deze interactieve workshop gaat over hoe we leerlingen die meer aankunnen, uitdagen tot leren. Dit zijn zowel leerlingen die met pluswerk in de klas werken als de leerlingen die naar de Plusklas gaan. In deze workshop komt u meer te weten over de growth mindset en kunt u zelf ervaren hoe het is om aan een uitdagende opdracht te werken.
 • Kanjertraining: Deze interactieve workshop gaat over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). In deze workshop kunt u zelf ervaren hoe het is om een vertrouwensoefening te doen. Ook heeft u de gelegenheid om voor 15 euro het Kanjerboek voor ouders te kopen.
 • Lekker fit: Deze interactieve workshop gaat over de invloed van bewegen en voeding op het leren van kinderen. U komt meer te weten over een gezond tienuurtje, de gezonde lunchtrommel. Hoeveel eten heeft mijn kind eigenlijk nodig? Ook kunt u praktische voorbeelden zien van gezonde traktaties.

BETALING OVERBLIJF

Hierbij een herinnering voor wie de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen

€ 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

BELANGRIJKE DATA

 • dinsdag 4 oktober: 19.00 uur MR vergadering
 • woensdag 5 oktober: 8.30 uur opening Kinderboekenweek, 12.00 uur kleedjesboekenmarkt
 • dinsdag 11 oktober: 19.00 uur ouderavond OR/MR en workshops
 • vrijdag 14 oktober: 8.30 uur Kijkochtend Opa’s en Oma’s afsluiting Kinderboekenweek
 • maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober: herfstvakantie
 • maandag 24 oktober: studiedag: alle leerlingen vrij.

Nieuwsbrief 15 September 2016

Help kinderen zonder fiets. Doe mee met onze inzamelactie op 21,22 en 23 september.

Nationaal fonds kinderhulpIn Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij kunnen vaak geen fiets betalen. Net als  het ANWB Kinderfietsenplan vinden wij dat ieder kind recht heeft op een fiets. Dankzij een fiets kan een kind naar de juiste school, een speelpleintje of naar vriendjes in een andere buurt.  Daarom willen we samen met jullie zoveel mogelijk fietsen inzamelen. De ANWB knapt deze fietsen op en zorgt dat de fietsen bij kinderen terechtkomen die ze hard nodig hebben.
Het Kinderfietsenplan heeft inmiddels 2.000  kinderen in Nederland blij gemaakt met een opgeknapte fiets. Met jullie hulp, kunnen we nóg meer kinderen een fiets geven! 
Dus heb je een fiets over of er een ongebruikt in de schuur staan? Lever ‘m in!

Inzamelactie:

Datum: 21,22 en 23 september

Inzamelplek: schoolplein, naast het fietsenhok, bij de vlag.


Wat hebben we nodig?
Fietsen voor kinderen van 10-18 jaar:

 • Die in redelijke tot goede staat verkeren
 • Die met wat slim kluswerk opgeknapt kunnen worden tot een veilige fiets
 • Voor meisjes en jongens
 • Met inchmaat 24, 26 of 28 (óók volwassen fietsen zijn welkom)

Lees meer op anwb.nl/kinderfietsenplan

MR/OR AVOND

 Op dinsdag 11 oktober is de jaarlijkse OR/MR avond. Voorzitters van de OR en MR zullen op deze avond  een presentatie geven. Daarna zullen de leerkrachten diverse informatieve/ interactieve en inspirerende workshops geven die gericht zijn op het leren van de kinderen. Inhoudelijke informatie volgt nog. Maar houd deze avond alvast vrij als u meer wilt weten over bijvoorbeeld het kleuterbrein, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rekenen, invloed van voeding en bewegen op het leren van kinderen of hoe meer begaafde leerlingen worden uitgedaagd tot leren.

BETALING OVERBLIJF

Hierbij een herinnering voor wie de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen

€ 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

AANMELDINGEN NIEUWE LEERLINGEN

Let op: de aanmeldingsperiode voor schooljaar 2018-2019  sluit op 1 oktober. Heeft u jonge kinderen die niet zijn aangemeld, doe dit dan voor deze datum!

