Nieuwsbrief 15 september 2017

In deze nieuwsbrief: staking, kanjertraining, leerlingenraad, medezeggenschapsraad, belangrijke data

STAKING

Op 5 oktober staat een landelijke actiedag gepland voor leraren in het primair onderwijs. Deze dag is onze school gesloten. Meer informatie vinden jullie in de bijlage. Op deze dag van de leraar komen we als leerkrachten samen in actie voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk in het primair onderwijs. Meer informatie kun je vinden op de websites van de vakbonden en van de PO-raad.

KANJERTRAINING

kanjerregelsWe zijn voor Kanjertraining het schooljaar begonnen met de startweek. In de startweek bespreken we enkele basiselementen van de Kanjertraining om zo hier het vervolg van de lessen op voort te bouwen.

 • De smileyposter wordt met de kinderen besproken aan de hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen gedragen het komende schooljaar. De poster krijgt een plek in de klas en school zodat de kinderen ook herinnerd kunnen worden aan die goede wil.
 • Er wordt een oefeningen gedaan (in gr. 3 t/m gr. 8) die heet ‘motor en benzinepomp’. De kinderen leren dat ze een onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het groepsproces door geen aandacht te geven aan storend gedrag.
 • De kinderen leren de betekenis van dierfiguren en/of petten. En kunnen in verschillende situaties petten uitspelen en herkennen.

 

 

LEERLINGENRAAD

Puck RondedanischkaPuck Ronde en Danischka Teixeira uit groep 8 hebben, als deelnemers van de leerlingenraad van vorig schooljaar, de organisatie voor de verkiezingen van de leerlingenraad voor het huidige schooljaar op zich genomen. Zij hebben een poster ontworpen, een stembiljet gemaakt en ook een duidelijk instructie voor de leerkrachten over de stemprocedure geschreven. We zijn trots op onze leerlingen!

De verkiezingen vinden plaats op 20 september a.s. in groep 4 tot en met 8. Als je meer wil weten over de leerlingenraad kun je ook een kijkje op de website van de school nemen. http://www.obsbenoordenhout.nl

    

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Dinsdag 19 september a.s. komt de nieuwe medezeggenschapsraad bij elkaar. Voorzitter is het zittende lid vanuit de oudervertegenwoordiging: Petra Hietbrink. Zij is de moeder van Evie (groep 4) en Tess (groep 5). Daarnaast heten we 2 nieuwe ouders welkom: Matthijs Assink (vader van Bibi groep 1/2c en Alexander groep 3) en Frank Woud (vader Lorenzo groep 4). Vanuit de personeelsgeleding zullen Saskia Boschloo (intern begeleider), Warisha Matai (leerkracht) en Idelette Keus (leerkracht) weer hun bijdrage leveren. Deze eerste MR vergadering besteden we naast de vaste agendapunten (mededelingen, communicatie en veiligheid) tijd aan de jaarplanning, de OR/MR avond, staking 5 oktober en aan het school ondersteuningsprofiel.

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 18 september: studiedag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 19 september: Prinsjesdag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 19 september 19.00 uur MR vergadering
 • donderdag 5 oktober: stakingsdag (zie bijlage)

Nieuwsbrief 28 augustus 2017

In deze nieuwsbrief: startgesprekken, kidsclub, muziek, deurbel, ouderochtend, belangrijke data

STARTGESPREKKEN

Woensdag 30 augustus houden we startgesprekken met de ouders van leerlingen van groep 3 tot en met 7. De leerkrachten van groep 1-2 houden kennismakingsgesprekken met alle nieuw instromende leerlingen. De startgesprekken zijn bedoeld om samen met leerkrachten en ouders ervoor te zorgen dat we elkaar kennen en wederzijdse verwachtingen voor het jaar helder zijn. Leerkrachten vanuit hun expertise op school en ouders als deskundige thuis kijken samen naar de behoeften van het kind.

