Artikelen door Beheerder

Wanneer mag mijn kind wennen op school?

Peuters die bijna vier jaar zijn mogen volgens de wet op het Basisonderwijs gebruik maken van zogenaamde “wendagen”. Dit wennen is bedoeld om voor de kinderen de overstap van peuter naar kleuter te vergemakkelijken. In de praktijk is gebleken dat wanneer kinderen in de loop van het schooljaar vier jaar worden ze hier echt profijt van hebben. Ze […]

Nieuwsbrief 3

nieuwsbrief 3 In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, Kinderboekenweek, internationale week PERSONEELSINFORMATIE Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van personele wisselingen. Pauline Eleveld gaat naar Leeuwarden verhuizen en heeft daarom ontslag genomen. Zij zal per 1 november niet meer bij ons werkzaam zijn. Uiteraard betreuren we haar vertrek, maar we wensen haar ook veel plezier […]

Nieuwsbrief 2

In deze nieuwsbrief: overblijf betaling, MR-OR avond, oudervereniging, studiedag OVERBLIJF BETALING 1ste termijn Hierbij het verzoek aan alle ouders tot betaling van de overblijfkosten als uw kind gebruik maakt van de overblijf. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,- per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee […]

Nieuwsbrief 1

Beste ouders, We hebben erg veel zin om te beginnen en kijken ernaar uit jullie maandag weer te zien. Even wat huishoudelijke mededelingen voor een goede start. Luizen controle: we willen jullie vragen om dit weekend jullie kinderen te controleren ! op hoofdluis en indien nodig te behandelen. Graag dan ook aan de betreffende groepsleerkracht doorgeven. […]

Nieuwsbrief 29 maart 2019

In deze nieuwsbrief: Grote Rekendag, datum sportdag, schoolreis, luizencontrole Grote Rekendag Woensdag 3 april is de grote Rekendag. Om deze dag feestelijk te openen is het de bedoeling dat alle leerlingen iets aantrekken of meenemen wat uit verhouding is. Denk hierbij bijv. aan een te grote trui, te grote schoenen, of juist te kleine kleren. Ze […]

Nieuwsbrief 15 maart 2019

In deze nieuwsbrief: internationale week, wijziging datum sportdag, kanjertraining, herinnering betaling overblijf, herinnering betaling ouderbijdrage Internationale week Maandag 18 maart start de internationale week om 8.30 uur met een opening op het schoolplein. Gedurende de hele week zijn er allerlei leuke activiteiten in de groepen die aansluiten bij het thema Amerika. Vrijdag 22 maart is er van […]

Nieuwsbrief 15 februari 2019

Personeelsinformatie: Na de voorjaarsvakantie zal Idelette Jol, leerkracht van groep 6, langere tijd (in ieder geval tot de meivakantie) afwezig zijn omdat zij geopereerd moet worden. Binnen de school hebben we met het team en directie de mogelijkheden besproken om dit voor alle leerlingen in de school zo goed mogelijk op te vangen. Zoals wellicht al bekend liggen […]

Nieuwsbrief 25 januari 2019

In deze nieuwsbrief: Kanjer, cultuurweken Een kijkje in de Kanjerles De Kanjertraining lessen worden wekelijks afgesloten met een vertrouwensoefening. In de vertrouwensoefeningen wordt veel contact gemaakt, zoals elkaar een hand geven, arm om elkaars schouder enz. De vele spelsuggesties voor de vertrouwensoefeningen zijn erop gericht kinderen te leren elkaar op een normale manier aan te […]

Notulen MR vergadering 15 januari 2018 (concept)

MR-vergadering 15 januari 2018 19.00 uur 1.Opening Aanwezig: Oudergeleding: Frank Woud  (voorzitter), Matthijs Assink Personeelsgeleding: Warisha Matai (notulist), Idelette Keus, Michele van der Laan, Marlijn van Dijk, Annelies van Eijk Gast: Erik Velthuijs Notulen vorige vergadering/actielijst– Notulen vastgesteld – Petra: 50 tips voor de MR, deze opnieuw mailen aan MR – Petra: Actielijst bijwerken! 2.Ingekomen […]

Nieuwsbrief 18 januari 2019

  In deze nieuwsbrief: directie, nieuws van de MR, betaling overblijf, mogelijke stakingsdag Directie Zoals eerder gemeld zijn de directie taken tijdelijk verdeeld over Marlijn van Dijk en Annelies van Eijk. Per 1 maart zal ik, Annelies, weer volledig beschikbaar zijn voor onze school. Intern betekent dit dat Marlijn  tot einde schooljaar nog een aantal […]