KANJERTRAINING

 Kanjertraining OBS BenoordenhoutZowel de ouderavond als de inloopochtend in de klassen over Kanjertraining zijn heel goed bezocht. Voor ouders die deze avond gemist hebben is er op 11 oktober de gelegenheid om meer over kanjertraining te horen tijdens de OR/MR avond. Ook kan op deze avond het Kanjerboek voor thuis gekocht worden. Het boek kost €15,-. Geef vooraf via de mail  (administratie@obsbenoordenhout.nl) aan als je belangstelling hebt voor dit boek, dan weten we hoeveel boeken we kunnen bestellen.

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 19 september: studiedag team, alle leerlingen vrij
 • dinsdag 20 september: Prinsjesdag: alle leerlingen vrij
 • 21-22 en 23 september: Inzamelactie ANWB Kinderfietsenplan
 • dinsdag 4 oktober: 19.00 uur MR vergadering
 • dinsdag 11 oktober: Ouderavond / MR/OR avond

 

Nieuwsbrief 18 Augustus 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, verzuim,  jubileum juf Marijke, startgesprekken en ouderavond, rekentrap, belangrijke data

PERSONEELSINFORMATIE

In de zomervakantie heeft juf Malou besloten haar contract bij de Haagse Scholen en dus bij OBS Benoordenhout, niet te verlengen. Zij heeft een baan aangeboden gekregen in haar nieuwe woonplaats Breda. Dit betekent dat er voor groep 4 nog geen leerkracht is. Natuurlijk doen we er alles aan om dit goed op te lossen. Er is een vaste invaller beschikbaar voor de eerste weken. Ook zijn we ver gevorderd met de werving voor een vaste leerkracht voor deze groep. Zodra we hier meer over weten zullen we u hierover informeren.

VERZUIM EN VERLOF

We vinden het belangrijk om op tijd te kunnen starten met de lessen. Daarom vragen we aandacht voor het op tijd komen. De eerste bel gaat om 8.20 uur en dan kunnen de kleuters naar hun lokaal worden gebracht en verzamelen de overige leerlingen op het schoolplein. Om 8.30 uur starten de lessen. Het is de bedoeling dat ouders dan de school verlaten zodat de leerkracht met de dagopening kan beginnen. In de eerstvolgende MR vergadering zullen we ook het verzuimprotocol op de agenda zetten. Informatie over verlof kunt u vinden op de website: http://www.obsbenoordenhout.nl/ouders/verlofregeling. Daar kunt u ook het aanvraagformulier verlof downloaden. U kunt dit ook bij de administratie opvragen.

STARTGESPREKKEN EN OUDERAVOND

Woensdag 31 augustus houden we, dit jaar voor het eerst, startgesprekken met de ouders van leerlingen van groep 3 tot en met 8. De leerkrachten van groep 1-2 houden kennismakingsgesprekken met alle nieuw instromende leerlingen.

De startgesprekken zijn bedoeld om samen met leerkrachten en ouder ervoor te zorgen dat we elkaar kennen en wederzijdse verwachtingen voor het jaar helder zijn. Leerkrachten vanuit hun expertise op school en ouders als deskundige thuis kijken samen naar de behoeften van het kind.

De ouderavond is op 6 september om 20.00 uur in de aula van het Maerlant. Hierbij verwachten we alle ouders van de school. De experts van Kanjertraining zullen belangrijke informatie aan ouders geven. Hierdoor wordt nog meer duidelijk wat we op school doen met de kinderen m.b.t. sociaal- emotionele ontwikkeling en krijgt u ook tips voor thuis. Ook is er de mogelijkheid een handboek kanjertraining voor thuis aan te schaffen.

JUBILEUM JUF MARIJKE

juf Marijke viert maandag 22 augustus (en dus niet dinsdag 23 augustus) haar jubileum. We gaan er een feestelijke dag van maken. Van 13.00 – 15.00 uur is er een springkussen op het schoolplein en krijgen alle leerlingen een ijsje. Ouders zijn  haar natuurlijk van harte welkom om haar te feliciteren vanaf half 3 op het schoolplein.

rekentrapREKENTRAP

Zoals eerder aangekondigd hebben we met de opbrengst van het zomerfeest een rekentrap aangeschaft. Deze is gisteren in de school geplaatst. Wat een geweldig resultaat! 