KIDSCLUB

  Dit schooljaar zijn onder enorme belangstelling weer een groot aantal Kidsclub activiteiten gestart. We hebben nu schaken, art, Engels, mindfulness en coding voor een brede leeftijdsgroep. Dank hiervoor aan Martine Noesen (moeder van Casimir en Annelie). Zij is een enthousiaste ouder (vanuit de ouderraad) die dit als vrijwilliger organiseert en mogelijk maakt. Om alles goed te laten lopen een paar aandachtspunten:

 • De in de Kidsclub nieuwsbrief genoemde data en tijden graag direct noteren in de agenda. De kidsclub gaat door (bij verhinderen worden jullie geïnformeerd).
 • Er wordt voortaan voor de start van de cursus eenmalig een bevestiging van deelname gestuurd (door de school). Hiermee houden we de administratieve druk beperkt.
 • Bij aanmelden geldt: vol=vol. Gezien de beperkte ruimte in de school kunnen niet altijd 2 groepen gevormd worden.
 • De leerkracht krijgt een lijst met namen van de leerlingen uit haar eigen groep en weet dus wie er van de leerlingen naar de kidsclub gaat.
 • Graag extra eten & drinken meegeven voor de pauze.
 • Er is een externe docent die de cursus geeft. Bij de start van de les is de groepsleerkracht van het betreffende lokaal aanwezig. Sommige lessen worden ondersteund door een ouder als dit nodig is.
 • Ten slotte: Sommige activiteiten (zoals b.v. coding en schaken) vragen wel enige rust in de groep. Denk hieraan voor je je kind opgeeft. Het is ook fijn als je dit thuis even bespreekt, dan weten de kinderen wat er van hen verwacht wordt.

Naast deze kidsclub activiteiten zijn er ook nog de kidsclub lessen sport. Deze worden georganiseerd door de gymjuf (Jacqueline Heeg). De eerste lessen dansen en turnen starten in september.

MUZIEK

We hebben een nieuwe muziek juf. Zij stelt zich hier even voor:

lotte versluisMijn naam is Lotte Versluis en vanaf dit schooljaar ben ik de vakleerkracht muziek op de OBS Benoordenhout. Afgelopen juni ben ik afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag als docent muziek en dit schooljaar begin ik aan hetzelfde conservatorium aan mijn masterspecialisatie muziekeducatie volgens het Kodály concept. Zelf speel ik bastrombone, piano en ik zing graag. Het vak muziek zal in de speelzaal worden gegeven zodat we lekker de ruimte hebben. Zingen is een groot onderdeel van mijn muzieklessen, daarnaast zullen we veel bewegen, spelen en luisteren. De stof zal in alle activiteiten op verschillende manieren terug komen. Zo blijft het beter hangen en blijven de lessen interessant, uitdagend en afwisselend. Omdat de leerlingen vanaf groep 1 starten met muziekles ontstaat er een leerlijn die doorloopt tot en met groep 8, de basis wordt dus vroeg gelegd en later wordt daar op terug gegrepen. Ik heb enorm veel zin om te beginnen met dit schooljaar!

DEUR EN DEURBEL

Tijdens lestijden is de voordeur zoveel mogelijk dicht, als er niet buiten wordt gespeeld. De deurbel is helaas niet altijd goed hoorbaar als ouders tussentijds even op school komen. Tips om toch binnen te komen: Bel even naar school 070-3248678, bel aan bij Triodus (de 2de deur) of klop op het zijraam bij lokaal van groep 1/2A. Dank voor jullie begrip.

OUDEROCHTEND GROEP 1 T/M 8

Donderdag 7 september is er (zoals ook in de jaarkalender vermeld staat) voor alle ouders de gelegenheid een kijkje te nemen in de klas(sen) van jullie kind (eren). Dit kan van 8.30 uur tot 9.15 uur. Hierbij gaat het niet om de Kanjertraining voor groep 3-8, zoals in de jaarkalender staat, maar gewoon een “kijkje in de klas” en even zien wat de leerlingen op school allemaal doen.

