Nieuwsbrief 3

nieuwsbrief 3
In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, Kinderboekenweek, internationale week

PERSONEELSINFORMATIE

Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van personele wisselingen. Pauline Eleveld gaat naar Leeuwarden verhuizen en heeft daarom ontslag genomen. Zij zal per 1 november niet meer bij ons werkzaam zijn. Uiteraard betreuren we haar vertrek, maar we wensen haar ook veel plezier in Friesland. We hebben de ouders van de betreffende groepen al geïnformeerd over de wijzigingen en zijn blij dat we dit intern hebben kunnen oplossen. Dit mede dankzij een aantal flexibele collega’s. Donderdag 31 oktober is juf Paulines laatste werkdag, wij vinden het gezellig als jullie haar om 15.00 uur even gedag komen zeggen.

KINDERBOEKENWEEK EN INTERNATIONALE WEEK

Op woensdag 2 oktober openen we om 8.30 uur de Kinderboekenweek op een feestelijke manier op het schoolplein. Eerst zal juf Michèle wat informatie geven over de Kinderboekenweek. Op het plein wordt een baan uitgezet waar de kinderen hun eigen versierde voertuig (step, skelter, fiets, ….) mogen showen (Doelgroep groep 1 t/m 4). We sluiten de opening af met het bijbehorende liedje van Kinderen voor Kinderen.

Omdat de Kinderboekenweek bijna samen valt met de Internationale week, combineren we deze twee. Iedere groep heeft een land gekozen in Europa en we gaan kijken of de kinderen genoeg bladzijden lezen om aan te komen bij het land van bestemming (doelgroep 4 t/m 8 )

Op woensdag 2 oktober Kinderboekenmarkt op het schoolplein van 12.00 tot 13.00 uur.

Op donderdag 4 oktober Kussentjes lezen. De kinderen mogen, eventueel met knuffel, kussentje of dekentje, zelf een plek zoeken om een boek te lezen.

Op vrijdag 5 oktober gaan de kinderen uit de bovenbouwgroepen voorlezen bij de onderbouw.
– Groep 5 en 6 lezen voor bij de kleutergroepen.
– Groep 7 en 8 lezen voor bij groep 3 en 4.

Maandag 7 oktober gaan we verder met de Internationale week.

BELANGRIJKE DATA

· woensdag 2 oktober: Start Kinderboekenweek 8.30 uur

· woensdag 2 oktober: kinderboekenmarkt van 12.00-13.00 uur

· maandag 7 oktober: dag van de leraar en internationale week

Nieuwsbrief 7 september 2018

In deze nieuwsbrief: Overblijf, kanjertraining, AED

OVERBLIJF

Hierbij het verzoek tot betaling van de overblijfkosten als uw kind gebruik maakt van de overblijf. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl.

KANJERTRAINING

We zijn voor Kanjertraining het schooljaar begonnen met de startweek. In de startweek bespreken we enkele basiselementen van de Kanjertraining om zo hier het vervolg van de lessen op voort te bouwen. Onderdelen van de startweek:

 • De smileyposter wordt met de kinderen besproken aan de hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen gedragen het komende schooljaar. De poster krijgt een plek in de klas en school zodat de kinderen ook herinnerd kunnen worden aan die goede wil.
 • Er wordt een oefeningen gedaan (in gr. 3 t/m gr. 8) die heet ‘motor en bezinepomp’. De kinderen leren dat ze een onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het groepsproces door geen aandacht te geven aan storend gedrag.
 • De kinderen leren de betekenis van dierfiguren en/of petten. En kunnen in verschillende situtaties petten uitspelen en herkennen

AED

Nieuwe AED OBS Benoordenhout om buurtbewoners te redden Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Veel AED’s in Nederland hangen in gebouwen. Voor een grote overlevingskans, moet een AED snel ter plaatse kunnen zijn. Daarom stelt onze school zijn AED beschikbaar voor de buurt. Dankzij een project van de Hartstichting en Fonds1818 kon onze school voordelig een AED-buitenkast aanschaffen. De AED is in de speciale Hartstichting-AED-kast buiten geplaatst. Hij is nu 24 uur per dag beschikbaar voor de omgeving en kan zo levens redden in de buurt! De AED wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie en maakt zo de wijk Benoordenhout veilig. Bij een hartstilstand in de omgeving wordt de AED namelijk gebruikt door burgerhulpverleners uit de buurt. Zij krijgen een oproep en zijn vaak als eerste bij het slachtoffer. Doordat zij deze AED snel ter plaatse brengen, heeft het slachtoffer voortaan een grotere overlevingskans.

