Komt u helpen tijdens de feestweek?

Voor veel van de activiteiten tijdens de feestweek hebben we hulp van ouders nodig. Denk hierbij aan:

  • spelletjesochtend op woensdagochtend
  • sponsorloop op donderdagmiddag
  • fotograferen tijdens de opening van het schoolplein op woensdag 11:30 – 12:15
  • fotograferen tijdens de opening van het schoolgebouw met de valkenier op vrijdag 14:00 – 15:15

Geef u op aan de leerkracht van uw kind of stuur een mail aan directie@obsbenoordenhout.nl

Alvast bedankt!

Feestweek: opening OBS Benoordenhout!

710x200groep7_schoolreisIn de week van 10 t/m 14 november 2014 gaan we de school officieel openen. Dat laten we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan!

Nee, we maken er een heuse feestweek van. Hoe ziet die feestweek er dan uit?

Maandag 10 november 2014
Op deze dag wordt de ramp met het vliegtuig MH17 nationaal herdacht. We zullen dan geen grote feestelijkheden doen, maar we gaan wel allemaal in de school ontwerpen maken voor raamversieringen. Iedere klas op zijn eigen manier.

Dinsdag 11 november 2014
Op deze dag gaan we de ontwerpen echt maken. De ramen zullen er feestelijk uit gaan zien. Daarnaast zullen de kleuters ter ere van Sint Maarten om 17.30 uur de school rond gaan met hun zelfgemaakte lampionnen.

Woensdag 12 november 2014
Op deze ochtend hebben we spelletjesochtend. In alle klassen zullen spelletjes opgesteld staan waar de kinderen mee kunnen spelen. Daar zullen zeker een aantal Oud-Hollandse spelletjes bij zijn. Rond 11.30 uur zullen we met alle kinderen het schoolplein openen. Dat doen we tevens met de sponsors Johan Cruyff Foundation en de gemeente. We zullen dan het plein officieel een andere naam gaan geven ter ere van een oud collega. Ook zullen we het door de kinderen van de bovenbouw gemaakte feestlied samen zingen. ouders/verzorgers zijn hierbij van harte welkom.

Donderdag 13 november 2014
In de middag hebben we onze sponsorloop, u heeft hier eerder een formulier voor ontvangen, deze dient uiterlijk vandaag geretourneerd te worden aan de leerkracht. De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen rondes op het schoolplein en de kinderen van groep 5 t/m 8 zullen rondes om het schoolgebouw lopen. Met de opbrengst zullen we het schoolplein verfraaien met mooie speelobjecten.

Vrijdag 14 november 2014
In de ochtend komt er een theatergezelschap op school die een voorstelling zal geven voor alle kinderen. Om 14.15 uur komt er een valkenier die veel zal vertellen over ons schoolsymbool; de uil. Hij zal een heel stel uilen meenemen. Dat zal ook op het schoolplein gebeuren. Om 14.55 uur zal de school officieel door de wethouder geopend worden. We gaan dat op een spectaculaire manier doen! Als u uw kind vroeg (14.15 uur) komt halen kunt u het zelf zien.

 

Komt u helpen tijdens de feestweek?
Voor veel van de activiteiten tijdens de feestweek hebben we hulp van ouders nodig. Denk hierbij aan:

  • spelletjesochtend op woensdagochtend
  • sponsorloop op donderdagmiddag
  • fotograferen tijdens de opening van het schoolplein op woensdag 11:30 – 12:15
  • fotograferen tijdens de opening van het schoolgebouw met de valkenier op vrijdag 14:00 – 15:15

Geef u hiervoor aub op bij de leerkracht van uw kind.

Alvast bedankt!

Juf Pauline en Lucas getrouwd!

IMG_3672Vandaag waren het kersverse bruidspaar Juf Pauline en Lucas op school!

Al eerder vierden zij hun trouwdag met familie en vrienden in Groningen, maar een viering met de kleuters mocht natuurlijk niet ontbreken.

Alle kinderen uit de drie kleutergroepen zorgden voor een warm onthaal voor het prachtige bruidspaar. En daarna ging het bruidspaar op de foto met de trotse kleuters van juf Pauline.

*Klik op de foto’s voor een grotere weergave

IMG_3713

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: Maatschappelijk werker

DeepaGeachte ouder(s)/ verzorger(s),

Mijn naam is Deepa Bhikharie en ik verzorg het schoolgericht maatschappelijk werk voor de OBS Benoordenhout.