BELANGRIJKE DATA

 • woensdag 30 augustus: 10-minuten startgesprekken
 • donderdag 7 september: ouderochtend een kijkje in de klas 8.30-9.15 uur
 • vrijdag 8 september: ouders leerlingen groep 3: Informatie ochtend 8.30-9.30 uur
 • maandag 18 september: studiedag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 19 september: Prinsjesdag: alle leerlingen vrij

Nieuwsbrief 16 juni 2017

In deze nieuwsbrief: groepsindelingen nieuwe schooljaar, schrijfonderwijs, MR vacatures, zomerfeest, PO in actie

GROEPSINDELINGEN 2017-2018

Voor het komend schooljaar is de groepsindeling bekend.  Hierbij het overzicht.

Groep

Leerkracht

Dagen

1/2A

Jacqueline de Vrij

maandag t/m vrijdag

1/2B

Marjolein Spithoven

maandag-dinsdag-woensdag

1/2B

Karin Werksma

donderdag-vrijdag

1/2C

Anne Maagdenberg

maandag en dinsdag

1/2C

Pauline Eleveld

woensdag t/m vrijdag

3

Michèle van der Laan

maandag t/m vrijdag

4

Tessa van Duijnhoven

maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag

4

Annelies Steffens

donderdag

5

Salena Warmenhoven

dinsdag t/m vrijdag

5

Karin Werksma

maandag

6

Idelette Jol

maandag t/m vrijdag

7

nieuwe collega

maandag t/m woensdag

7

Warisha Matai

donderdag en vrijdag

8

Warisha Matai

maandag

8

Marijke Enninga

dinsdag t/m vrijdag

SCHRIJFONDERWIJS

Vorige heeft u een email ontvangen met de vraag deel te nemen aan een draagvlakpeiling. Hierin wordt ook toegelicht waarom we deze peiling houden. Het is van groot belang dat alle ouders meedoen aan deze peiling. Ik wil vragen, als u dit nog niet gedaan heeft, dit via de link te doen. Het kost hooguit 5 minuten van jullie tijd. Dank alvast hiervoor! Dit kan nog tot vrijdag 23 juni.

ZOMERFEEST

zomerfeestOp vrijdag 30 juni a.s. van 17.00 – 19.00 uur is ons jaarlijkse zomerfeest. Het thema is Western en de dresscode is dus: cowboys en indianen. Plaats: schoolplein OBS Benoordenhout. Het zomerfeest kan natuurlijk geen succes zijn zonder enthousiaste ouderhulp. In de bijlage de intekenlijsten.

PRIMAIR ONDERWIJS IN ACTIE

haagsescholenIn de media heeft u wellicht al gehoord over de voorgenomen stakingsactie in het primair onderwijs op 27 juni.

Ook wij zullen meedoen aan de prikactie.

Dinsdag 27 juni zal de school een uur later starten, dus om 9.30 uur.

Maandag ontvangt u de brief waarin staat wat dit precies inhoudt.

BELANGRIJKE DATA

 • woensdag 21 juni rapportgesprekken
 • dinsdag 27 juni: MR vergadering, eenmalig alleen voor MR leden i.v.m. afscheid van MR leden.
 • vrijdag 30 juni: Zomerfeest
 • dinsdag 4 juli: Musical groep 8
 • vrijdag 7 juli: studiedag, alle leerlingen VRIJ! Start zomervakantie

Nieuwsbrief 9 juni 2017

In deze nieuwsbrief: rapportgesprekken, schrijfonderwijs, MR vacatures, zomerfeest, PO in actie

RAPPORTGESPREKKEN

Woensdag 21 juni houden we onze rapportgesprekken. Op deze middag/avond ontvangt u het rapport van uw kind en kunt u er met de leerkracht over spreken. Er wordt 10 minuten per kind uitgetrokken. Van de leerkracht ontvangt u een intekenbrief met voorkeursmogelijkheid. Omdat we op onze school ook aandacht geven aan werkdruk en belastbaarheid van leerkrachten vragen jullie we zoveel mogelijk gebruik te maken van het gespreksmoment in de middag. Hiermee kunnen we voorkomen dat leerkrachten tot laat in de avond op school zijn. Natuurlijk hebben we er begrip voor dat in individuele gevallen het niet lukt om de aangegeven tijden te komen. Mocht u echt verhinderd zijn om op woensdag te komen dan is er in dezelfde week gelegenheid om apart een afspraak te maken voor een gesprek na schooltijd. 

