Over de OBS

“Buiten spelen zou een vak op school moeten zijn”

Bij OBS Benoordenhout hechten we veel waarde aan de gezondheid van onze leerlingen. Sport en beweging is niet alleen leuk, het is onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van ieder kind. Wij zijn dan ook heel trots op ons Schoolplein14, wat door onze leerlingen zelf is uitgekozen en ingedeeld en wat we hebben kunnen realiseren in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en de Gemeente Den Haag.

Een Schoolplein14 is een schoolplein waarin kinderen structureel worden uitgedaagd om samen te spelen en te sporten. Onze leerlingen worden gestimuleerd en geleerd om meer te bewegen, samen te spelen, samen te werken, op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, zelfstandig te worden, om te gaan met emoties en regels na te komen. Bovendien gaat het pestgedrag tegen.

Lees meer over hoe onze leerlingen hun Schoolplein14 hebben samen gesteld.

De 14 regels

Op ons schoolplein gelden de 14 regels van Johan Cruyff.  Het zijn gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden en elkaar op kan aanspreken.  Thema’s als Respect, Samenspel, Creativiteit en Initiatief dienen als leidraad om onze leerlingen tijdens het spelen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en hoe je met elkaar omgaat.

De 14 regels op ons schoolplein

Leer meer over Schoolplein14 in deze introductievideo: