Team OBS Benoordenhout 2017-2018

Over ons team

Wij zijn een team van toegewijde professionals.
Al onze leerkrachten worden geschoold op het Model van Directe Instructie en Klassenmanagement.
Dit model wordt bij alle vakken gebruikt. Onze leerkrachten worden erop getraind om het lesaanbod aan te passen aan de ontwikkeling van het kind. De snelle kinderen ondersteunen en uitdagen; de wat tragere kinderen ondersteunen en motiveren. Ons doel is voor iedere klas leerkrachten te hebben die zich bewust zijn van de verschillen in de groep en daar op een goede manier mee omgaan.

Saskia Boschloo

Saskia Boschloo

Intern Begeleider

Mijn naam is Saskia Boschloo en ik ben sinds 1998 werkzaam in het onderwijs. Na heel veel jaren met plezier voor verschillende groepen te hebben gestaan, heb ik in 2005 mijn Bachelor Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden gehaald. Sindsdien ben ik werkzaam als intern begeleider en houd ik mij bezig met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het beleid ten aanzien van leerlingenzorg. Momenteel volg ik de Master Orthopedagogiek (richting Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs) aan de universiteit Leiden. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen op dinsdag, donderdag of vrijdag.

Annelies van Eijk

Annelies van Eijk

Directeur

Mijn naam is Annelies van Eijk en ik ben de nieuwe directeur van OBS Benoordenhout. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt contact opnemen via het algemene nummer van de school of via directie@obsbenoordenhout.nl . Ook kunt u natuurlijk persoonlijk langskomen voor een vraag of kennismaking.

Veronique Frowein

Veronique Frowein

Administratie

Ik ben Veronique en verzorg al jaren de administratie bij obs Benoordenhout. Op dinsdag en donderdag kunt u met al uw vragen bij mij terecht.

Jacqueline de Vrij

Jacqueline de Vrij

Groep 1/2A maandag tot en met vrijdag

Ik ben juf Jacqueline en ik werk al 21 jaar met veel plezier op deze school. Al die jaren heb ik aan kleuters lesgegeven, daar heb ik toch wel mijn hart aan verpand.
Ik heb in deze jaren veel cursussen en workshops gevolgd om mijn deskundigheid te vergroten en nog meer inzicht te krijgen in het lesgeven aan kleuters.
Komend schooljaar ga ik de cursus ‘Met sprongen vooruit’ doen. Dit is een rekenmethode die ook in groep 3 en 4 wordt gebruikt.
Tevens ga ik een aantal trainingen‘ Vroegsignalering van het jonge kind ’doen.
Ik vind de creatieve vakken erg leuk om te doen en daar geef ik ook veel aandacht aan.

Marjolein Spithoven

Marjolein Spithoven

Groep 1/2B (maandag-dinsdag-woensdag)

Ik ben juf Marjolein en werk al sinds 2007 in het onderwijs. Tijdens mijn studie aan de PABO ben ik gespecialiseerd in het jonge kind. Ik ben sinds 2011 werkzaam op OBS Benoordenhout. Ik heb veel ervaring in de onderbouw. Muziek, dans, drama en creatieve vakken zijn lessen die ik graag geef. Afgelopen schooljaar heb ik de cursus met Sprongen Vooruit voor de kleuterbouw gevolgd. In het schooljaar 2016 - 2017 zal ik de cursus voor Interne Cultuur Coördinator gaan volgen bij de Cultuurschakel

Karin Werksma

Groep 1/2B, donderdag en vrijdag

Mijn naam is Karin Werksma. Ik ben bijna twintig jaar actief in het onderwijs. Ik heb een aantal jaar in België gewoond, waar ik ook in het onderwijs heb gewerkt.
Ik heb een specialisatie onderbouw gedaan op de PABO. Hoewel ik inmiddels bijna alle jaargroepen heb lesgegeven, gaat mijn hart nog steeds het meest uit naar de onderbouw.
Augustus 2016 begin ik hier op school in de kleutergroep

Pauline Eleveld

Pauline Eleveld

Groep 1/2C

Sinds 2011 sta ik voor de klas en sinds 2012 geef ik met veel plezier les aan de kleuters van obs Benoordenhout. Tijdens mijn bacheloropleiding Psychologie en op de Pabo heb ik mij verdiept in de ontwikkeling van (jonge) kinderen. De komende twee jaar ga ik de master Special Education Needs aan de Hogeschool Utrecht volgen en mij verder specialiseren in gedrag en het jonge kind.

Anne Maagdenberg

Anne Maagdenberg

Groep 1/2C

Ik ben juf Anne en ik geef sinds augustus 2016 met veel plezier les aan groep 1/2c op maandag en dinsdag.
Op de PABO heb ik mij gespecialiseerd in jonge kinderen, daar ligt mijn hart toch het meest.
In september 2016 ben ik begonnen aan de masterstudie (Special) Educational Needs, waarin ik mij specialiseer in het gedrag van kinderen.

