Feestweek: opening OBS Benoordenhout!

710x200groep7_schoolreisIn de week van 10 t/m 14 november 2014 gaan we de school officieel openen. Dat laten we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan!

Nee, we maken er een heuse feestweek van. Hoe ziet die feestweek er dan uit?

Maandag 10 november 2014
Op deze dag wordt de ramp met het vliegtuig MH17 nationaal herdacht. We zullen dan geen grote feestelijkheden doen, maar we gaan wel allemaal in de school ontwerpen maken voor raamversieringen. Iedere klas op zijn eigen manier.

Dinsdag 11 november 2014
Op deze dag gaan we de ontwerpen echt maken. De ramen zullen er feestelijk uit gaan zien. Daarnaast zullen de kleuters ter ere van Sint Maarten om 17.30 uur de school rond gaan met hun zelfgemaakte lampionnen.

Woensdag 12 november 2014
Op deze ochtend hebben we spelletjesochtend. In alle klassen zullen spelletjes opgesteld staan waar de kinderen mee kunnen spelen. Daar zullen zeker een aantal Oud-Hollandse spelletjes bij zijn. Rond 11.30 uur zullen we met alle kinderen het schoolplein openen. Dat doen we tevens met de sponsors Johan Cruyff Foundation en de gemeente. We zullen dan het plein officieel een andere naam gaan geven ter ere van een oud collega. Ook zullen we het door de kinderen van de bovenbouw gemaakte feestlied samen zingen. ouders/verzorgers zijn hierbij van harte welkom.

Donderdag 13 november 2014
In de middag hebben we onze sponsorloop, u heeft hier eerder een formulier voor ontvangen, deze dient uiterlijk vandaag geretourneerd te worden aan de leerkracht. De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen rondes op het schoolplein en de kinderen van groep 5 t/m 8 zullen rondes om het schoolgebouw lopen. Met de opbrengst zullen we het schoolplein verfraaien met mooie speelobjecten.

Vrijdag 14 november 2014
In de ochtend komt er een theatergezelschap op school die een voorstelling zal geven voor alle kinderen. Om 14.15 uur komt er een valkenier die veel zal vertellen over ons schoolsymbool; de uil. Hij zal een heel stel uilen meenemen. Dat zal ook op het schoolplein gebeuren. Om 14.55 uur zal de school officieel door de wethouder geopend worden. We gaan dat op een spectaculaire manier doen! Als u uw kind vroeg (14.15 uur) komt halen kunt u het zelf zien.

 

Komt u helpen tijdens de feestweek?
Voor veel van de activiteiten tijdens de feestweek hebben we hulp van ouders nodig. Denk hierbij aan:

  • spelletjesochtend op woensdagochtend
  • sponsorloop op donderdagmiddag
  • fotograferen tijdens de opening van het schoolplein op woensdag 11:30 – 12:15
  • fotograferen tijdens de opening van het schoolgebouw met de valkenier op vrijdag 14:00 – 15:15

Geef u hiervoor aub op bij de leerkracht van uw kind.

Alvast bedankt!

Juf Pauline en Lucas getrouwd!

IMG_3672Vandaag waren het kersverse bruidspaar Juf Pauline en Lucas op school!

Al eerder vierden zij hun trouwdag met familie en vrienden in Groningen, maar een viering met de kleuters mocht natuurlijk niet ontbreken.

Alle kinderen uit de drie kleutergroepen zorgden voor een warm onthaal voor het prachtige bruidspaar. En daarna ging het bruidspaar op de foto met de trotse kleuters van juf Pauline.

*Klik op de foto’s voor een grotere weergave

IMG_3713

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: Maatschappelijk werker

DeepaGeachte ouder(s)/ verzorger(s),

Mijn naam is Deepa Bhikharie en ik verzorg het schoolgericht maatschappelijk werk voor de OBS Benoordenhout.

Inmiddels ben ik al bekend bij een aantal ouders en kinderen. Voor degenen die mij nog niet hebben ontmoet zal ik vertellen waarom ik op school ben en wat ik precies doe.

Het doel van het schoolmaatschappelijk werk is om ouders te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen die te maken hebben met de opvoeding, het gedrag van een kind op school, op straat of thuis, relatie- of verwerkingsproblemen, spanning in de familie en de gevolgen hiervan voor het kind. Ik wil samen met u bekijken op welke manier ik u het beste kan helpen en doorverwijzen wanneer dat nodig is.

Als schoolmaatschappelijk werker stimuleer ik de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door middel van sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen.

Daarnaast probeer ik de draagkracht en de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en meer van zichzelf kunnen laten zien op school en thuis. Dit kan in groepsverband of individueel gebeuren.

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik geheimhoudingsplicht. Met de ouders wordt besproken wat doorgegeven mag worden aan de interne begeleider en/of leerkracht van school of aan derden. Zonder toestemming van de cliënt wordt er dus geen informatie aan derden verstrekt.

De begeleiding van de kinderen vindt plaats op school en gebeurt onder schooltijd. Desgewenst kan het gesprek met u op het kantoor van het schoolmaatschappelijk werk gehouden worden in de Elandstraat 88, 2513 GV Den Haag.

Ik ben elke dinsdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur werkzaam voor de OBS Benoordenhout.

Uw kind kan aangemeld worden voor begeleiding bij het schoolmaatschappelijk werk nadat u toestemming heeft gegeven. Samen met u en school zoeken wij de beste manier om uw kind te helpen.

Als u een afspraak wilt maken of meer wilt weten over het schoolmaatschappelijk werk op onze school, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind of aan de interne begeleider van school, mevrouw Saskia Boschloo. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ook direct een afspraak met mij maken. Ik ben telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06-43395217 en via de mail d.bhikharie@zebrawelzijn.nl.

Met vriendelijke groet,

Zebra LogoDeepa Bhikharie
Schoolmaatschappelijk werker O.B.S. Benoordenhout
Zebra Welzijn/ Xtra

Wordt u onze nieuwe overblijfbegeleider?

kleuters

We zijn op zoek naar mensen die de overblijf op school willen begeleiden. Dat kunnen ouders/verzorgers zijn, maar het kunnen ook andere mensen zijn die het leuk vinden en in staat zijn om tussen de middag een onze kinderen te begeleiden bij het buiten spelen.

Bent u zelf geïnteresseerd of weet u mensen in uw omgeving die dit zouden willen doen, dan zou het fijn zijn om in gesprek te gaan met deze mensen. Voor de overblijf is een beperkt bedrag beschikbaar als vergoeding. Dat bedrag staat gelijk aan het bedrag dat iemand mag krijgen in het kader van vrijwilligerswerk. Daar hoef je in principe geen belasting over te betalen.

Bent u geïnteresseerd of weet u iemand; laat het ons weten. (directie@obsbenoordenhout.nl)

Samenvatting afscheid oud-directeur Sacha van Meerendonk

OBS Benoordenhout afscheidsreceptie Sacha van Meerendonk

Oud directeur van OBS Benoordenhout Sacha van Meerendonk is onlangs officieel met pensioen gegaan. Na een loopbaan van circa zeven jaar op OBS Benoordenhout, is hij op vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid o.a. door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur  Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad, het team en andere belangstellenden die “meester Sacha” nog eenmaal de hand kwamen schudden.

 

 

OBS Benoordenhout afscheidsreceptie Sacha van Meerendonk

Uw logo of naam op ons sponsorbord

 

 

Beste ouders/verzorgers en andere belanghebbenden,

Onlangs is bij OBS Benoordenhout een Schoolplein14 gerealiseerd. Aan dit fantastische initiatief hebben de Johan Cruyff Foundation en de gemeente Den Haag een grote financiële bijdrage gedaan voor onze school.