BELANGRIJKE DATA

 • Maandag 22 augustus: start nieuwe schooljaar
 • Maandag 22 augustus: Jubileum Juf Marijke
 • Woensdag 31 augustus: 10-minuten startgesprekken
 • Dinsdag 6 september: 20.00 uur ouderavond kanjertraining in het Maerlant

Nieuwsbrief 7 juli 2016

In deze nieuwsbrief: medezeggenschapsraad, oudervereniging& zomerfeest, jubileum juf Marijke, belangrijke data

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Op onze school werken we aan graag aan verbetering en professionalisering. Een van de keuzes die de school wil maken is het invoeren van blokschrift. Het team staat achter de voordelen van deze methode. We vinden het echter ook belangrijk dat u als ouders goed geïnformeerd en gehoord wordt. In de MR is de mogelijke invoering besproken en van daar uit is het verzoek gekomen om eerst een duidelijker beeld te hebben. De MR heeft geadviseerd dat het een goed onderwerp is voor de MR/OR avond en op die manier meer context en toelichting te geven en te krijgen. We agenderen het tevens weer voor de volgende vergadering. De MR adviseert om aan het begin van het nieuwe schooljaar bijvoorbeeld door een enquête, voorafgegaan door een toelichting/motivatie, bij de ouders te informeren hoe men hier tegen aan kijkt. Op de MR/OR avond zelf kunnen er dan nog vragen worden beantwoord en kan de school hiermee een verantwoorde beslissing nemen. Indien u wilt kunt u uw input ook geven via mr@obsbenoordenhout.nl en we rekenen uiteraard op uw medewerking aan de enquête. Fijne vakantie!  Mariëlle van der Keur, Voorzitter MR

JUBILEUM JUF MARIJKE

juf Marijke viert maandag 22 augustus (en dus niet dinsdag 23 augustus) haar jubileum. We gaan er een feestelijke dag van maken. Van 13.00 – 15.00 uur is er een springkussen op het schoolplein en krijgen alle leerlingen een ijsje. Ouders zijn  haar natuurlijk van harte welkom om haar te feliciteren vanaf half 3 op het schoolplein.

ZOMERFEEST/ OUDERVERENIGING

Het zomerfeest was ondanks het mindere weer een groot succes! Wat een geweldige opkomst van kinderen en ouders. Het bedrukken van de t shirts was erg leuk. Geweldig om te zien hoeveel taarten en andere hapjes er gemaakt zijn. Dank hiervoor.

Speciaal even een bedankje voor de ouders van de oudervereniging. Dankzij hun organisatie is het zomerfeest echt vlekkeloos verlopen. Ook voor degenen die extra hebben gesponsord: heel erg bedankt! De netto opbrengst van het zomerfeest is 1000 euro, hiervoor zullen we een rekentrap aanschaffen.

BELANGRIJKE DATA

 • Vrijdag 8 juli: alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
 • Maandag 22 augustus: start nieuwe schooljaar
 • Maandag 22 augustus: Jubileum Juf Marijke
 • Woensdag 31 augustus: 10-minuten kennismakingsgesprekken

Nieuwsbrief 13 juni 2016

In deze nieuwsbrief: medezeggenschapsraad, culturele avond, zomerfeest, bereikbaarheid, aanmelden nieuwe leerlingen, belangrijke data

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Contact met de Medezeggenschapsraad?

Goed contact met de school is belangrijk. Een van de manieren waarop dit kan is dat u als ouder de MR kunt benaderen. De MR bestaat bij ons op school uit 3 teamleden (Mirjam, Warisha en Saskia) en 3 ouders (Marielle van der Keur, Kenza Boussif en Petra Hietbrink). De oudergeleding is een goede vertegenwoordiging van de ouders en wil dus ook graag van u horen wanneer er zaken zijn waarover u als ouder vragen heeft. Daarvoor is het van belang te weten waarover u de MR kunt benaderen. In de OR/MR avond op  11 oktober 2016 wordt de rol en de taken van de MR toegelicht maar in het kort komt het hierop neer: De medezeggenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat om schoolse zaken. Op sommige gebieden zal hen ook om instemming gevraagd worden bij beslissingen die de school wil nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uiteenlopende zaken zoals veiligheid ( het pestprotocol), de organisatie van de tussenschoolse opvang, het schoolplan en jaarplan.

