Artikelen door Yildiz

Aankondiging MR vergadering

Op dinsdag 18 november a.s komt de Medezeggenschapsraad (MR) bij elkaar. In de Medezeggenschapsraad (MR) worden diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd: personeel, ouders en -via hen- de leerlingen. De MR adviseert de directeur en vertegenwoordigt in voorkomende gevallen het bestuur. De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel bij het bestuur van onze school […]

Verslag opening schoolplein

Al de hele week is het feestweek op school ten behoeve van de opening van onze nieuwe school. Op woensdag 12 november werd ons schoolplein geopend. Meester Berend ging speechen en bedankte Mariëlle Hoogland, die namens de Johan Cruyff Foundation aanwezig was, voor het mooie Schoolplein14 dat is aangelegd en waar de kinderen naar hartelust […]

Komt u helpen tijdens de feestweek?

Voor veel van de activiteiten tijdens de feestweek hebben we hulp van ouders nodig. Denk hierbij aan: spelletjesochtend op woensdagochtend sponsorloop op donderdagmiddag fotograferen tijdens de opening van het schoolplein op woensdag 11:30 – 12:15 fotograferen tijdens de opening van het schoolgebouw met de valkenier op vrijdag 14:00 – 15:15 Geef u op aan de leerkracht van […]

Feestweek: opening OBS Benoordenhout!

In de week van 10 t/m 14 november 2014 gaan we de school officieel openen. Dat laten we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan! Nee, we maken er een heuse feestweek van. Hoe ziet die feestweek er dan uit? Maandag 10 november 2014 Op deze dag wordt de ramp met het vliegtuig MH17 nationaal herdacht. […]

Juf Pauline en Lucas getrouwd!

Vandaag waren het kersverse bruidspaar Juf Pauline en Lucas op school! Al eerder vierden zij hun trouwdag met familie en vrienden in Groningen, maar een viering met de kleuters mocht natuurlijk niet ontbreken. Alle kinderen uit de drie kleutergroepen zorgden voor een warm onthaal voor het prachtige bruidspaar. En daarna ging het bruidspaar op de […]

Even voorstellen: Maatschappelijk werker

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), Mijn naam is Deepa Bhikharie en ik verzorg het schoolgericht maatschappelijk werk voor de OBS Benoordenhout. Inmiddels ben ik al bekend bij een aantal ouders en kinderen. Voor degenen die mij nog niet hebben ontmoet zal ik vertellen waarom ik op school ben en wat ik precies doe. Het doel van het […]

Nieuwsbrief 17 oktober 2014

In deze nieuwsbrief: Terugblik op presentatie Verbeterplan, bezoek Rijksinspectie, Kidsclub cultuur, Feestje, Ouderbijdrage en Overblijfbijdrage OUDERAVOND / VERBETERPLAN Afgelopen week is de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Deze avond was dit jaar gecombineerd met de presentatie van het Verbeterplan van de school. Na de verschillende presentaties van de voorzitters van OR en MR waarbij de financiën werden […]

Bezoek van de Rijksinspectie

Gisteren was de Rijksinspectie voor het Onderwijs bij ons op school. Het is hun taak om te controleren of de school voldoet aan de eisen die de wet stelt aan goed onderwijs. Voor ons natuurlijk best een spannende dag. Het bezoek behelst een viertal bezoeken aan klassen, gesprekken met leerkrachten, een uitgebreid gesprek met directie […]

Ouderavond/verbeterplan

Afgelopen week is de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Deze avond was dit jaar gecombineerd met de presentatie van het Verbeterplan van de school. Na de verschillende presentaties van de voorzitters van OR en MR waarbij de financiën werden behandeld en waarin werd duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de twee clubs, werd uitgebreid stil gestaan […]