BELANGRIJKE DATA

 • dinsdag 11 september: 19.00 uur MR vergadering
 • woensdag 12 september: stakingsdag: de school is gesloten
 • vrijdag 14 september: geen gym (Paschalis gymzaal niet beschikbaar)
 • maandag 17 september: studiedag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 18 september: Prinsjesdag: VRIJ

Nieuwsbrief 31 augustus 2018

In deze nieuwsbrief: informatie avond, staking, gym, vakantiepas

INFORMATIE AVOND

Op dinsdag 4 september is de informatie avond voor alle ouders. Het programma ziet er als volgt uit:

18.45 uur: inloop

19.00 uur: groep 1 t/m 4

19.45 uur: pauze

20.00 uur: groep 5 t/m 8

STAKING

Op woensdag 12 september a.s. wordt er gestaakt in de provincies Zuid Holland en Zeeland. Dat betekent concreet dat OBS Benoordenhout op deze dag helemaal gesloten zal zijn. Als het bij u op onoverkomelijke bezwaren stuit, neem dan direct contact op met de schooldirectie, zodat we de mogelijkheden voor deze dag met elkaar kunnen bespreken. De onderwijsbond en de leraren willen hiermee een beroep doen op de politiek om nog meer te investeren in onderwijs en specifiek om de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs verder te dichten. Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip.

GYM

Groepen 3 en 5 gymmen alleen op vrijdag. De groepen 4,6,7,8 gymmen op dinsdag en vrijdag. Op vrijdag maken we gebruik van de Paschalis zaal. (Bisschopstraat 3). Op dinsdagochtend maken we gebruik van de gymzaal van de Oranje Nassau school (Weissenbruchstraat 119).

Groep 3 heeft op woensdag extra gym in de speelzaal van de meesters van Dino sport en groep 5 heeft op dinsdagmiddag zwemles.

VAKANTIEPAS

Hebben jullie gebruik gemaakt van de Vakantiepas? Vul dan een kort vragenformulier in op de website VakantiePas.nl.  Want met jullie mening en ideeën kunnen ze volgend jaar een nog betere Vakantiepas maken! Bovendien verloten ze onder de inzenders 3 keer een weekend in de natuur voor 5 personen en 3 keer 4 vrijkaartjes voor Duinrell. Bij de Vakantiepas zijn ze nu bezig om een leuk activiteitenaanbod samen te stellen voor de herfstvakantie. Alle basisschoolkinderen kunnen gratis lid worden op www.vakantiepas.nl. Twee weken vóór elke schoolvakantie krijgt u een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de website met alle activiteiten.

BELANGRIJKE DATA

 • dinsdag 4 september: informatie avond
 • dinsdag 11 september: 19.00 uur MR vergadering
 • woensdag 12 september: stakingsdag: de school is gesloten
 • vrijdag 14 september: geen gym (Paschalis gymzaal niet beschikbaar)
 • maandag 17 september: studiedag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 18 september: Prinsjesdag, vrij
culturele avond OBS Benoordenhout

Culturele avond

Op dinsdagavond 30 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur bent u van harte welkom op onze culturele avond in de aula van het Maerlant College.

Iedere groep gaat een muzikaal optreden verzorgen. Ook is er de mogelijkheid om in een klein groepje of individueel op te treden.

Graag horen we van u indien uw kind afwezig is op deze avond. Zou u dit bij de groepsleerkracht willen melden?

Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen op onze culturele avond!

Kidsclub activiteiten sport 2015-2016

Het sportprogramma voor de KidsClub 2015-2016 is bekend!

 • Turnen                   op vrijdagen (vanaf september)                                  groep 3 t/m 5 òf groep 6 t/m 8
 • Taekwondo           op woensdagen (vanaf september)                                groep 1 t/m 3
 • Tennis                    op dinsdagen (vanaf september en vanaf april)           groep 3 t/m 8
 • Handbal                 op dinsdagen (vanaf januari)
 • Judo                       op donderdagen (vanaf april)

Klik op de links voor meer informatie en inschrijving.

 

 

 

 

 

 

 

OBS Benoordenhout in het jeugdjournaal

obs_benoordenhout_jeugdjournaalOp 4 februari jl. kwam OBS Benoordenhout in het jeugdjournaal in een item over aandacht voor het omzeilen van het advies van basisscholen door middelbare scholen.

