Nieuwsbrief 18 Augustus 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, verzuim,  jubileum juf Marijke, startgesprekken en ouderavond, rekentrap, belangrijke data

PERSONEELSINFORMATIE

In de zomervakantie heeft juf Malou besloten haar contract bij de Haagse Scholen en dus bij OBS Benoordenhout, niet te verlengen. Zij heeft een baan aangeboden gekregen in haar nieuwe woonplaats Breda. Dit betekent dat er voor groep 4 nog geen leerkracht is. Natuurlijk doen we er alles aan om dit goed op te lossen. Er is een vaste invaller beschikbaar voor de eerste weken. Ook zijn we ver gevorderd met de werving voor een vaste leerkracht voor deze groep. Zodra we hier meer over weten zullen we u hierover informeren.

VERZUIM EN VERLOF

We vinden het belangrijk om op tijd te kunnen starten met de lessen. Daarom vragen we aandacht voor het op tijd komen. De eerste bel gaat om 8.20 uur en dan kunnen de kleuters naar hun lokaal worden gebracht en verzamelen de overige leerlingen op het schoolplein. Om 8.30 uur starten de lessen. Het is de bedoeling dat ouders dan de school verlaten zodat de leerkracht met de dagopening kan beginnen. In de eerstvolgende MR vergadering zullen we ook het verzuimprotocol op de agenda zetten. Informatie over verlof kunt u vinden op de website: http://www.obsbenoordenhout.nl/ouders/verlofregeling. Daar kunt u ook het aanvraagformulier verlof downloaden. U kunt dit ook bij de administratie opvragen.

STARTGESPREKKEN EN OUDERAVOND

Woensdag 31 augustus houden we, dit jaar voor het eerst, startgesprekken met de ouders van leerlingen van groep 3 tot en met 8. De leerkrachten van groep 1-2 houden kennismakingsgesprekken met alle nieuw instromende leerlingen.

De startgesprekken zijn bedoeld om samen met leerkrachten en ouder ervoor te zorgen dat we elkaar kennen en wederzijdse verwachtingen voor het jaar helder zijn. Leerkrachten vanuit hun expertise op school en ouders als deskundige thuis kijken samen naar de behoeften van het kind.

De ouderavond is op 6 september om 20.00 uur in de aula van het Maerlant. Hierbij verwachten we alle ouders van de school. De experts van Kanjertraining zullen belangrijke informatie aan ouders geven. Hierdoor wordt nog meer duidelijk wat we op school doen met de kinderen m.b.t. sociaal- emotionele ontwikkeling en krijgt u ook tips voor thuis. Ook is er de mogelijkheid een handboek kanjertraining voor thuis aan te schaffen.

JUBILEUM JUF MARIJKE

juf Marijke viert maandag 22 augustus (en dus niet dinsdag 23 augustus) haar jubileum. We gaan er een feestelijke dag van maken. Van 13.00 – 15.00 uur is er een springkussen op het schoolplein en krijgen alle leerlingen een ijsje. Ouders zijn  haar natuurlijk van harte welkom om haar te feliciteren vanaf half 3 op het schoolplein.

rekentrapREKENTRAP

Zoals eerder aangekondigd hebben we met de opbrengst van het zomerfeest een rekentrap aangeschaft. Deze is gisteren in de school geplaatst. Wat een geweldig resultaat! 

BELANGRIJKE DATA

  • Maandag 22 augustus: start nieuwe schooljaar
  • Maandag 22 augustus: Jubileum Juf Marijke
  • Woensdag 31 augustus: 10-minuten startgesprekken
  • Dinsdag 6 september: 20.00 uur ouderavond kanjertraining in het Maerlant