Wordt u onze nieuwe overblijfbegeleider?

kleuters

We zijn op zoek naar mensen die de overblijf op school willen begeleiden. Dat kunnen ouders/verzorgers zijn, maar het kunnen ook andere mensen zijn die het leuk vinden en in staat zijn om tussen de middag een onze kinderen te begeleiden bij het buiten spelen.

Bent u zelf geïnteresseerd of weet u mensen in uw omgeving die dit zouden willen doen, dan zou het fijn zijn om in gesprek te gaan met deze mensen. Voor de overblijf is een beperkt bedrag beschikbaar als vergoeding. Dat bedrag staat gelijk aan het bedrag dat iemand mag krijgen in het kader van vrijwilligerswerk. Daar hoef je in principe geen belasting over te betalen.

Bent u geïnteresseerd of weet u iemand; laat het ons weten. (directie@obsbenoordenhout.nl)

Samenvatting afscheid oud-directeur Sacha van Meerendonk

OBS Benoordenhout afscheidsreceptie Sacha van Meerendonk

Oud directeur van OBS Benoordenhout Sacha van Meerendonk is onlangs officieel met pensioen gegaan. Na een loopbaan van circa zeven jaar op OBS Benoordenhout, is hij op vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid o.a. door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur  Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad, het team en andere belangstellenden die “meester Sacha” nog eenmaal de hand kwamen schudden.

 

 

OBS Benoordenhout afscheidsreceptie Sacha van Meerendonk

Uw logo of naam op ons sponsorbord

 

 

Beste ouders/verzorgers en andere belanghebbenden,

Onlangs is bij OBS Benoordenhout een Schoolplein14 gerealiseerd. Aan dit fantastische initiatief hebben de Johan Cruyff Foundation en de gemeente Den Haag een grote financiële bijdrage gedaan voor onze school.

De school moet zelf echter nog steeds € 2.000,– bijdragen. Graag vragen wij u om een financiële bijdrage om ons te helpen dit bedrag bij elkaar te brengen.

Wat doen wij met het geld?
Met het geld wat binnenkomt willen we eerst het resterende bedrag bij elkaar krijgen voor ons Schoolplein14. Daarnaast hebben we nog veel geld nodig om leuke dingen aan te schaffen voor onze leerlingen. Denk hierbij aan mooie speeltoestellen op het schoolplein en mooie sportshirts.

Wat kunt u doen?
U kunt uw bijdrage overmaken naar de schoolrekening IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van “bijdrage schoolplein”. Iedere bijdrage, groot en klein, is heel welkom.

Wat u ervoor terug krijgt
De Johan Cruyff Foundation zorgt voor een mooi sponsorbord in onze school, waarop de bedrijven en personen vernoemd kunnen worden die bijdragen aan ons schoolplein. Personen en bedrijven die een bijdrage overmaken vanaf € 250, worden met hun naam of logo vereeuwigd op het sponsorbord in de school.

Om uw naam/logo op het sponsorbord te realiseren dient uw bijdrage voor 24 oktober a.s. binnen te zijn en mailt u uw naam of logo (in JPG en EPS formaat) naar directie@obsbenoordenhout o.v.v. “sponsorbord”.

En wellicht het belangrijkste wat we ervoor terug krijgen? Blije leerlingen die al hun energie kwijt kunnen op hun schoolplein.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Berend Plant, Directeur

Belangrijk: ouderinformatieavond en presentatie verbeterplan 7 oktober

Komende dinsdagavond 7 oktober wordt de jaarlijkse ouderavond georganiseerd.

Op deze avond wordt naast de informatie rond de Ouderraad ook het Verbeterplan aan u gepresenteerd. Wat dat laatste betreft, is het de bedoeling dat u aan het eind van de avond weet wat de school dit schooljaar allemaal aan onderwijsontwikkelingen zal aanpakken. Dat zal gebeuren aan de hand van een presentatie waarbij u nadrukkelijk uitgenodigd wordt om vragen te stellen.

De avond begint om 20.00 uur en zal uiterlijk tot 22.00 uur duren.

Afscheid Sacha van Meerendonk

Afgelopen vrijdag is Sacha van Meerendonk officieel met pensioen gegaan. Na ongeveer zeven jaar op de Benoordenhout gewerkt te hebben, is hij vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur en Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad.

Er waren mooie woorden en mooie cadeaus en tenslotte een dankwoord van de pensionaris zelf. Onder het genot van een drankje kon daarna nog even nagepraat worden.

Wij allen wensen Sacha een mooie tijd.

Kinderboekenweek

De komende week staat het thema “feest” centraal in de school. Het onderwerp van de Kinderboekenweek leent zich natuurlijk voor allerlei leuke dingen.

Afgelopen woensdag was de feestelijke opening met muziek en dans. We hebben een boekenmarkt op het schoolplein gehad die heel succesvol was.

Daarnaast heeft de school alle bekroonde kinderboeken gekocht. Die worden de komende dagen ook behandeld en gelezen in de verschillende groepen. Verder worden er allerlei mooie dingen in de klassen gemaakt die allemaal te maken hebben met het thema “feest”.

KidsClub Cultuur

Zeer binnenkort krijgt u via de mail een aantal aanbiedingen die gericht zijn op buitenschoolse activiteiten op het gebied van dans, muziek, acteren en zang.

Het is daarbij de bedoeling dat u, als u uw kind mee wil laten doen, zelf direct de kosten overmaakt op de rekening van de uitvoerende organisatie.
Wij krijgen dan weer van de organisatie te horen wie zich aangemeld heeft.

Om de kosten voor deze activiteiten te drukken zal de school gebruik maken van een subsidie voor naschoolse activiteiten.

Afscheid Sacha van Meerendonk

Op 14 september jl. is Sacha van Meerendonk officieel met pensioen gegaan. Sacha wil hier graag nog één keer bij stil staan om daarna definitief afscheid te nemen van de school. Op vrijdag 26 september a.s. zal er voor de ouders, betrokken medewerkers van de Haagse Scholen en voor Sacha andere belangrijke mensen uit zijn onderwijsgeschiedenis een borrel zijn.

De borrel zal plaatsvinden in ons mooie, nieuwe gebouw op vrijdag 26 september van 15.00 tot 16.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd om “meester Sacha” nog één keer de hand te komen schudden.

Opening van ons nieuwe schoolgebouw medio november 2014

Inmiddels heeft u ons nieuwe schoolgebouw al in mindere of meerdere mate kunnen aanschouwen. Zoveel vernieuwing kunnen we niet voorbij laten gaan zonder een feestelijke opening. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aankleding in het gebouw.

In de week van 10-14 november houden we een feestweek, waarin we de opening van ons nieuwe gebouw uitgebreid vieren met onze leerlingen, ons team, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden. We hebben een werkgroepje gevormd met leerkrachten, directie en twee ouders om de feestweek voor te bereiden. Meer informatie volgt.

Presentatie verbeterplan op 7 oktober 2014

De implementatie van ons verbeterplan is inmiddels in volle gang. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanpak van pluskinderen, de invoering van een reeks nieuwe methoden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de verbetering van de didactische vaardigheden van de leerkrachten.

Op dinsdag 7 oktober a.s. wil ik u uitgebreid informeren over de inhoud van het plan. Wat het precies inhoudt, hoe we het uitvoeren, enz. enz. Het is de bedoeling dat deze presentatie volgt op het technische deel van de algemene ouderavond. Ik denk dat het goed is dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de school. Ik hoop dat veel ouders aanwezig zullen zijn. De precieze aanvang van deze avond hoort u nog.