Sinds dit schooljaar baseren scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen op het schooladvies. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets.

Sophie, Hanne, Jente en Gijs van groep 8 werden geïnterviewd en schoolouder Petra Hietbrink doet het woord namens de Landelijke Ouderraad.

Bekijk hier de uitzending: Jeugdjournaal 4 februari 2015

 

Studiedag leraren

In de eerste week na de vakantie hebben de leraren de eerste studiedag van 2015 op school gehad.

Deze dag had twee belangrijke onderwerpen. In de eerste plaats hebben we uitgebreid gesproken over het z.g. DIM model. Het tweede grote onderwerp was werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Wat is nou eigenlijk het DIM model? DIM staat voor Directe Instructie Model.
DIM gebruiken we bij alle lessen waarbij instructie noodzakelijk is en waarbij het om kunnen gaan met verschillen relevant is. Het omgaan met verschillen moet dan gezien worden in het kader van de ontwikkeling van het kind. Met andere woorden; de leerkracht moet in de les rekening houden met de snelle leerling en het kind dat wat meer moeite heeft met de stof. Daarbij gaat het specifiek om de instructie en natuurlijk de verwerking van de lesstof. In het DIM model staan een aantal aspecten centraal. Ik behandel er vandaag twee die veel met elkaar te maken hebben en die de komende weken centraal staan in onze lessen.

 1. Het allerbelangrijkste is dat bij het begin van iedere les met de leerlingen besproken wordt wat het doel van de les is.
  Met andere woorden; wat moet je aan het eind van de les weten of kunnen? Wat heb je precies geleerd? Daarbij is het belangrijk dat het doel zo concreet mogelijk wordt geformuleerd. Doelstellingen zijn belangrijk omdat ze richting geven aan lessen, ze inkaderen en meetbaar maken.Wat maakt een doelstelling nou nuttig en effectief? Daarvoor kun je een aantal criteria definiëren. Daarbij moet je denken aan Haalbaarheid. Je moet natuurlijk wel reëel blijven. Complexe zaken kun je niet in één les leren. Daar heb je meer lessen voor nodig. Dan moet je de doelstelling splitsen in deeldoelstellingen.
  Een effectieve doelstelling is Activiteitsturend. De activiteit die je in die les kiest moet voortkomen vanuit de doelstelling.
  Een goed geformuleerde doelstelling beschrijft de Meest belangrijke stap in de weg naar verdere ontwikkeling.
  Tenslotte moet een doelstelling goed Meetbaar zijn.
  De leerkracht moet zich daarom bij iedere les met betrekking tot de doelstelling de HAMM-vraag stellen.
 2. De evaluatie van de les.
  De leerkracht zal aan het eind van haar/zijn les altijd moeten weten of de les geslaagd is. Is het doel gehaald? Dat zal gecontroleerd moeten worden. Dat kan op verschillende manieren, maar meest belangrijke is dat het ook echt gebeurt. Uiteindelijk is het resultaat van de les weer het uitgangspunt voor de volgende les.

Bovenstaande hebben we in het lerarenteam uitgebreid besproken. Daarnaast hebben we afspraken met elkaar gemaakt over het observeren van lessen bij elkaar. Op dit moment zijn twee leerkrachten extra geschoold in het bovengenoemde model. Daarnaast zijn ze geschoold in het observeren en het nabespreken van lessen bij collega leerkrachten (coach de coach). Door het observeren en nabespreken van de lessen proberen we meer effect uit de nascholingsactiviteiten te halen en van alle leerkrachten betere leerkrachten te maken.

Het tweede onderwerp van de studiedag ging over de manier waarop wij als docenten in de school om kunnen gaan met kinderen die een conflict hebben. Daarvoor hebben een strategie besproken die er niet op gericht is om diepgaand uit te zoeken wie de schuldige is, maar veel meer gericht is op het gevoel van de kinderen. Wat doet het met je en hoe kunnen we het oplossen? Wat heb je daarvoor nodig?

Verder hebben we criteria geformuleerd waar een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling aan moet voldoen. De bedoeling is dat we dit schooljaar een keus maken ten aanzien van deze methode en dat we die volgend schooljaar gaan implementeren. Meest belangrijke criteria zijn: preventief, cyclisch en breed gericht op maatschappelijke onderwerpen. Een methode die naast de omgang in het dagelijks verkeer ook allerlei maatschappelijk beladen onderwerpen bespreekbaar maakt. Eind januari zullen we gericht gaan kijken op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling.