SCHRIJFONDERWIJS

Vandaag heeft u een email ontvangen met de vraag deel te nemen aan een draagvlakpeiling. Hierin wordt ook toegelicht waarom we deze peiling houden. Het is van groot belang dat alle ouders meedoen aan deze peiling. Ik wil jullie vragen dit z.s.m. via de link te doen. Het kost hooguit 5 minuten van jullie tijd. Dank alvast hiervoor!

MR VACATURES

Zoals al eerder aangegeven zijn er 2 vacatures voor komend schooljaar binnen de oudergeleding van de MR.

Op 27 juni a.s. zullen Marielle van der Keur en Kenza Boussif na jarenlange actieve betrokkenheid bij het beleid en overige reilen en zeilen van de school hun functie als MR lid neerleggen. We bedanken hen die dag voor hun inzet.

Inmiddels hebben ook 2 kandidaten zich beschikbaar gesteld. Daar zijn we heel blij mee. Als u nog belangstelling heeft voor een van deze vacatures, dan heeft nu nog tot 15 juni de tijd om u aan te melden. Dit kan via: (mr@obsbenoordenhout.nl)

ZOMERFEEST

Op vrijdag 30 juni a.s. van 17.00 – 19.00 uur is ons jaarlijkse zomerfeest. Het thema is Western en de dresscode is dus: cowboys en indianen. Plaats: schoolplein OBS Benoordenhout. Het zomerfeest kan natuurlijk geen succes zijn zonder enthousiaste ouderhulp, dus ook dit jaar kunnen we weer alle hulp goed gebruiken! We hebben hulp nodig bij het opbouwen (16.00-16.45 uur) en afbreken (19.00-19.30 uur),  maar ook voor de bemensing van de kraampjes (+/- 30 minuten) en voor het maken van lekkere versnaperingen. En niet te vergeten: wie doet er mee met de traditionele taarten bakwedstrijd? Als u zelf een leuke donatie/ prijs heeft voor onze loterij: deze zijn van harte welkom bij juf Michèle.

Voor alle duidelijkheid: intekenlijsten volgen nog.

PRIMAIR ONDERWIJS IN ACTIE

In de media heeft u wellicht al gehoord over de voorgenomen stakingsactie in het primair onderwijs op 27 juni. Komende week zal vanuit het bestuur van De Haagse Scholen worden gekeken of en op welke wijze wij invulling kunnen en willen geven aan deze actie. Leerkrachten spelen hier vanzelfsprekend een grote rol in. Zodra hier meer over bekend is zullen we jullie hierover informeren.

BELANGRIJKE DATA

 • woensdag 21 juni rapportgesprekken
 • dinsdag 27 juni: MR vergadering, eenmalig alleen voor MR leden i.v.m. afscheid van MR leden.
 • vrijdag 30 juni: Zomerfeest
 • dinsdag 4 juli: Musical groep 8
 • vrijdag 7 juli: studiedag, alle leerlingen VRIJ! Start zomervakantie

Nieuwsbrief 19 mei 2017

In deze nieuwsbrief: juffendag, MR vergadering, schoolreis groep 1 t/m 7, schoolplein na schooltijd, belangrijke data  

JUFFENDAG

juffendag De juffendag was een groot succes. Na een swingende opening op het schoolplein werd het discofeest binnen voortgezet. De juffen zijn allemaal in het zonnetje gezet. Voor de leerlingen waren er leuke activiteiten en spelletjes. Er was o.a. een disco, bingo en Just dance. Ook het disco knutselen was erg leuk, glitters, glitters en nog meer glitters!