Juf Michèle

Juf Michèle

Groep 3

Ik heet juf Michèle en ik sta al sinds 1994 voor de klas. In 2013 heb ik de tweejaarlijkse studie Special Education and Needs succesvol afgerond en mag ik mij Master SEN noemen. Mijn specialisatie is leesonderwijs.

Tessa van Duijnhoven,

Groep 4, maandag t/m vrijdag
Salena Warmenhoven

Salena Warmenhoven

Groep 5 maandag t/m vrijdag

Ik ben juf Salena en werk sinds 2014 op OBS Benoordenhout. Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in het jonge kind en daarbij onderzoek gedaan naar het zelfsturend vermogen van jonge kinderen. Afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de verschillende groepen. Komend schooljaar ga ik de cursus ‘met sprongen vooruit’ doen. Een reken-wiskunde programma voor groep 1 t/m 8.

Mirjam Nelck

Mirjam Nelck

Groep 6 maandag-dinsdag woensdag

Ik ben juf Mirjam, in 2003 heb ik mijn studie aan de Pabo afgerond met als specialisatie bovenbouw. Inmiddels ben ik al 13 jaar werkzaam op OB Benoordenhout. Ik heb verschillende groepen met veel plezier gedraaid en dit jaar is het de beurt aan groep 6! Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag en werk samen met juf Warisha, die op donderdag en vrijdag voor de groep staat. In 2013 heb ik de studie tot Rekenspecialist gevolgd en afgerond en sindsdien ben ik de rekencoördinator op onze school.

Warisha Matai

Warisha Matai

Groep 6 en 7 maandag donderdag, vrijdag

Mijn naam is juf Warisha. In 2004 heb ik mijn eindstage in de kleuterklas gelopen. Na deze stage ben ik blijven werken op obs Benoordenhout.
In de tussentijd heb ik deeltijd pedagogiek HBO gestudeerd.
Dit schooljaar ga ik na elf jaar in de onderbouw gewerkt te hebben aan de slag in de groepen 6 en 7. Daarnaast zal ik dit schooljaar de opleiding tot kanjercoördinator volgen en mij verder bezig houden met het implementeren van de methode binnen de school.

Marijke Enninga

Marijke Enninga

Groep 7 dinsdag t/m vrijdag

Ik ben juf Marijke en ben in 1976 begonnen met lesgeven op de Van Nijenrodeschool, die later samen met de Professor Casimirschool is opgegaan in de Benoordenhoutschool. Dit schooljaar vier ik zelfs mijn 40-jarig jubileum! Ik sta dus al lange tijd, maar met nog even veel enthousiasme voor de klas.

Marlijn van Dijk

Marlijn van Dijk

Groep 8 maandag-donderdag-vrijdag

Sinds 2008 werk ik op OBS Benoordenhout en de afgelopen 5 jaar ben ik de lerares van groep 8 geweest. Ook komend schooljaar zal ik voor groep 8 staan. Het is heerlijk om met de kinderen te werken aan de musical, gezellig met ze op kamp te gaan en natuurlijk eerst keihard te werken om naar een goede middelbare school te kunnen. In 2013 heb ik de studie Master in Special Educational Needs afgerond en heb mij gespecialiseerd in hoog- en meerbegaafdheid. Op school ben ik dan ook de coördinator van de plusklas. Gedurende mijn masteropleiding heb ik mij ook verdiept in dyscalculie. Ik ben lid van de landelijke beroepsvereniging voor remedial teacher en naast mijn werk als leerkracht werk ik ook als remedial teacher. In de toekomst hoop ik mij meer te gaan verdiepen in de interne zorg op school en een opleiding op het gebied van kinderpsychologie staat ook op mijn lijstje.

Idelette Jol

Idelette Jol

Groep 8 dinsdag, woensdag

Sinds 2011 ben ik werkzaam op OBS Benoordenhout. Ik heb de eerste jaren in verschillende groepen lesgegegeven. Ik sta nu 3 jaar met veel plezier en enthousiasme voor groep 8. Komend jaar zal ik ook weer de plusgroep begeleiden.
Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdagmiddag

Jacqueline Heeg

Jacqueline Heeg

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding

Mijn naam is Jacqueline Heeg en ik werk sinds 1990 met veel plezier als gymnastiekleerkracht op de OBS Benoordenhout. 
Sinds 1999 ben ik gespecialiseerd in Motorische Remedial Teaching (M.R.T.) 
Dit geef ik op donderdagmiddag. 
Ook geef ik Club Extra op dinsdagmiddag en coördineer ik als schoolsportcoördinator de Kids Club Sports na schooltijd. 

Als gewichtige vakleerkracht weeg ik elk jaar alle leerlingen vanaf groep 3, omdat ik een gezond gewicht belangrijk vind.

Johan Bal

Johan Bal

Conciërge

Ik ben meester Johan en ik ben de conciërge op obs Benoordenhout. Ik zorg ervoor dat alles netjes blijft op school en dat de anderen zich kunnen richten op hun taken.