Bezoek van de Rijksinspectie

Gisteren was de Rijksinspectie voor het Onderwijs bij ons op school. Het is hun taak om te controleren of de school voldoet aan de eisen die de wet stelt aan goed onderwijs.

Voor ons natuurlijk best een spannende dag. Het bezoek behelst een viertal bezoeken aan klassen, gesprekken met leerkrachten, een uitgebreid gesprek met directie en IB, documentenonderzoek waarbij de schoolresultaten van belang zijn en een gesprek met het bevoegd gezag te weten een vertegenwoordiger van het College van Bestuur van de Stichting. Het resultaat van het onderzoek wordt vastgelegd in een verslag dat we over vier weken formeel krijgen.

Echter, in de nabespreking met directie en CvB werd al duidelijk gemaakt dat de rijksinspecteur heel tevreden was over wat ze in de school gezien had. De school, en ik citeer, ze voelde de verbetering in de school. Zij zag enthousiasme bij kinderen, plezier bij leerkrachten, een goed plan en duidelijke stappen in de ontwikkeling van de school. De resultaten waren over het geheel voldoende en constateerde een enorme groei in de school.

Met andere woorden; de school krijgt een voldoende en dat is echt verdiend. Natuurlijk is er van alles te doen en zijn er details die beter moeten. Het Verbeterplan gaat immers over een periode van twee jaar. Maar dat is altijd het geval. Dat een voldoende krijgen (hoger kan niet) niet vanzelfsprekend is, blijkt uit het feit dat vorige week een school uit hetzelfde bestuur een onvoldoende heeft gekregen. Wij zijn dus blij en ook trots op dit resultaat.