MR DINSDAG 30 MEI

Dinsdag 30 mei is de volgende MR vergadering om 19.00 uur. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post, communicatie en rondvraag) de volgende onderwerpen bespreken: veiligheid, verkiezingen MR-lid oudergeleding. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

SCHOOLREIS GROEP 1 t/m 7

schoolreisOp donderdag 1 juni is de schoolreis voor groep 1 t/m 7. We hebben nog niet alle betalingen ontvangen. U kunt de schoolreisbijdrage van €28,- overmaken op:
NL78INGB0007234040 t.n.v. DHS Benoordenhout o.v.v. schoolreis, naam leerling en groep. Wij verzoeken u de schoolreisbijdrage zo snel mogelijk te voldoen. Meer informatie over het schoolreisje en begeleiding ontvangt u via de groepsleerkracht en/of de klassenouders.

SCHOOLPLEIN NA SCHOOLTIJD

Na schooltijd wordt ons schoolplein gebruikt door de naschoolse opvang van Triodus. Ouders die bijvoorbeeld wachten op kinderen die meedoen aan naschoolse activiteiten vragen we buiten het hek te wachten. Anders wordt het erg onoverzichtelijk voor de medewerkers van Triodus en kunnen zij onvoldoende toezicht houden. Dank voor jullie begrip!

BELANGRIJKE DATA

 • 25 en 26 mei: Hemelvaart: alle leerlingen vrij.
 • dinsdag 30 mei 19.00 uur MR vergadering.
 • donderdag 1 juni schoolreisje groep 1 t/m 7.
 • vrijdag 2 juni: studiedag: alle leerlingen vrij.
 • Maandag 6 juni: 2de Pinksterdag: alle leerlingen vrij.

Nieuwsbrief 12 mei 2017

In deze nieuwsbrief: ouderbijdrage, MR vacature, juffendag, schoolfotograaf, belangrijke data

OUDERBIJDRAGE

Inmiddels heeft bijna iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Als dit wellicht toch aan jullie aandacht is ontsnapt: de bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt u overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Als u wilt controleren of u al betaald heeft, dan kunt u een mailtje sturen naar markenalice@ziggo.nl.

We zijn als school enorm blij dat we deze week vijf extra iPads hebben gekregen, zodat er  nu voldoende iPads zijn om met een grote groep tegelijk te kunnen werken. Ook hebben we vijf laptops, waar vooral in groep 8 intensief gebruik van wordt gemaakt om te kunnen werken aan diverse opdrachten. Dank van alle juffen en natuurlijk vooral van de kinderen aan jullie allemaal!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VACATURE

Bij deze nieuwsbrief vinden jullie ook de vacature die beschikbaar is binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Graag jullie aandacht hiervoor.

JUFFENDAG

De juffendag is op woensdag 17 mei a.s. Deze hele ochtend staat in het teken van het thema disco. Alle kinderen mogen in hun disco-outfit komen. Op deze dag vieren de juffen hun verjaardag. Het is een leuke traditie dat de juf die dag in het zonnetje wordt gezet door haar klas.

SCHOOLFOTOGRAAF

Op maandag 15 mei komt de schoolfotograaf. Alle kinderen gaan die dag op de foto. We hebben dit jaar een nieuwe schoolfotograaf van fotostudio Veefkind. Dit jaar gaan we in mei op de foto. Vanaf volgend schooljaar zullen we steeds in september op de foto gaan. Dan hebben we voor een heel schooljaar de foto’s beschikbaar voor o.a. de website.