Total Kids Defence voor de kleuters

Wij zijn verheugd om u mee te delen dat we voor al onze kleuters 10 lessen Total Kids Defence aanbieden.

Total Kids Defence oftewel TKD Tigers is een speciaal programma dat is ontwikkeld voor de leeftijdscategorie van 3-6 jaar. Het programma is in 2002 bedacht door Engelse sport- en Taekwon-Do leraren.

De bedoeling was om het zelfvertrouwen van de jongsten uit de groep te ontwikkelen. Met het ontwikkelen van de cursus is er nauw samengewerkt met professionals uit de kinderpsychologie, kinderbescherming, kinderfitness en kinderdiëtisten. Op deze manier is TKD Tigers een verantwoorde, leuke, leerzame cursus geworden.

TKD Tigers plaatst kinderen elke keer in een creatieve, denkbeeldige (maar veilige) wereld waar zij d.m.v. van avontuur, spelletjes en rollen spellen direct in contact worden gebracht met de hedendaagse gevaren. Op deze manier leren de kinderen het belang van moraal en zelfstandig denken via de vijf tenets van Taekwon-Do (hoffelijkheid, integriteit, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing). Tevens wordt het wederzijds respect, wat deze martial art voortbrengt, meegegeven.

Om kinderen zoveel mogelijk te motiveren kunnen zij diverse badges halen. De volledige cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:
– Omgaan met vreemden (o.a. kinderlokkers) en pestkoppen
– Omgaan met brand, water en verkeer
– Gezondheid en beweging
– Goede geheimen/slechte geheimen
– Samenwerken en leiderschap
– Milieu en de omgeving

Op school zal een van deze onderwerpen uitgelicht worden. De lessen worden iedere woensdagochtend gegeven en starten op woensdag 14 januari 2015. Na het voltooien van de 10 lessen ontvangen alle kleuters een TDK Tigers oorkonde.

Meer informatie over TKD Tigers vindt u hier.

Eindejaars nieuwsflits

 

Beste ouders,

Vandaag is het voor mij de laatste werkdag van dit kalenderjaar. Daarom deze Nieuwsflits.

Ik ben vanaf maart 2014 als interim-directeur werkzaam op obs Benoordenhout. Een kleine negen maanden dus. Maanden die behoorlijk turbulent zijn geweest. Weet u het nog? Dat treurige gebouw, de algehele malaise en de gelatenheid onder ouders en personeel.

Sindsdien is er wel wat veranderd. We hebben een nieuw gebouw betrokken dat we volledig nieuw ingericht hebben. We hebben een derde kleutergroep geformeerd met allemaal moderne en nieuwe materialen. We zijn met alle personeelsleden begonnen aan een uitdagend Verbeterplan dat nu al duidelijk zijn positieve effecten laat zien. Op alle terreinen boeken we in de school mooie resultaten. Bovendien hebben we voor de komende drie jaar wachtlijsten voor de instroom van kleuters.

Het allerbelangrijkste is echter de blijheid van de kinderen en het enthousiasme van ouders en personeel. Het zijn deze dingen die bepalend zijn voor het succes van een school.

Het is daarom ook geweldig om te zien hoe we gisteren kerstfeest gevierd hebben. Allemaal met elkaar. Kinderen, personeel en ouders.

Laten we dat beeld en dat gevoel vasthouden in het nieuwe jaar. Een gevoel van samen op weg naar ontwikkeling. Ieder in zijn eigen rol maar wel allemaal met hetzelfde doel.

Een gelukkig kind dat zich goed ontwikkelt in een school die open staat voor verbetering en vernieuwing.

Ik wens u namens het team van obs Benoordenhout een gezellig kerstfeest, een fijne vakantie en een voorspoedig 2015!

Met vriendelijke groet,
Berend Plant, Directeur

Omroep West bij OBS Benoordenhout/Triodus voor actie voedselbank

Vandaag kwam Omroep West filmen bij OBS Benoordenhout. In minder dan twee dagen tijd hebben de leerlingen met juf Pinar van de Triodus BSO kratten vol levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank. Wat een fantastische prestatie!

Hartelijk dank aan alle leerlingen en ouders die zo enthousiast hebben gedoneerd en een grote dank aan juf Pinar voor de organisatie.

Hieronder ziet u de videorapportage van Omroep West die vanmiddag live is uitgezonden op TV.