Belangrijk: ouderinformatieavond en presentatie verbeterplan 7 oktober

Komende dinsdagavond 7 oktober wordt de jaarlijkse ouderavond georganiseerd.

Op deze avond wordt naast de informatie rond de Ouderraad ook het Verbeterplan aan u gepresenteerd. Wat dat laatste betreft, is het de bedoeling dat u aan het eind van de avond weet wat de school dit schooljaar allemaal aan onderwijsontwikkelingen zal aanpakken. Dat zal gebeuren aan de hand van een presentatie waarbij u nadrukkelijk uitgenodigd wordt om vragen te stellen.

De avond begint om 20.00 uur en zal uiterlijk tot 22.00 uur duren.

Afscheid Sacha van Meerendonk

Afgelopen vrijdag is Sacha van Meerendonk officieel met pensioen gegaan. Na ongeveer zeven jaar op de Benoordenhout gewerkt te hebben, is hij vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur en Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad.

Er waren mooie woorden en mooie cadeaus en tenslotte een dankwoord van de pensionaris zelf. Onder het genot van een drankje kon daarna nog even nagepraat worden.

Wij allen wensen Sacha een mooie tijd.

Kinderboekenweek

De komende week staat het thema “feest” centraal in de school. Het onderwerp van de Kinderboekenweek leent zich natuurlijk voor allerlei leuke dingen.

Afgelopen woensdag was de feestelijke opening met muziek en dans. We hebben een boekenmarkt op het schoolplein gehad die heel succesvol was.

Daarnaast heeft de school alle bekroonde kinderboeken gekocht. Die worden de komende dagen ook behandeld en gelezen in de verschillende groepen. Verder worden er allerlei mooie dingen in de klassen gemaakt die allemaal te maken hebben met het thema “feest”.

KidsClub Cultuur

Zeer binnenkort krijgt u via de mail een aantal aanbiedingen die gericht zijn op buitenschoolse activiteiten op het gebied van dans, muziek, acteren en zang.

Het is daarbij de bedoeling dat u, als u uw kind mee wil laten doen, zelf direct de kosten overmaakt op de rekening van de uitvoerende organisatie.
Wij krijgen dan weer van de organisatie te horen wie zich aangemeld heeft.

Om de kosten voor deze activiteiten te drukken zal de school gebruik maken van een subsidie voor naschoolse activiteiten.

Inpectiebezoek

Op 16 oktober krijgt de school bezoek van de Rijksinspectie voor het onderwijs. De school doet mee aan een zogenaamd Stelselonderzoek. Daarbij worden scholen ad random door de inspectie uitgekozen.

De bedoeling is dat de inspectie daarmee informatie krijgt waarmee “de staat van het onderwijs” in Nederland geschreven kan worden. Dat is het landelijke rapport van de Rijksinspectie. Tegelijkertijd wordt natuurlijk ook naar “de staat van onze school” gekeken.

Dat is misschien een beetje spannend maar aan de andere kant geeft het een goed beeld van onze situatie.

Afscheid Sacha van Meerendonk

Op 14 september jl. is Sacha van Meerendonk officieel met pensioen gegaan. Sacha wil hier graag nog één keer bij stil staan om daarna definitief afscheid te nemen van de school. Op vrijdag 26 september a.s. zal er voor de ouders, betrokken medewerkers van de Haagse Scholen en voor Sacha andere belangrijke mensen uit zijn onderwijsgeschiedenis een borrel zijn.

De borrel zal plaatsvinden in ons mooie, nieuwe gebouw op vrijdag 26 september van 15.00 tot 16.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd om “meester Sacha” nog één keer de hand te komen schudden.

Opening van ons nieuwe schoolgebouw medio november 2014

Inmiddels heeft u ons nieuwe schoolgebouw al in mindere of meerdere mate kunnen aanschouwen. Zoveel vernieuwing kunnen we niet voorbij laten gaan zonder een feestelijke opening. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aankleding in het gebouw.

In de week van 10-14 november houden we een feestweek, waarin we de opening van ons nieuwe gebouw uitgebreid vieren met onze leerlingen, ons team, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden. We hebben een werkgroepje gevormd met leerkrachten, directie en twee ouders om de feestweek voor te bereiden. Meer informatie volgt.

Presentatie verbeterplan op 7 oktober 2014

De implementatie van ons verbeterplan is inmiddels in volle gang. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanpak van pluskinderen, de invoering van een reeks nieuwe methoden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de verbetering van de didactische vaardigheden van de leerkrachten.

Op dinsdag 7 oktober a.s. wil ik u uitgebreid informeren over de inhoud van het plan. Wat het precies inhoudt, hoe we het uitvoeren, enz. enz. Het is de bedoeling dat deze presentatie volgt op het technische deel van de algemene ouderavond. Ik denk dat het goed is dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de school. Ik hoop dat veel ouders aanwezig zullen zijn. De precieze aanvang van deze avond hoort u nog.

Nieuw logo en nieuwe website

Openbare Basisschool Benoordenhout
Met trots introduceren wij ons nieuwe logo. Na ruim twee decennia is het tijd voor een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het geeft OBS Benoordenhout een moderne uitstraling die past bij de kwaliteitsverbeteringen die de school doorvoert.

Tevens is sinds deze week onze nieuwe website online , deze is geheel uitgevoerd in onze nieuwe huisstijl en bevat alle informatie die voor u als ouder/verzorger belangrijk is.

 

 

Schoolplein14 gerealiseerd

Sport en beweging is niet alleen leuk, het is onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van ieder kind. Wij zijn dan ook heel trots op ons Schoolplein14, wat door onze leerlingen zelf is uitgekozen en ingedeeld en wat we hebben kunnen realiseren in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en de Gemeente Den Haag.

Een Schoolplein14 is een schoolplein waarin kinderen structureel worden uitgedaagd om samen te spelen en te sporten. Onze leerlingen worden gestimuleerd en geleerd om meer te bewegen, samen te spelen, samen te werken, op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, zelfstandig te worden, om te gaan met emoties en regels na te komen. Bovendien gaat het pestgedrag tegen. Lees meer over ons Schoolplein14.