Aanmelden op onze school

Eén Aanmeldleeftijd voor kinderen vanaf 3 jaar
Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018.

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.
Deze verandering vindt plaats op basis van de Wet op het primair onderwijs en op basis van een evaluatie door de gemeente. Bovendien komt het tegemoet aan wensen van ouders.

Via www.scholenwijzer.denhaag.nl – obs-benoordenhout – kunt u zien hoeveel plekken er beschikbaar zijn.

Toelating
Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang.

Aanmelden als uw kind ouder is dan 3 jaar
U kunt uw kind ook voor groep 1 aanmelden als hij of zij al 3 jaar is. De kans is dan groter er geen plaats meer is. Omdat OBS Benoordenhout drie kleutergroepen heeft, moedigen wij u toch aan om contact met ons op te nemen als u uw kind in wilt schrijven. Wellicht is er nog een plekje vrij in één van onze groepen.

Voor inschrijving in één van de hogere groepen kunt u tevens het aanmeldformulier gebruiken.

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier hiernaast