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 15 mei: schoolfotograaf
 • woensdag 17 mei: juffendag
 • 25 en 26 mei: Hemelvaart: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 30 mei 19.00 uur MR vergadering

Nieuwsbrief 21 april 2017

In deze nieuwsbrief: sportdag, medezeggenschapsraad, juffendag, belangrijke data

SPORTDAG

Vandaag was de sportdag Koningsspelen en de spelletjesochtend voor groep 1-2. Deze dag was weer een groot succes. Fair play speelde een belangrijke rol en er werd goed samengewerkt in de teams. Dank natuurlijk aan alle ouders die geholpen hebben en niet te vergeten ook dank aan de leerkrachten die zich, onder leiding van Jacqueline Heeg, weer enorm hebben ingezet om deze dag mogelijk te maken.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Dinsdag 11 april heeft de MR vergaderd. We hebben o.a. gesproken over de dyslexie aanpak in onze school, de mogelijkheden voor extra ondersteuning van leerlingen en er was ook aandacht voor de acties vanuit de PO raad. Verder kreeg de school veel positieve reacties op de klassenpost, fijn om te horen dat ouders hierdoor goed op de hoogte zijn van wat er in de klas gebeurt. Aan het einde van het schooljaar is er een vacature voor de oudergeleding van de MR. Binnenkort kunnen jullie een vacature bericht verwachten. Ook hebben we afgesproken dat veiligheid aan de vaste agendapunten wordt toegevoegd. Dit gaat om fysieke en sociale veiligheid en b.v. ook de Kanjertraining.

JUFFENDAG

De juffendag is niet op woensdag 10 mei zoals vermeld in de jaarkalender maar op woensdag 17 mei! Jullie hebben al een uitnodiging ontvangen.

Thema: Disco

De juffen zijn jarig.

We vieren het met de hele school tegelijk.

Trek je mooiste glitter disco-outfit aan en kom naar ons feest.

BELANGRIJKE DATA

 • tot en met 5 mei: Meivakantie
 • maandag 15 mei: schoolfotograaf
 • zondag 14 mei Moederdag
 • woensdag 17 mei: juffendag
 • 25 en 26 mei: Hemelvaart: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 30 mei 19.00 uur MR vergadering

Nieuwsbrief 20 maart 2017

In deze nieuwsbrief: CPC, Projectweek en Grote Rekendag, Kidsclub madscience, belangrijke data

CPC  12 maart 2017.

Het is deze dag perfect weer om hard te lopen. Niet te warm en niet te koud. De meeste kinderen hebben zich in hun zwarte giro 550 shirt bij de kraam verzameld, zodat ze samen de warming up konden doen met Ernst & Bobbie en daarna gezamenlijk konden starten met de CPC-loop. Er hebben 50 leerlingen van de OBS Benoordenhout meegedaan aan de CPC dit jaar. Bijna alle kinderen hadden een eigen coach bij zich. Iedereen die meedeed heeft de finish gehaald en kreeg een medaille als aandenken! Wat een prestatie op deze prachtige zondag ochtend!  Bij terugkomst bij de kraam wachtte een drankje en iets lekkers. Volgend jaar hopen we met nog meer kinderen mee te doen!

De kinderen hieronder hebben hun tijd aan mij doorgegeven.

Tess heeft zelfs twee keer meegedaan. Een keer met de 1 km loop en een keer met de 2,5 km.

1 km: Lars zat in de top 10. Tess: 5,0 minuten Evy 6,30

2,5 km Hannah W.: 12,28 minuten!! Taron: 15,00 ! Oden 16,00 ! Rommert: 16,05 Ella: 18,20

Puck; 18,29 Vincent van B. : 19,45 Finn: 20,00 Bronja: 20,24 Elin: 20,24 Anouk: 21,00 Tess: 21,00

Tiberius: 25,00 Maryaam: 26,00

Wat een topprestaties allemaal!

Gymjuf Jacqueline

Dankjewel juf Jacqueline en Martine voor de geweldige organisatie van deze dag!

https://www.facebook.com/pg/giro555/photos/?tab=album&album_id=10154404226313354 PROJECTWEEK EN GROTE REKENDAG

Van maandag 20 maart tot en met vrijdag 24 maart is het de Projectweek Rekenen moet je doen! Deze staat in het teken van meten, bewegen en construeren. Vrijdag 24 maart sluiten we deze week af met een kijkochtend voor alle ouders. Vanaf 8.20 uur kunt u binnenlopen en een kijkje nemen in de groep(en) van uw kind(eren).

