Artikelen door Beheerder

Nieuwsbrief 29 maart 2019

In deze nieuwsbrief: Grote Rekendag, datum sportdag, schoolreis, luizencontrole Grote Rekendag Woensdag 3 april is de grote Rekendag. Om deze dag feestelijk te openen is het de bedoeling dat alle leerlingen iets aantrekken of meenemen wat uit verhouding is. Denk hierbij bijv. aan een te grote trui, te grote schoenen, of juist te kleine kleren. Ze […]

Nieuwsbrief 15 maart 2019

In deze nieuwsbrief: internationale week, wijziging datum sportdag, kanjertraining, herinnering betaling overblijf, herinnering betaling ouderbijdrage Internationale week Maandag 18 maart start de internationale week om 8.30 uur met een opening op het schoolplein. Gedurende de hele week zijn er allerlei leuke activiteiten in de groepen die aansluiten bij het thema Amerika. Vrijdag 22 maart is er van […]

Nieuwsbrief 15 februari 2019

Personeelsinformatie: Na de voorjaarsvakantie zal Idelette Jol, leerkracht van groep 6, langere tijd (in ieder geval tot de meivakantie) afwezig zijn omdat zij geopereerd moet worden. Binnen de school hebben we met het team en directie de mogelijkheden besproken om dit voor alle leerlingen in de school zo goed mogelijk op te vangen. Zoals wellicht al bekend liggen […]

Nieuwsbrief 25 januari 2019

In deze nieuwsbrief: Kanjer, cultuurweken Een kijkje in de Kanjerles De Kanjertraining lessen worden wekelijks afgesloten met een vertrouwensoefening. In de vertrouwensoefeningen wordt veel contact gemaakt, zoals elkaar een hand geven, arm om elkaars schouder enz. De vele spelsuggesties voor de vertrouwensoefeningen zijn erop gericht kinderen te leren elkaar op een normale manier aan te […]

Notulen MR vergadering 15 januari 2018 (concept)

MR-vergadering 15 januari 2018 19.00 uur 1.Opening Aanwezig: Oudergeleding: Frank Woud  (voorzitter), Matthijs Assink Personeelsgeleding: Warisha Matai (notulist), Idelette Keus, Michele van der Laan, Marlijn van Dijk, Annelies van Eijk Gast: Erik Velthuijs Notulen vorige vergadering/actielijst– Notulen vastgesteld – Petra: 50 tips voor de MR, deze opnieuw mailen aan MR – Petra: Actielijst bijwerken! 2.Ingekomen […]

Nieuwsbrief 18 januari 2019

  In deze nieuwsbrief: directie, nieuws van de MR, betaling overblijf, mogelijke stakingsdag Directie Zoals eerder gemeld zijn de directie taken tijdelijk verdeeld over Marlijn van Dijk en Annelies van Eijk. Per 1 maart zal ik, Annelies, weer volledig beschikbaar zijn voor onze school. Intern betekent dit dat Marlijn  tot einde schooljaar nog een aantal […]

Nieuwsbrief 7 december 2018

In deze nieuwsbrief: kerstdiner en kerstborrel, nieuws van de OR Kerstdiner en kerstborrel Op donderdag 20 december is het alweer zover. Dan hebben we een kerstdiner voor alle leerlingen van de school in de klassen. De leerkrachten zullen met de ouders van de groepen overleggen over de gerechtjes die iedereen meeneemt. Op het zelfde moment […]

Notulen MR vergadering 20 november 2018

Aanwezig: Frank Woud, Matthijs Assink, Petra Hietbrink, gast: Phillip Edwards, Opening Notulen vorige vergadering/actielijst – wat willen we op de agenda voor dit jaar – vergaderdata komend jaar vaststellen Namen voor de klassenouders app Ingekomen post Geen. Petra heeft 50 tips doorgemaild GMR uitnodiging – Gezonde school Annelies vraagt Jacqueline een stukje te schrijven met […]

Nieuwsbrief 16 november 2018

Aanmelden schooljaar 2019-2020 Als u kinderen heeft die 3 jaar worden dan heeft u een brief ontvangen van de gemeente over het aanmelden op een school. Denkt u eraan dat u dat moet doen volgens de nieuwe regels van één aanmeldleeftijd. Meer informatie kunt u vinden op scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool OVERBLIJF HERINNERING Hierbij een herinnering voor ouders […]

Notulen MR vergadering 11 september 2018

MR-vergadering OBS Benoordenhout 11-09-2018 1900 uur Opening Aanwezig: Petra Hietbrink (voorzitter), Matthijs Assink, Frank Woud, Erik Velthuijs (gast), Marlijn van Dijk, Michèle van der Laan, Warisha Matai, Annelies van Eijk Afwezig: Idelette Keus Welkom Michele en welkom terug van Petra Notulen vorige vergadering / Actielijst Punt veiligheid aangepast Notulen vastgesteld Petra maakt jaarverslag 18/19 Actielijsten […]