 

De kleine dingen van de dag komen dus niet allemaal aan de orde in de MR. Dit hangt ook samen met beleidskwesties waar de MR over meepraat, maar gesteld kan worden dat het  werk van de MR altijd met onderwijs te maken heeft.

Op de website kunt u ook zien wanneer de MR vergaderingen zijn, deze zijn openbaar, alle ouders van school kunnen hierbij dus aansluiten. Wilt u zich wel even voorafgaand aanmelden zodat wij met uw komst rekening kunnen houden?

De eerstvolgende MR vergadering is op 28 juni om 19.00 uur. Voor elke vergadering wordt een agenda gemaakt met onderwerpen die in ieder geval besproken zullen worden. U kunt uw vragen stellen via mr@obsbenoordenhout.nl maar spreekt u ook zeker de leden van de MR persoonlijk aan wanneer u een vraag heeft die relevant is om op de agenda te zetten. Dat voorkomt ruis en onduidelijkheid en zorgt ervoor dat de MR weet wat de ouders bezighoudt.

Marielle van der Keur (voorzitter)

CULTURELE AVOND

Wat een enorm succes! We hebben genoten van geweldige optredens, wat een toptalenten hebben wij op school! Ook de opkomst van ouders, opa’s oma’s en andere belangstellenden was overdonderend. Leuk om te zien dat alle aanwezigen van dit feest hebben genoten.

ZOMERFEEST

Op vrijdag 1 juli a.s. van 17.00 – 19.00 uur is ons jaarlijkse zomerfeest. Het thema is kunst en de dresscode is dus: kunstzinnig! Plaats: schoolplein OBS Benoordenhout. Het zomerfeest kan natuurlijk niet een succes zijn zonder enthousiaste ouderhulp, dus ook dit jaar kunnen we weer alle hulp goed gebruiken! We hebben hulp nodig bij het opbouwen (16.00-16.45 uur) en afbreken (19.00-19.30 uur),  maar ook voor de bemensing van de kraampjes (+/- 30 minuten) en voor het maken van lekkere versnaperingen. En niet te vergeten: wie doet er mee met de traditionele taarten bakwedstrijd? (in de bijlage nogmaals het aanmeldformulier)

BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID

Verzoek aan alle ouders om de voordeur te sluiten als je na half 9 de school verlaat.

Om te zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de school zal meester Johan zal vanaf deze week op maandag en woensdag werken. Dinsdag en donderdag zal Veronique Frowein (administratie) de deur openen als er gebeld wordt.  Ikzelf ben hiervoor verantwoordelijk op vrijdag en zal dit overdragen als ik afwezig ben.

Alle medewerkers zullen erop toezien dat de deur na half 9 gesloten wordt.

Ondanks het feit dat we de extra ondersteuning van Johan zeker missen, ga ik ervan uit dat we hiermee de veiligheid gewaarborgd hebben.

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Het aantal nieuwe aanmelding op school neemt enorm toe. Het is gezien de wachtlijst belangrijk dat u uw kind (jongere broertjes of zusjes) op tijd aanmeldt. De aanmeldingen gaan in Den Haag via de website van www.eenaanmeldleeftijd.nl.  Als uw kind ongeveer 11 maanden is krijgt u hierover een brief van de gemeente. U kunt uw kind in de periode vanaf de eerste verjaardag tot eind september. Meer informatie kunt u vinden op de website van eenaanmeldleeftijd. Heeft u vragen over de aanmelding van uw kind, neem dan contact op met Veronique Frowein (administratie) via administratie@obsbenoordenhout.nl