KIDSCLUB MAD SCIENCE

Maandag 13 maart is er een leuke show geweest van een MAD science professor. Daarna hebben veel kinderen zich ingeschreven voor de naschoolse kidsclub activiteit. Deze gaat van start op woensdag 29 maart van 13.15 tot 14.15 uur.

BELANGRIJKE DATA

20 maart: opening projectweek

21/22/23 maart: rapportgesprekken groep 3 en bespreking derdegroepsonderzoek

24 maart: 8.30- 9.00 uur Kijkochtend ouders afsluiting projectweek

Nieuwsbrief 10 februari 2017

In deze nieuwsbrief: Kidsclub, ouderbijdrage, studiedag, hoofdluis, MR, belangrijke data

KIDSCLUB ACTIVITEITEN MAART

De komende maand organiseert de KidsClub op school de volgende wekelijkse na-schoolse activiteiten:

 • programmeren voor groep 1 t/m 6;
 • een lessenreeks over wetenschap door een echte Mad Science professor!

Voor nadere informatie zie de aankondiging van de KidsClub activiteiten in maart (bijlage) 

OUDERBIJDRAGE

Vanuit de oudervereniging het verzoek, indien u nog niet betaald hebt, de vrijwillige ouderbijdrage  alsnog te betalen. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekjuf of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.
De bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Als u wilt controleren of u al betaald heeft, dan kunt u
een mailtje sturen naar markenalice@ziggo.nl.

MR

Dinsdag februari is om 19.00 uur de volgende MR vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post, overblijf, communicatie en rondvraag)de volgende onderwerpen bespreken: dyslexie, RT en verkiezingen MR-lid oudergeleding. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

HOOFDLUIS

Er is, ondanks de preventieve controles, in een groep hoofdluis geconstateerd. De ouders van de betreffende groep zijn hier al over geïnformeerd. Maar omdat we weten dat hoofdluis zich snel kan verspreiden vragen wij jullie de kinderen dit weekend te controleren en indien nodig te behandelen. Als uw kind hoofdluis heeft en is behandeld, geef dit dan ook door aan de betreffende leerkracht.

STUDIEDAG

Afgelopen dinsdag hebben we met het hele team een studiedag gehad. Tijdens deze dag hebben we samen gekeken naar de cito resultaten van de school. Gezamenlijk hebben we de resultaten geanalyseerd. Daarbij hebben we successen gedeeld en aandachtspunten voor de komende periode geformuleerd. Een zeer opbrengstgerichte dag waarin we van en met elkaar geleerd hebben. Op een professionele manier omgaan met feedback stond hierbij centraal.

BELANGRIJKE DATA

dinsdag 21 februari 19.00 uur MR vergadering

vrijdag 24 februari: controle leerplicht

maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie

woensdag 8 maart: 10 minuten- en rapportgesprekken groep ½ en 4 t/m 8

21/22/23 maart: rapportgesprekken groep 3 en bespreking derdegroepsonderzoek

Nieuwsbrief 23 december 2016

In deze nieuwsbrief: herinnering overblijf, personeelsinformatie, kanjertraining, bbc news, CPC loop, leerplicht, belangrijke data

HERINNERING OVERBLIJF

Voor de ouders die gebruik maken van gespreide betaling van de overblijf en dit nog niet hebben overgemaakt: het verzoek om z.s.m. het bedrag van €120,- over te maken op NL78 INGB 0007234040 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van: overblijf+ naam kind(eren).

