Nieuwsbrief 3

nieuwsbrief 3
In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, Kinderboekenweek, internationale week

PERSONEELSINFORMATIE

Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van personele wisselingen. Pauline Eleveld gaat naar Leeuwarden verhuizen en heeft daarom ontslag genomen. Zij zal per 1 november niet meer bij ons werkzaam zijn. Uiteraard betreuren we haar vertrek, maar we wensen haar ook veel plezier in Friesland. We hebben de ouders van de betreffende groepen al geïnformeerd over de wijzigingen en zijn blij dat we dit intern hebben kunnen oplossen. Dit mede dankzij een aantal flexibele collega’s. Donderdag 31 oktober is juf Paulines laatste werkdag, wij vinden het gezellig als jullie haar om 15.00 uur even gedag komen zeggen.

KINDERBOEKENWEEK EN INTERNATIONALE WEEK

Op woensdag 2 oktober openen we om 8.30 uur de Kinderboekenweek op een feestelijke manier op het schoolplein. Eerst zal juf Michèle wat informatie geven over de Kinderboekenweek. Op het plein wordt een baan uitgezet waar de kinderen hun eigen versierde voertuig (step, skelter, fiets, ….) mogen showen (Doelgroep groep 1 t/m 4). We sluiten de opening af met het bijbehorende liedje van Kinderen voor Kinderen.

Omdat de Kinderboekenweek bijna samen valt met de Internationale week, combineren we deze twee. Iedere groep heeft een land gekozen in Europa en we gaan kijken of de kinderen genoeg bladzijden lezen om aan te komen bij het land van bestemming (doelgroep 4 t/m 8 )

Op woensdag 2 oktober Kinderboekenmarkt op het schoolplein van 12.00 tot 13.00 uur.

Op donderdag 4 oktober Kussentjes lezen. De kinderen mogen, eventueel met knuffel, kussentje of dekentje, zelf een plek zoeken om een boek te lezen.

Op vrijdag 5 oktober gaan de kinderen uit de bovenbouwgroepen voorlezen bij de onderbouw.
– Groep 5 en 6 lezen voor bij de kleutergroepen.
– Groep 7 en 8 lezen voor bij groep 3 en 4.

Maandag 7 oktober gaan we verder met de Internationale week.

BELANGRIJKE DATA

· woensdag 2 oktober: Start Kinderboekenweek 8.30 uur

· woensdag 2 oktober: kinderboekenmarkt van 12.00-13.00 uur

· maandag 7 oktober: dag van de leraar en internationale week

Nieuwsbrief 2

In deze nieuwsbrief: overblijf betaling, MR-OR avond, oudervereniging, studiedag

OVERBLIJF BETALING 1ste termijn

Hierbij het verzoek aan alle ouders tot betaling van de overblijfkosten als uw kind gebruik maakt van de overblijf. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,- per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,-) in september, de tweede (€120,-) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep. Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl.

 

MR/OR AVOND

Op maandag 14 oktober is om 19.00 uur de jaarlijkse OR/MR avond. Voorzitters van de OR en MR zullen op deze avond  een presentatie geven. Daarna zal er een gastdocent een workshop over ‘positive discipline’ (opvoeden met het hart) geven. Zie: bijlage.

OUDERVERENIGING

We zoeken nog enthousiaste ouders voor de oudervereniging. Vind je het ook belangrijk een bijdrage te leveren aan de gezellige activiteiten voor kinderen en ouders op school? De oudervereniging werkt o.a. mee aan het zomerfeest, de kerstborrel voor ouders en de KidsClub. Geef je op bij Joris Geeven: 06-55434914.

STUDIEDAG 16 SEPTEMBER

Aanstaande maandag is er een studiedag. Alle kinderen zijn dus vrij. Met ons team werken we deze dag aan de speerpunten van ons jaarplan. We richten ons op technisch lezen en spelling in de groepen 3 tot en met 8. In de onderbouw werken we aan de doorgaande lijn van ons onderwijs.