Inmiddels ben ik al bekend bij een aantal ouders en kinderen. Voor degenen die mij nog niet hebben ontmoet zal ik vertellen waarom ik op school ben en wat ik precies doe.

Het doel van het schoolmaatschappelijk werk is om ouders te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen die te maken hebben met de opvoeding, het gedrag van een kind op school, op straat of thuis, relatie- of verwerkingsproblemen, spanning in de familie en de gevolgen hiervan voor het kind. Ik wil samen met u bekijken op welke manier ik u het beste kan helpen en doorverwijzen wanneer dat nodig is.

Als schoolmaatschappelijk werker stimuleer ik de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door middel van sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen.

Daarnaast probeer ik de draagkracht en de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en meer van zichzelf kunnen laten zien op school en thuis. Dit kan in groepsverband of individueel gebeuren.

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik geheimhoudingsplicht. Met de ouders wordt besproken wat doorgegeven mag worden aan de interne begeleider en/of leerkracht van school of aan derden. Zonder toestemming van de cliënt wordt er dus geen informatie aan derden verstrekt.

De begeleiding van de kinderen vindt plaats op school en gebeurt onder schooltijd. Desgewenst kan het gesprek met u op het kantoor van het schoolmaatschappelijk werk gehouden worden in de Elandstraat 88, 2513 GV Den Haag.

Ik ben elke dinsdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur werkzaam voor de OBS Benoordenhout.

Uw kind kan aangemeld worden voor begeleiding bij het schoolmaatschappelijk werk nadat u toestemming heeft gegeven. Samen met u en school zoeken wij de beste manier om uw kind te helpen.

Als u een afspraak wilt maken of meer wilt weten over het schoolmaatschappelijk werk op onze school, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind of aan de interne begeleider van school, mevrouw Saskia Boschloo. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ook direct een afspraak met mij maken. Ik ben telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06-43395217 en via de mail d.bhikharie@zebrawelzijn.nl.

Met vriendelijke groet,

Zebra LogoDeepa Bhikharie
Schoolmaatschappelijk werker O.B.S. Benoordenhout
Zebra Welzijn/ Xtra

Bezoek van de Rijksinspectie

Gisteren was de Rijksinspectie voor het Onderwijs bij ons op school. Het is hun taak om te controleren of de school voldoet aan de eisen die de wet stelt aan goed onderwijs.

Voor ons natuurlijk best een spannende dag. Het bezoek behelst een viertal bezoeken aan klassen, gesprekken met leerkrachten, een uitgebreid gesprek met directie en IB, documentenonderzoek waarbij de schoolresultaten van belang zijn en een gesprek met het bevoegd gezag te weten een vertegenwoordiger van het College van Bestuur van de Stichting. Het resultaat van het onderzoek wordt vastgelegd in een verslag dat we over vier weken formeel krijgen.

Echter, in de nabespreking met directie en CvB werd al duidelijk gemaakt dat de rijksinspecteur heel tevreden was over wat ze in de school gezien had. De school, en ik citeer, ze voelde de verbetering in de school. Zij zag enthousiasme bij kinderen, plezier bij leerkrachten, een goed plan en duidelijke stappen in de ontwikkeling van de school. De resultaten waren over het geheel voldoende en constateerde een enorme groei in de school.

Met andere woorden; de school krijgt een voldoende en dat is echt verdiend. Natuurlijk is er van alles te doen en zijn er details die beter moeten. Het Verbeterplan gaat immers over een periode van twee jaar. Maar dat is altijd het geval. Dat een voldoende krijgen (hoger kan niet) niet vanzelfsprekend is, blijkt uit het feit dat vorige week een school uit hetzelfde bestuur een onvoldoende heeft gekregen. Wij zijn dus blij en ook trots op dit resultaat.

Ouderavond/verbeterplan

Afgelopen week is de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Deze avond was dit jaar gecombineerd met de presentatie van het Verbeterplan van de school. Na de verschillende presentaties van de voorzitters van OR en MR waarbij de financiën werden behandeld en waarin werd duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de twee clubs, werd uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen in de school.

De presentatie ontwikkelde zich van een aanvankelijk zorgelijke situatie tot een beeld waarin duidelijk werd gemaakt dat de school bezig is die zorgelijk situatie ver achter zich te laten.