PERSONEELSINFORMATIE

Mirjam Nelck heeft na veel enthousiaste jaren bij ons op school besloten dat het voor haar tijd wordt voor een nieuwe uitdaging. Zij heeft daarom haar ontslag ingediend en zal op 8 maart a.s. voor het laatst op school zijn. Voor ons als school zeker een gemis, maar voor haar heel fijn om zich te oriënteren op andere mogelijkheden binnen of buiten het onderwijs. Mirjam zal maandag a.s. 23 januari ook de leerlingen van groep 6 hierover informeren.

Gelukkig hebben we intern op school een oplossing hiervoor gevonden. Idelette Jol (leerkracht van groep 8) zal fulltime gaan werken. Voor de groepen 6,7 en 8 hebben we de volgende indeling gemaakt:

groep 6: maandag, donderdag en vrijdag: Warisha Matai

dinsdag en woensdag: Idelette Jol

groep 7: maandag: Idelette Jol

dinsdag t/m vrijdag: Marijke Enninga

groep 8: maandag, dinsdag, woensdag: Marlijn van Dijk

donderdag en vrijdag: Idelette Jol

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Heeft u hierover nog vragen dan is er een inloopmoment op dinsdag 24 januari om 8.30 uur in de teamkamer waar Saskia Boschloo (intern begeleider) en ikzelf beschikbaar zijn om e.e.a. toe te lichten en vragen te beantwoorden.

KANJERTRAINING

In de kanjertraining komen vanaf de tweede helft van het schooljaar oefeningen voor waarin de kinderen elkaar vertellen hoe ze elkaar beleven. Het kernuitgangspunt is het beschrijven van positieve verwachtingen van de ander. De kinderen van de onderbouw zijn nog te jong om deze oefening te doen. Deze oefening wordt in de  groepen 6 t/m 8 gedaan. De ouders van deze groepen worden hierover uitgebreid via de klassenpost geïnformeerd.

In alle groepen worden nu structureel Kanjerlessen gegeven waarbij we ons altijd richten op het helpen en begeleiden van de kinderen. Als u interesse heeft om hier meer over te weten dan is het Kanjerboek voor ouders nog op school te koop. Warisha Matai is onze kanjer coördinator en aanspreekpunt als het gaat om sociaal emotionele ontwikkeling.

BBC NEWS

Vandaag zijn er film en geluidsopnamen gemaakt voor BBC news naar aanleiding van onderstaand artikel. Dit wordt dinsdagochtend bij BBC breakfast news uitgezonden. Uiteraard zijn er alleen leerlingen bevraagd die hiervoor ook toestemming hebben gegeven. We zijn trots om de school op deze manier in het nieuws te hebben.

A British mum living in Amsterdam has just published a book explaining why Dutch kids are ‘the happiest in the world’ (UNICEF) and offering tips on how to replicate this utopian happy childhood model. Some of its old school values, sitting down to meals together, but some is more complex/controversial 

 They use this 2013 UNICEF report as the foundation for the book: https://www.unicef-irc.org/publications/683/ – it found Dutch kids to be the happiest out of 29 richest countries.

CPC-LOOP 2017

Op zondag 12 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. Inmiddels hebben al veel leerlingen zich aangemeld. We gaan dus zeker meedoen.  Wil je ook meedoen? Meld je dan aan: mlmnoesen@gmail.com ovv: voornaam + achternaam kind, groep kind en naam van begeleider.

LEERPLICHT

Voorafgaand aan de voorjaarsvakantie zal leerplicht op vrijdag controles houden op diverse scholen. Ook voor onze school is aangekondigd dat wij hoogstwaarschijnlijk bezocht gaan worden. Voor iedereen belangrijk om rekening te houden met mogelijke consequenties van het zogeheten luxeverzuim (ongeoorloofd schoolverzuim aansluitend aan vakanties).

BELANGRIJKE DATA

maandag 23 januari t/m vrijdag 3 februari: CITO toetsweken groep 2 t/m 7

dinsdag 7 februari: studiedag: alle leerlingen vrij

vrijdag 10 februari: 25 jarig jubileum Jacqueline de Vrij

dinsdag 21 februari: 19 uur MR vergadering

maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie