Belangrijk: ouderinformatieavond en presentatie verbeterplan 7 oktober

Komende dinsdagavond 7 oktober wordt de jaarlijkse ouderavond georganiseerd.

Op deze avond wordt naast de informatie rond de Ouderraad ook het Verbeterplan aan u gepresenteerd. Wat dat laatste betreft, is het de bedoeling dat u aan het eind van de avond weet wat de school dit schooljaar allemaal aan onderwijsontwikkelingen zal aanpakken. Dat zal gebeuren aan de hand van een presentatie waarbij u nadrukkelijk uitgenodigd wordt om vragen te stellen.

De avond begint om 20.00 uur en zal uiterlijk tot 22.00 uur duren.