De grote groep ouders die aanwezig was, voelde die zorg ook en maakte bij het begin ook duidelijk dat ze schrokken van de geschetste praktijk. Naarmate het verhaal vorderde veranderde dat gevoel.

Het werd duidelijk dat de school gekozen had voor een radicale verbeteraanpak. De aanvankelijke schrik veranderde in hoop en verwachting en voor veel ouders al in gevoelde praktijk. Het was heel mooi om te horen hoe ouders de ingezette veranderingen ervaren. Het was ook mooi om te horen hoe leerkrachten de veranderingen ervaren. Kortom, de presentatie van alle zaken die we gestart zijn en de komende tijd gaan oppakken gaf een gevoel van enthousiasme en vertrouwen. Dat werd door ouders ook uitgesproken.

Dat uitgesproken vertrouwen was voor mij als directeur fijn om te horen maar zal de docenten, die het allemaal uiteindelijk moeten uitvoeren, ook goed gedaan hebben.

Wordt u onze nieuwe overblijfbegeleider?

kleuters

We zijn op zoek naar mensen die de overblijf op school willen begeleiden. Dat kunnen ouders/verzorgers zijn, maar het kunnen ook andere mensen zijn die het leuk vinden en in staat zijn om tussen de middag een onze kinderen te begeleiden bij het buiten spelen.

Bent u zelf geïnteresseerd of weet u mensen in uw omgeving die dit zouden willen doen, dan zou het fijn zijn om in gesprek te gaan met deze mensen. Voor de overblijf is een beperkt bedrag beschikbaar als vergoeding. Dat bedrag staat gelijk aan het bedrag dat iemand mag krijgen in het kader van vrijwilligerswerk. Daar hoef je in principe geen belasting over te betalen.

Bent u geïnteresseerd of weet u iemand; laat het ons weten. (directie@obsbenoordenhout.nl)

Samenvatting afscheid oud-directeur Sacha van Meerendonk

OBS Benoordenhout afscheidsreceptie Sacha van Meerendonk

Oud directeur van OBS Benoordenhout Sacha van Meerendonk is onlangs officieel met pensioen gegaan. Na een loopbaan van circa zeven jaar op OBS Benoordenhout, is hij op vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid o.a. door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur  Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad, het team en andere belangstellenden die “meester Sacha” nog eenmaal de hand kwamen schudden.

 

 

OBS Benoordenhout afscheidsreceptie Sacha van Meerendonk

Uw logo of naam op ons sponsorbord

 

 

Beste ouders/verzorgers en andere belanghebbenden,

Onlangs is bij OBS Benoordenhout een Schoolplein14 gerealiseerd. Aan dit fantastische initiatief hebben de Johan Cruyff Foundation en de gemeente Den Haag een grote financiële bijdrage gedaan voor onze school.

De school moet zelf echter nog steeds € 2.000,– bijdragen. Graag vragen wij u om een financiële bijdrage om ons te helpen dit bedrag bij elkaar te brengen.

Wat doen wij met het geld?
Met het geld wat binnenkomt willen we eerst het resterende bedrag bij elkaar krijgen voor ons Schoolplein14. Daarnaast hebben we nog veel geld nodig om leuke dingen aan te schaffen voor onze leerlingen. Denk hierbij aan mooie speeltoestellen op het schoolplein en mooie sportshirts.

Wat kunt u doen?
U kunt uw bijdrage overmaken naar de schoolrekening IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van “bijdrage schoolplein”. Iedere bijdrage, groot en klein, is heel welkom.

Wat u ervoor terug krijgt
De Johan Cruyff Foundation zorgt voor een mooi sponsorbord in onze school, waarop de bedrijven en personen vernoemd kunnen worden die bijdragen aan ons schoolplein. Personen en bedrijven die een bijdrage overmaken vanaf € 250, worden met hun naam of logo vereeuwigd op het sponsorbord in de school.

Om uw naam/logo op het sponsorbord te realiseren dient uw bijdrage voor 24 oktober a.s. binnen te zijn en mailt u uw naam of logo (in JPG en EPS formaat) naar directie@obsbenoordenhout o.v.v. “sponsorbord”.

En wellicht het belangrijkste wat we ervoor terug krijgen? Blije leerlingen die al hun energie kwijt kunnen op hun schoolplein.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Berend Plant, Directeur