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 16 september:             studiedag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 18 september:                Prinsjesdag, vrij
 • maandag 23 september:             schoolfotograaf

Nieuwsbrief 1

Beste ouders,

We hebben erg veel zin om te beginnen en kijken ernaar uit jullie maandag weer te zien. Even wat huishoudelijke mededelingen voor een goede start.

Luizen controle: we willen jullie vragen om dit weekend jullie kinderen te controleren ! op hoofdluis en indien nodig te behandelen. Graag dan ook aan de betreffende groepsleerkracht doorgeven. Dan kunnen we het schooljaar luizenvrij beginnen.

Fietsen: Omdat het erg vol wordt op het schoolplein moeten we i.v.m. de veiligheid de parkeerregels voor de fietsen wat aanscherpen. kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen hun fiets bij de nietjes op het schoolplein parkeren. Hier moeten ook de stepjes worden neergezet. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten hun fiets buiten het schoolplein bij de nietjes naast het hek neerzetten. We willen iedereen vragen die op loopafstand van de school woont zoveel mogelijk lopend naar school te komen i.p.v. met de fiets.

Gym: de gymlessen starten deze week ook weer. Op dinsdag in de gymzaal van de Oranje Nassauschool (groep 4 start daar) en op vrijdag in de Paschalis (groep 3 start daar). Juf Jacqueline zal nog een bericht sturen met de gym afspraken. groep 5 heeft op dinsdagmiddag weer zwemles, maar dat start pas volgende week.

Materialen: Alle leerlingen krijgen 1x een pen en koptelefoon van school, als ze deze kwijt zijn dan kunnen ze voor 3 euro een nieuwe kopen.

Informatieavond: Op dinsdag 10 september is er een informatie avond voor alle ouders. Deze avond is voor groep 1 t/m 4 om 19.00 uur en voor groep 5 t/m 8 om 20.00 uur. Zet alvast in je agenda!

Belangrijke data:

maandag 2 september: start 8.30 uur

donderdag 5 september: 19.00 medezeggenschapsraad

dinsdag 10 september: informatie avond voor alle ouders: groep 1-4 19.00 uur, groep 5-8 20.00 uur

maandag 16 september: studiedag: alle leerlingen vrij.

dinsdag 17 september: Prinsjesdag: alle leerlingen vrij

23 september: schoolfotograaf

Met vriendelijke groeten,

Annelies van Eijk

Nieuwsbrief 29 maart 2019

In deze nieuwsbrief: Grote Rekendag, datum sportdag, schoolreis, luizencontrole

Grote Rekendag

Woensdag 3 april is de grote Rekendag. Om deze dag feestelijk te openen is het de bedoeling dat alle leerlingen iets aantrekken of meenemen wat uit verhouding is. Denk hierbij bijv. aan een te grote trui, te grote schoenen, of juist te kleine kleren. Ze kunnen ook voorwerpen die veel groter of kleiner zijn dan in werkelijkheid meenemen. Het zou leuk zijn als iedere leerling iets kan tonen op de mini-modeshow, ouders zijn natuurlijk als publiek welkom.  De opening start om 08:30 uur. 

Wijziging datum sportdag: 17 mei nieuwe datum

De datum van de sportdag en de spelletjes dag voor de kleuters is gewijzigd i.v.m. de beschikbaarheid van de sportvelden. Nieuwe datum voor de sportdag is vrijdag 17 mei. Zet alvast in de agenda want op deze dag kunnen we veel hulp van ouders gebruiken!

Schoolreis

De schoolreis is op dinsdag 28 mei. De kosten voor deze dag zijn: € 30,- per kind. U kunt de schoolreisbijdrage overmaken naar: NL78INGB0007234040 t.n.v. DHS Benoordenhout o.v.v. schoolreis, naam leerling en groep. Wij verzoeken u de schoolreisbijdrage zo snel mogelijk te voldoen, in ieder geval vóór 21 april 2019. Meer informatie over het schoolreisje en begeleiding ontvangt u via de groepsleerkracht en/of de klassenouders.

Luizencontrole

Vanmorgen is er door een heleboel hulpouders een luizencontrole gehouden in alle groepen. Hartelijk dank als eerste aan deze hulptroepen! Gelukkig hebben we gemerkt dat bijna de hele school luizenvrij is. De kinderen die wel hoofdluizen hadden, zijn door ouders opgehaald en behandeld en ook de ouders van kinderen die neten hadden zijn op de hoogte gesteld. Dagelijks met een speciale netenkam het natte haar (met gewone crèmespoeling erin) intensief kammen gedurende twee weken, is waarschijnlijk even effectief als behandeling met hoofdluismiddelen. Dit is de voorkeursbehandeling omdat in het algemeen altijd de voorkeur uitgaat naar niet-medicamenteuze behandeling. Bovendien leidt deze behandeling niet tot resistentie- ontwikkeling.

We zullen over 2 weken een hercontrole houden. Alle leerlingen waarbij luizen zijn gecontroleerd worden maandagochtend opnieuw gecontroleerd door de betreffende leerkrachten.

Belangrijke data:

 • woensdag 3 april: 8.30 uur: opening Grote Rekendag op het schoolplein
 • vrijdag 12 april: her controle hoofdluizen
 • dinsdag 16 april: 19.00 uur: MR vergadering
 • donderdag 18 april: Paasontbijt
 • vrijdag 19 april: Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
 • maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei: meivakantie

Nieuwsbrief 15 maart 2019

In deze nieuwsbrief: internationale week, wijziging datum sportdag, kanjertraining, herinnering betaling overblijf, herinnering betaling ouderbijdrage

Internationale week

Maandag 18 maart start de internationale week om 8.30 uur met een opening op het schoolplein. Gedurende de hele week zijn er allerlei leuke activiteiten in de groepen die aansluiten bij het thema Amerika.

Vrijdag 22 maart is er van 14.30-15.30 uur voor alle ouders en kinderen een internationale markt op het schoolplein. Er komt een boekenkraam waar Engelse boeken worden verkocht. Een deel van hun opbrengst komt ten goede aan de schoolbibliotheek. Wilt u zich ook aanmelden voor een internationale kraam? Doe dit bij Martijn Rotteveel of  Pauline Eleveld m.rotteveel@obsbenoordenhout.nl of p.eleveld@obsbenoordenhout.nl

 Ook vragen we een aantal ouders zich aan te melden voor het maken van internationale hapjes en drankjes en deze tijdens de markt uit te stallen op de tafels van de groepen. Hiervoor hangen vanaf maandag beneden in de hal intekenlijsten. Doorgeven kan ook via de mail (zie hierboven). Graag even vermelden om welk land het gaat.

Wijziging datum sportdag: 17 mei nieuwe datum

De datum van de sportdag en de spelletjes dag voor de kleuters is gewijzigd i.v.m. de beschikbaarheid van de sportvelden. Nieuwe datum voor de sportdag is vrijdag 17 mei. Zet alvast in de agenda want op deze dag kunnen we veel hulp van ouders gebruiken!

Kanjertraining

In de klassen oefenen we aan de hand van de antipestposter hoe om te gaan in vervelende situaties. Als leerlingen vervelend met jou of elkaar omgaan. Wat doe jij dan? Blijf rustig. Haal je schouders op. Maak je niet druk. Jammer dan. Kom je naar gedrag tegen? Zeg en doe dan dit: 

 1. Wil je ermee stoppen? Ik krijg een naar gevoel van jouw gedrag. Ik vind het vervelend dat je dit (schelden, achterna roepen, slaan enz.) doet. 
 2. Wil je er niet mee stoppen? Meen je dat? 
 3. Zoek het uit. Hier heb ik geen zin in. Je haalt je schouders op en gaat iets gezelligs doen. Je blijft rustig, je blijft eigen baas (je laat je niet bepalen door een vervelend persoon) je doet als de witte pet. 
 4. Ga weg bij vervelend gedoe. Zoek een maatje, doe iets gezelligs, maakt een kletspraatje met iemand anders. 
 5. Zorg ervoor dat jezelf geen benzine geeft. Ga je reageren dan wordt het alleen maar erger. 
 6. Stopt het niet? Weten jij en je maatje geen oplossing? Dan stap je naar de juf of meester toe.

De antipestposter hangt in de gangen en is altijd duidelijk zichtbaar in de school. De poster ziet er in de verschillende klassen anders uit (aangepast aan de leeftijd), maar de boodschap is wel hetzelfde! 

Herinnering betaling overblijf

Hierbij een herinnering tot betaling van de overblijfkosten (2de termijn) als uw kind gebruik maakt van de overblijf en u nog niet heeft betaald voor de 2de periode. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep. Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl

Herinnering betaling ouderbijdrage

Vanuit de oudervereniging hebben we gehoord dat inmiddels ruim de helft van de ouders de ouderbijdrage heeft betaald voor dit schooljaar. Voor degenen bij wie dit wellicht aan de aandacht is ontsnapt alsnog het verzoek dit te doen.

De bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Dit jaar kun je ook met een tikkie betalen. Hiervoor kun je een WhatsApp sturen naar de penningmeester (06-24211361). Je maakt dan ook rechtstreeks over op bovengenoemde OR rekening. In beide gevallen graag onder vermelding van de naam van het kind en de groep. Voor vragen kun je terecht bij Mark Drabbe (penningmeester OR) or@obsbenoordenhout.nl

Staking 15 maart

Fijn om te merken dat zoveel ouders van onze school betrokken zijn bij de aandacht die er uitgaat naar de acties voor goed onderwijs. Meer informatie is te vinden op http://www.oudersvoorgoedonderwijs.nl

Belangrijke data:

 • maandag 18 maart tot en met vrijdag 22 maart: internationale week
 • vrijdag 17 mei: SPORTDAG

Nieuwsbrief 15 februari 2019

Personeelsinformatie: Na de voorjaarsvakantie zal Idelette Jol, leerkracht van groep 6, langere tijd (in ieder geval tot de meivakantie) afwezig zijn omdat zij geopereerd moet worden. Binnen de school hebben we met het team en directie de mogelijkheden besproken om dit voor alle leerlingen in de school zo goed mogelijk op te vangen. Zoals wellicht al bekend liggen vervangers, i.v.m. het lerarentekort, niet voor het oprapen en hebben we daarom ook intern naar een oplossing gezocht. We zijn als school erg blij met een aantal flexibele collega’s (Marlijn van Dijk, Martijn Rotteveel, Patricia van der Harst, Salena Warmenhoven, Marijke Enninga en Pinar Dursun) die bereid zijn hun taken aan te passen, dagen te ruilen of extra te werken. Om de continuïteit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen zal Patricia van der Harst (leerkracht groep 4,5,6 en 7) tot de zomervakantie alle dagen gaan lesgeven in groep 6. Voor de andere groepen hebben we de volgende invull! ing kunnen vinden:

 • groep 4: maandag Pinar Dursun (onder begeleiding van Tessa van Duijnhoven en Marlijn van Dijk), dinsdag t/m vrijdag: Tessa van Duijnhoven
 • groep 5: maandag t/m donderdag Marijke Enninga, vrijdag Martijn Rotteveel
 • groep 6: maandag t/m vrijdag: Patricia van der Harst
 • groep 7: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Salena Warmenhoven, donderdag Marlijn van Dijk

Ouderbijdrage: Vanuit de oudervereniging hebben we gehoord dat inmiddels ruim de helft van de ouders de ouderbijdrage heeft betaald voor dit schooljaar. Voor degenen bij wie dit wellicht aan de aandacht is ontsnapt, alsnog het verzoek dit te doen.

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. We hebben onlangs nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek gekocht, waaronder ook Engelse boeken en willen dit nog verder uitbreiden en ook een kast met dyslexie boeken maken.

De bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt overmaken op rekeningNL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Dit jaar kun je ook met een tikkie betalen. Hiervoor kun je een WhatsApp sturen naar de penningmeester (06-24211361). Je maakt dan ook rechtstreeks over op bovengenoemde OR rekening. In beide gevallen graag onder vermelding van de naam van het kind en de groep. Voor vragen kun je terecht bij Mark Drabbe (penningmeester OR) or@obsbenoordenhout.nl

Medezeggenschapsraad: Dinsdag 5 maart is om 19.00 uur de volgende MR vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post, communicatie en rondvraag) de volgende onderwerpen bespreken: blokschrift evaluatie, studiedagen 2019-2020, protocol voorkomen lesuitval en instemming begroting. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Petra Hietbrink (mr@obsbenoordenhout.nl)De data voor de rest van het schooljaar: 5 maart,  16 april, 28 mei en 9 juli.

Lesuitval: Zoals sommige ouders al gemerkt hebben is het op dit moment vanwege ziekte van leerkrachten en gebrek aan invallers soms niet te vermijden dat dit leidt tot lesuitval. Wij doen uiteraard ons uiterste best dit te voorkomen. In de eerstvolgende MR vergadering zullen we dit onderwerp en het protocol voorkomen lesuitval ook bespreken.

Belangrijke data:

 • vrijdag 22 februari studiedag: alle leerlingen vrij
 • maandag 25 februari t/m vrijdag 29 februari voorjaarsvakantie
 • dinsdag 5 maart 19.00 uur: MR vergadering
 • vrijdag 15 maart: mogelijke stakingsdag

Nieuwsbrief 25 januari 2019

In deze nieuwsbrief: Kanjer, cultuurweken

Een kijkje in de Kanjerles

De Kanjertraining lessen worden wekelijks afgesloten met een vertrouwensoefening. In de vertrouwensoefeningen wordt veel contact gemaakt, zoals elkaar een hand geven, arm om elkaars schouder enz. De vele spelsuggesties voor de vertrouwensoefeningen zijn erop gericht kinderen te leren elkaar op een normale manier aan te raken; anders dan duwen, schoppen, trekken of slaan. Normale aanrakingen zoals elkaar bij de hand vasthouden, vergroten het onderling vertrouwen. Uiteraard hoeven kinderen die liever niet mee willen doen verplicht deel te nemen aan de vertrouwensoefeningen. Met de hele groep of een kleiner groepje voeren we de oefeningen uit.
Samenwerken is van groot belang. Groepen die goed weten samen te werken zijn succesvoller. Werken kinderen goed samen, dan vergroot dat ook de groepscohesie en is het daardoor bovendien ook leuk. Bij het samenwerken hebben we de witte pet op en letten we goed op de kanjerregel ‘wij helpen en vertrouwen elkaar’.
Een voorbeeld van een vertrouwensoefening is een hoepel door te geven in de kring zonder dat we elkaars handen loslaten.

Cultuur weken dansproject

Op maandag 4 februari zullen de leerkrachten samen met de leerlingen beginnen aan de dansprojectweken van Cultuur Op zijn Haags van de Cultuurschakel. Dit jaar hebben we gekozen voor thema identiteit. Hieronder kunt u lezen wat de leerlingen gaan leren over dans. Holland Dance zal ook de dansworkshop Dansparels geven aan alle leerlingen van onze school.

Als afsluiting zal er op donderdag 14 februari 18.30 uur in het Maerlant College van iedere groep een dans te zien zijn.

Groep ½ project: mijn lijf De leerlingen worden in dit project bewust van hun lichaam. Ze ontdekken en ervaren wat ze allemaal met hun lijf kunnen doen. De leerlingen verkennen de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam aan de hand van personages.

Groep ¾ project: dansen als een….. De leerlingen ontdekken in dit project wie ze willen zijn aan de hand van figuren uit de jeugdliteratuur: stoere, lieve, enge en eigenwijze personages. De door de leerlingen gedanste personages worden samengebundeld tot één grote dansparade.

Groep 5/6 project dans en sport. De leerlingen gaan op zoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen dans en sport. Ze kijken welke bewegingen karakteristiek zijn voor bepaalde sport- of dansstijl. In de eindopdracht komen de verschillende deelopdrachten samen in één grote groepsdans.

Groep 7/8 project samen één Een dansgroep bestaat uit individuele dansers maar is tegelijkertijd één geheel. Ze bekijken diverse filmpjes van uiteenlopende dansstijlen en onderzoeken de overeenkomsten en verschillen. Het project wordt afgesloten met een individuele dansopdracht.

Belangrijke data:

 • donderdag 14 februari: culturele avond
 • vrijdag 22 februari studiedag: alle leerlingen vrij
 • maandag 25 februari t/m vrijdag 29 februari voorjaarsvakantie
 • dinsdag 5 maart 19 uur: MR vergadering
 • vrijdag 15 maart: mogelijke stakingsdag

Nieuwsbrief 18 januari 2019

  In deze nieuwsbrief: directie, nieuws van de MR, betaling overblijf, mogelijke stakingsdag

Directie
Zoals eerder gemeld zijn de directie taken tijdelijk verdeeld over Marlijn van Dijk en Annelies van Eijk. Per 1 maart zal ik, Annelies, weer volledig beschikbaar zijn voor onze school. Intern betekent dit dat Marlijn  tot einde schooljaar nog een aantal directie taken zal waarnemen en een deel van de intern begeleider taken op zich zal nemen. Ook Karin Werksma blijft haar intern begeleider taken uitvoeren. Daarmee kunnen we de continuïteit op een goede manier in de school waarborgen.

Nieuws van de MR
Afgelopen dinsdag was de MR vergadering. Tijdens deze vergadering hebben we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post, overblijf, communicatie en rondvraag) de volgende onderwerpen besproken: begroting 2019, OR/MR avond schooljaar 2019/2020 thema’s, internationale week en evaluatie sinterklaasfeest. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. Daarom hier de data voor de rest van het schooljaar: 5 maart,  16 april, 28 mei en 9 juli. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Petra Hietbrink (mr@obsbenoordenhout.nl)

OVERBLIJF 2de TERMIJN
Hierbij het verzoek tot betaling van de overblijfkosten (2de termijn) als uw kind gebruik maakt van de overblijf. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep. Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl.

MOGELIJKE STAKINGSDAG
Zoals jullie waarschijnlijk wel in de media gehoord of gezien hebben staat 15 maart a.s. aangekondigd als landelijke stakingsdag voor het hele onderwijsveld (PO,VO,MBO,HBO, WO). Afhankelijk van de doelen en invulling van deze dag zal onze school hier mogelijk aan deelnemen. Zodra daar meer over duidelijk is kunnen jullie zo snel mogelijk een bericht van ons verwachten.

Belangrijke data:

 • donderdag 14 februari: culturele avond
 • vrijdag 22 februari studiedag: alle leerlingen vrij
 • maandag 25 februari t/m vrijdag 29 februari voorjaarsvakantie
 • dinsdag 5 maart 19 uur: MR vergadering
 • vrijdag 15 maart: mogelijke stakingsdag

Nieuwsbrief 7 december 2018

In deze nieuwsbrief: kerstdiner en kerstborrel, nieuws van de OR

Kerstdiner en kerstborrel

Op donderdag 20 december is het alweer zover. Dan hebben we een kerstdiner voor alle leerlingen van de school in de klassen. De leerkrachten zullen met de ouders van de groepen overleggen over de gerechtjes die iedereen meeneemt. Op het zelfde moment is er weer een gezellige kerstborrel voor ouders op het schoolplein. Deze wordt georganiseerd door de OR.