BELANGRIJKE DATA

 • Donderdag 23 juni: Rapporten
 • Vrijdag 24 juni: studiedag: alle leerlingen VRIJ!
 • Dinsdag 28 juni: 19.00 uur MR-vergadering
 • Vrijdag 1 juli: zomerfeest
 • Dinsdag 5 juli: MUSICAL groep 8
 • Vrijdag 8 juli: laatste schooldag: alle leerlingen 12.00 uur VRIJ!
 • 9 juli tot en met 21 augustus: zomervakantie

Nieuwsbrief 24 mei 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, groepsindeling schooljaar 2016-2017, schoolfotograaf, culturele avond, hoofdluis, belangrijke data

PERSONEELSINFORMATIE

In verband met bezuinigingen hebben we, in goed overleg met de MR, er voor gekozen de uren voor conciërgetaken te verminderen. Dit betekent dat Johan nog maar 2 dagen per week bij ons op school werkt. Voorlopig is dit op maandag en vrijdag. We zorgen binnen het team dat we met elkaar zo goed mogelijk zijn taken op de overige dagen overnemen. Graag uw begrip als we hierdoor soms wat moeilijker telefonisch bereikbaar zijn. Absenten kunt u ook altijd via de mail rechtstreeks aan de leerkrachten doorgeven.

Juf Hilje neemt per 1 juni a.s. afscheid van onze school. Een verlies voor ons en onze leerlingen, maar een aanwinst voor de woonzorggroep die zij gaat begeleiden. We wensen haar alvast veel succes in haar nieuwe baan! Voor groep 1-2B betekent dit dat tot de zomervakantie Mariska Schrage, naast juf Marjolein, in deze groep zal lesgeven op donderdag en vrijdag. Na de zomervakantie komt een ervaren en excellente collega van een andere school van De Haagse Scholen ons team versterken.

GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2016-2017

Voor het komend schooljaar is de groepsindeling bekend.  Hierbij het overzicht:

Groep Leerkracht Dagen
1/2A Jacqueline de Vrij Maandag t/m vrijdag
1/2B Marjolein Spithoven Maandag-dinsdag-woensdag
1/2B Nieuwe collega Donderdag-vrijdag
1/2C Pauline Eleveld Maandag t/m vrijdag
3 Michèle van der Laan Maandag t/m vrijdag
4 Malou von Baumhauer Maandag t/m vrijdag
5 Salena Warmenhoven Maandag t/m vrijdag
6 Mirjam Nelck Maandag-dinsdag-woensdag
6 Warisha Matai Donderdag-vrijdag
7 Warisha Matai Maandag
7 Marijke Enninga Dinsdag t/m vrijdag
8 Marlijn van Dijk Maandag-donderdag-vrijdag
8 Idelette Jol Dinsdag-woensdag

SCHOOLFOTOGRAAF

Maandag 30 en dinsdag 31 mei komt de schoolfotograaf.  Op deze dagen worden de individuele foto’s, groepsfoto’s en broertjes en zusjes foto’s gemaakt.

CULTURELE AVOND

Zoals inmiddels bekend, is deze feestelijke avond op 9 juni a.s. vanaf 18.30 uur in de aula van het Maerlant. In alle groepen wordt al druk geoefend om u zo een geweldige avond te bezorgen. De leerlingen van groepen 1-2 mogen (als ouders dat willen) op 10 juni een uurtje later op school komen. De leerkrachten zijn er natuurlijk gewoon, dus je bent ook om half 9 welkom!

HOOFDLUIS

Alle groepen zijn gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig zijn de meeste groepen nu luizenvrij, fijn! In de groepen waar hoofdluis is geconstateerd, wordt deze week een hercontrole gehouden en zal de leerkracht u, indien nodig, informeren.

BELANGRIJKE DATA

 • Donderdag 26 mei: groepen 1 t/m 7 schoolreis tot 16.00 uur
 • Vrijdag 27 mei: Studiedag: alle leerlingen VRIJ!
 • Maandag 30 en dinsdag 31 mei: schoolfotograaf
 • Maandag 6 juni: start CITO toetsen groepen 2 t/m 7
 • Maandag 6 juni t/m 10 juni: werkweek groep 8
 • Donderdag 9 juni: 18.30 uur Culturele avond in de aula van het Maerlant voor alle leerlingen en ouders.