Artikelen door Malou von Baumhauer

Notulen MR vergadering 22 maart 2016

Opening Marielle opent de vergadering om 19.00 uur Aanwezig: Saskia, Mirjam, Warisha, Marielle, Kenza, Petra, Annelies Er zijn vijf ouders aanwezig voor agendapunt 1: Eliza, Daphne, Lucienne, Alexandra, John   Kanjertraining Speerpunt school: ouderbetrokkenheid Annelies presenteert uitgangspunten kanjertraining en vertelt dat we aanstaande donderdag op de studiedag schoolbreed regels gaan vaststellen hieromtrent Vraag: waarom gekozen […]

Nieuwsbrief 16 februari 2016

In deze nieuwsbrief: Kanjertraining; Ouderbetrokkenheid; Hoofdluis; belangrijke data KANJERTRAINING: Op 10 februari hadden we met het team de eerste studiedag van Kanjertraining. We zijn allemaal heel enthousiast en zullen na de volgende studiedag op 29 februari er ook al mee aan de slag gaan in de klassen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met […]

Nieuwsbrief 22 januari 2016

In deze nieuwsbrief: ouderbijdrage; personeelsinformatie; overblijf; CPC OUDERBIJDRAGE Vanuit de oudervereniging het verzoek, indien u nog niet betaald hebt, de vrijwillige ouderbijdrage  alsnog te betalen. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende […]

Nieuwsbrief 7 januari 2016

In deze nieuwsbrief: nieuwe directeur; overblijf; CPC NIEUWE DIRECTEUR Even voorstellen: Mijn naam is Annelies van Eijk en ik ben de nieuwe directeur van OBS Benoordenhout. Afgelopen maandag , 4 januari , ben ik warm welkom geheten door leerlingen, ouders en het team. Dank hiervoor. Voor de kerstvakantie heeft Berend gezorgd voor een goede overdracht. […]

Notulen MR vergadering 22 september 2015

1) Opening Aanwezig: Marielle, Petra, Kenza, Mirjam, Berend, Warisha en Saskia (vanaf half 8) 2) Notulen vorige vergadering – Recente foto’s website uploaden – Notulen voortaan in beschermde vorm op de website plaatsen – Ouders (via Kenza) vinden overblijfbijdrage te hoog. Kenza koppelt terug naar ouders dat deze vorm van overblijven op onze school geen […]

Nieuwsbrief 29-10-2015

                                                                                                                    29-10-2015 In deze nieuwsbrief: benoeming nieuwe directeur; Kinderboekenweek; Sinterklaas;  BENOEMING NIEUWE DIRECTEUR Afgelopen maandag is de Benoemingsadviescommissie (BAC) bij elkaar geweest om met een aantal kandidaten te praten in verband met de invulling van de directievacature. Deze gesprekken hebben geleid tot een positief advies aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft het advies overgenomen en […]

Nieuwsbrief 01-10-2015

                                                                                                                                  01-10-2015 In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek; werving nieuwe directeur; Sinterklaas; termijn één aanmeldleeftijd is verlopen WERVING NIEUWE DIRECTEUR Zoals bekend ben ik in ieder geval aanwezig op onze school als directeur tot de kerstvakantie. Daarna hoopt het bestuur van de Stichting De Haagse Scholen een nieuwe directeur aan te kunnen stellen. Inmiddels is de werving […]

Nieuwsbrief 07-09-2015

07-09-2015 In deze nieuwsbrief: Plusgroep, geboortes, taekwondo, schoolmaatschappelijk werk, actie “boek doneren”. GEBOREN! Om te beginnen is het goed om te laten weten dat wij als onderwijzend personeel onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de voortgang van het onderwijs. Ik ben heel blij om u te kunnen vertellen dat juf Marjolein bevallen is van een […]