Hierbij het verzoek aan jullie om naast de gerechtjes voor de klas ook wat lekkere hapjes voor deze kerstborrel op het schoolplein mee te nemen.

Programma 20 december:

 • 17.15 uur: deur open
 • 17.30-18.30 uur: kerstdiner en kerstborrel
 • 18.30 uur: ophalen van de kinderen in de klassen

Nieuws van de OR

De OBS Benoordenhout is een kleinschalige buurtschool met gezellige activiteiten voor kinderen en ook soms voor de ouders. Vind jij het ook belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren? Aan het wel en wee van de OBS Benoordenhout? Geef je dan op als lid van de Ouderraad! De OR is verantwoordelijk voor het Zomerfeest, de Kerstborrel en de Kids Club. Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen we deze activiteiten niet organiseren. We zijn per direct op zoek naar 2 nieuwe leden. De tijdsbelasting is beperkt: er zijn 4-5 vergaderingen per jaar, in de avonden.  Interesse? Meld je bij Joris Geeven (0655434914)

Belangrijke data:

 • donderdag 20 december 17.30-18.30 uur: Kerstdiner en kerstborrel
 • vrijdag 21 december: alle leerlingen 12 uur VRIJ!
 • maandag 24 december tot en met vrijdag 3 januari: Kerstvakantie

Nieuwsbrief 16 november 2018

Aanmelden schooljaar 2019-2020

Als u kinderen heeft die 3 jaar worden dan heeft u een brief ontvangen van de gemeente over het aanmelden op een school. Denkt u eraan dat u dat moet doen volgens de nieuwe regels van één aanmeldleeftijd. Meer informatie kunt u vinden op scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool

OVERBLIJF HERINNERING

Hierbij een herinnering voor ouders die de overblijf nog niet betaald hebben. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep. Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl

Kanjertraining:

Zelfredzaamheid:

De Kanjertraining richt zich op meer dan pesten alleen. Leerlingen leren om te gaan met vervelend gedrag van een ander. Leerlingen die zich misdragen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en hun verlangen het goede te doen. De meeste leerlingen bedoelen het goed, maar het kan er behoorlijk brutaal uitkomen. Daarin wijkt een kind niet af van veel volwassenen. Als zoiets zich voordoet, dan is het goed dat de leerling wordt gecorrigeerd. Omdat leerkrachten en ouders niet alles zien is het van belang dat leerlingen zelf ook enige zelfredzaamheid vertonen. Leerlingen kunnen best aan elkaar vertellen dat ze last hebben van bepaald gedrag. Omdat leerlingen, op een enkeling na, niet vervelend willen doen, zijn op dit niveau de meeste problemen op te lossen.

Rollenspellen en de petten:

In de Kanjertraining wordt expliciet geoefend in rollenspelen hoe je kunt reageren op vervelend gedrag. Dit gebeurt met gedragsrollen met behulp van verschillende petten. Leerlingen leren rechtop te staan, de ander aan te kijken en te zeggen: ‘Ik vind dit vervelend, wil je ermee stoppen?’. Vervolgens lopen ze naar een andere leerling die ze kunnen vertrouwen (een maatje, buddy). Daar gaat de leerling niet zeuren, maar gaat samen met het maatje / de buddy iets anders doen. Als het op deze manier niet oplost, dan gaat de leerling samen met zijn maatje naar de leerkracht. Tijdens dit rollenspel hebben medeklasgenoten de neiging om te giechelen om het grensoverschrijdend gedrag van de uitdager. Aan deze leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat dit giechelgedrag het pestgedrag van de uitdager versterkt. Ze geven op zo een moment als het ware benzine aan een vervelend lopend motortje. De leerlingen leren geen voeding (benzine) meer te geven aan vervelend gedrag. Zo oefent niet alleen de gepeste, maar ook de omstander.