Welkom bij KidsClub Benoordenhout

Al sinds 2009 verzorgt de school naschoolse activiteiten. Hierbij wordt gestreefd naar het aanbieden van leuke en originele activiteiten voor de kinderen. Denk hierbij aan sportieve activiteiten b.v. surflessen, skate workshops en tennislessen maar ook aan culturele activiteiten zoals in een band spelen of in een koor zingen. De organisatie van KidsClub Benoordenhout is in handen van de leerkracht bewegingsonderwijs en een aantal ouders, waarbij de activiteiten worden gepland in overleg met de directeur van de school. Deze is ook eindverantwoordelijk voor de activiteiten.

In de praktijk is gebleken, dat het soms vermoeiend kan zijn voor kinderen uit groep 1 en 2 te vermoeiend is om nog deel te nemen aan een activiteit na een dag school. We bieden voor de jongste kinderen aangepaste activiteiten aan.

De activiteiten vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag direct na schooltijd. Zij duren, behalve op woensdag, gemiddeld tot 16.30 uur. In deze tijd is er altijd iemand van het onderwijzend personeel aanwezig. De KidsClub Benoordenhout is uitsluitend toegankelijk voor leerlingen van de school, is facultatief en de ouders betalen per activiteit een bijdrage. De bijdrage is afhankelijk van de activiteit. De school betaalt vaak ook een deel van de kosten. Meestal bedragen de kosten niet meer dan € 5,– per keer.

Een paar keer per jaar mogen ouders, verzorgers, grootouders en andere geïnteresseerden komen kijken bij de Culturele middag of avond. Dan laten we zien waar de verschillende groepen van de KidsClub mee bezig zijn geweest en kan het publiek genieten van de culturele beleving van de leerlingen in de vorm van een bijvoorbeeld een muziekstuk, een dans of een goochelvoorstelling.

Events KidsClub

  • Geen activiteiten