De school moet zelf echter nog steeds € 2.000,– bijdragen. Graag vragen wij u om een financiële bijdrage om ons te helpen dit bedrag bij elkaar te brengen.

Wat doen wij met het geld?
Met het geld wat binnenkomt willen we eerst het resterende bedrag bij elkaar krijgen voor ons Schoolplein14. Daarnaast hebben we nog veel geld nodig om leuke dingen aan te schaffen voor onze leerlingen. Denk hierbij aan mooie speeltoestellen op het schoolplein en mooie sportshirts.

Wat kunt u doen?
U kunt uw bijdrage overmaken naar de schoolrekening IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van “bijdrage schoolplein”. Iedere bijdrage, groot en klein, is heel welkom.

Wat u ervoor terug krijgt
De Johan Cruyff Foundation zorgt voor een mooi sponsorbord in onze school, waarop de bedrijven en personen vernoemd kunnen worden die bijdragen aan ons schoolplein. Personen en bedrijven die een bijdrage overmaken vanaf € 250, worden met hun naam of logo vereeuwigd op het sponsorbord in de school.

Om uw naam/logo op het sponsorbord te realiseren dient uw bijdrage voor 24 oktober a.s. binnen te zijn en mailt u uw naam of logo (in JPG en EPS formaat) naar directie@obsbenoordenhout o.v.v. “sponsorbord”.

En wellicht het belangrijkste wat we ervoor terug krijgen? Blije leerlingen die al hun energie kwijt kunnen op hun schoolplein.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Berend Plant, Directeur

Belangrijk: ouderinformatieavond en presentatie verbeterplan 7 oktober

Komende dinsdagavond 7 oktober wordt de jaarlijkse ouderavond georganiseerd.

Op deze avond wordt naast de informatie rond de Ouderraad ook het Verbeterplan aan u gepresenteerd. Wat dat laatste betreft, is het de bedoeling dat u aan het eind van de avond weet wat de school dit schooljaar allemaal aan onderwijsontwikkelingen zal aanpakken. Dat zal gebeuren aan de hand van een presentatie waarbij u nadrukkelijk uitgenodigd wordt om vragen te stellen.

De avond begint om 20.00 uur en zal uiterlijk tot 22.00 uur duren.

Afscheid Sacha van Meerendonk

Afgelopen vrijdag is Sacha van Meerendonk officieel met pensioen gegaan. Na ongeveer zeven jaar op de Benoordenhout gewerkt te hebben, is hij vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur en Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad.

Er waren mooie woorden en mooie cadeaus en tenslotte een dankwoord van de pensionaris zelf. Onder het genot van een drankje kon daarna nog even nagepraat worden.

Wij allen wensen Sacha een mooie tijd.

Kinderboekenweek

De komende week staat het thema “feest” centraal in de school. Het onderwerp van de Kinderboekenweek leent zich natuurlijk voor allerlei leuke dingen.

Afgelopen woensdag was de feestelijke opening met muziek en dans. We hebben een boekenmarkt op het schoolplein gehad die heel succesvol was.

Daarnaast heeft de school alle bekroonde kinderboeken gekocht. Die worden de komende dagen ook behandeld en gelezen in de verschillende groepen. Verder worden er allerlei mooie dingen in de klassen gemaakt die allemaal te maken hebben met het thema “feest”.

KidsClub Cultuur

Zeer binnenkort krijgt u via de mail een aantal aanbiedingen die gericht zijn op buitenschoolse activiteiten op het gebied van dans, muziek, acteren en zang.

Het is daarbij de bedoeling dat u, als u uw kind mee wil laten doen, zelf direct de kosten overmaakt op de rekening van de uitvoerende organisatie.
Wij krijgen dan weer van de organisatie te horen wie zich aangemeld heeft.

Om de kosten voor deze activiteiten te drukken zal de school gebruik maken van een subsidie voor naschoolse activiteiten.