Nieuw MR-lid gezocht: aanmelden kan t/m 9 januari 2015

Gezocht: ouders die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad

 

Beste ouders,

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

De huidige leden van de MR waarvan de termijn vervalt, t.w. Mariëlle van der Keur (voorzitter) en Monika Sie (vervangt de termijn van Lennart Kortes) stellen zich opnieuw verkiesbaar.

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

MR OBS Benoordenhout
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is plaats beschikbaar.

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

 • die waarover de MR eerst advies moet geven;
 • die waarvoor instemming van de MR vereist is;
 • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Wat vragen wij van u?

 • Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
 • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
 • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken);
 • Een kritische én open houding.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 9 januari 2015 per mail een korte tekst (ca 10 regels) naar mr@obsbenoordenhout.nl waarin u zich presenteert.

Indien na 9 januari 2015 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er op  1 februari 2015 een verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Marielle van der Keur, John Zeegers of Monika Sie uit de oudergeleding van de MR.

Mariëlle van der Keur  (marielle@vanderkeur.nl ), moeder van Puck (groep 4)
John Zeegers (john.zeegers@odinymae.nl), vader van Steven (groep 6)
Monika Sie (msie@wbs.nl), moeder van Budi  (groep 7) en Kartini (groep 4.)

Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)?

Kerstborrel voor de ouders

Beste ouders,

Terwijl de kinderen woensdag 17 december in de klas genieten van een heerlijk kerstdiner, organiseert de oudervereniging voor de ouders de jaarlijkse kerstborrel op het schoolplein. De oudervereniging verzorgt glühwein, snert en een verwarmend vuur. We verzoeken ouders om ook lekkere hapjes mee te nemen, als aanvulling op de erwtensoep.

Tot woensdag!
Namens de OR, Lucienne de Roos

Nieuwsflits 8 december

 

Beste ouders/verzorgers,

Even uw aandacht voor drie dingen.

 1. Volgende week woensdag vieren we kerstfeest op school.
  Het is dan de bedoeling dat uw kind om 17.30 uur in de klas zit. De deur zal 10 minuten eerder open gaan. De kinderen kunnen dan rustig naar binnen en de ouders kunnen de hapjes in de klas zetten. Voor de ouders is er gelegenheid om tijdens het diner op het schoolplein een warm glaasje te drinken. We zullen proberen om het plein ook nog een beetje te verwarmen. Om 18.30 uur is het diner klaar en gaan de kinderen weer naar huis.
  Op donderdag 18 december mogen de kinderen een uur later komen. De leerkrachten zijn gewoon vanaf 8.20 uur in de klas.
 2. De vrijdag voor de vakantie hebben de kinderen gewoon de hele dag school.
 3. Morgen starten we met de kerstkaartenactie. Alle kinderen die een tekening gemaakt hebben, krijgen morgen 1 setje mee naar huis om te laten zien aan de potentiële kopers. We hopen dat er veel setjes verkocht gaan worden. Een setje kost € 6,–. Daarvoor krijgt u per setje 8 door het kind zelf getekende kerstkaarten. Voor de school levert het €2,– per setje op. Ieder kind heeft in principe nu 8 setjes om te verkopen. Dat kan dus €16,– per kind opleveren voor de school. Wij hopen natuurlijk dat alle 8 beschikbare setjes verkocht gaan worden. Voor de echte enthousiaste verkopers kunnen zelfs nog setjes bijbesteld worden.

Deze actie, gekoppeld aan de sponsorloop, zal zeker een Nestschommel op het plein op gaan leveren. Als het succesvol verloopt, zou er wellicht ook een duikelrek bij kunnen komen. Dat zou toch prachtig zijn!

Met vriendelijke groet,

Berend Plant, Directeur

Terugblik feestweek

De feestweek is inmiddels weer achter de rug. Vanuit ons perspectief zijn we heel tevreden over hoe alles verlopen is. In de klassen waren prachtige uilen gemaakt. We hebben een heel gezellige spelletjesochtend gehouden waarbij we gelukkig ook voldoende hulp van ouders hadden. Vervolgens hebben we gezamenlijk het schoolplein omgedoopt tot juf Irisplein. Deze feestelijke bijeenkomst werd besloten met een heerlijk stukje pizza dat gratis werd aangeboden door restaurant La Luna.

Donderdag hebben alle kinderen zich de benen uit hun lijf gelopen om zoveel mogelijk geld voor het schoolplein te verzamelen. Hoe dat eruit ziet, kunt u zien op de foto’s op de website.
De opbrengst van de sponsorloop is ruim €3.500,– Fantastisch!!

Tenslotte was vrijdag de slotdag van de feestweek en de dag van de officiële opening door de wethouder. In de ochtend was daar eerst nog een leuke theatervoorstelling in de gymzaal van Paschalis. Het hoogtepunt was toch in de middag de uilenshow op het schoolplein. Indrukwekkend voor de kinderen maar zeker ook voor de volwassenen. Voor mij persoonlijk was het wel geweldig om zo’n grote uil op je af te zien vliegen en dan heel zacht op je arm geland te krijgen. Ik heb dat beeld nog wel een paar keer in gedachten terug gezien.

Met de sleutel die de uil meenam, is uiteindelijk de school geopend en daar hebben we binnen samen met de genodigden een drankje op gedronken. Daarmee werd de feestweek besloten en was onze nieuwe school, waar we toch allemaal erg trots op zijn, geopend. Dank aan de ouders die geholpen hebben bij de activiteiten; dank aan de sponsors die een bijdrage hebben geleverd voor het schoolplein; dank aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de organisatie van deze feestweek.

OBS Benoordenhout officieel geopend

Vrijdag 14 november jl. was het dan zover: de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw van openbare basisschool Benoordenhout.

Echte uilen
Alle leerlingen en vele ouders/verzorgers stonden op het schoolplein, waar maar liefst zeven levensechte uilen* te aanschouwen waren.

De leerlingen kregen uitleg over alle aanwezige uilen. Er ruim gelegenheid om vragen te stellen en ze mochten de uilen van dichtbij bekijken. Wat was het moeilijk om ze niet te aaien! De veren van de uilen kunnen dan beschadigen.

Openingsceremonie
Nadat alle uilen aan bod waren gekomen, was het tijd voor de openingsceremonie. Een van de uilen kwam, met de sleutel van de school aan zijn poot, in volle vaart aanvliegen. Hij landde op de arm van meester Berend, waarna de uil een lekker muisje kreeg als beloning. De sleutel werd overhandigd aan wethouder Van Engelshoven, die hiermee onder luid applaus de deur van de school opende.

Speeches
Binnen konden genodigden, het team, de leerlingen en ouders/verzorgen van heerlijke hapjes en drankjes. Na een mooie toespraak van Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur, die zijn enorme geloof in deze school nogmaals benadrukte, nam directeur Berend Plant het woord. Hij bedankte allen die betrokken zijn geweest bij de realisatie van het nieuwe schoolgebouw. Van de architect en de wethouder tot de Haagse Scholen en de aannemer en de ICT leverancier. Oud directeur Sacha van Meerendonk werd onder luid applaus bedankt voor zijn rol in de realisatie van de nieuwbouw.

Fantastische hulp bij de catering
De leerlingen van groep 7 hebben een voortreffelijke rol gespeeld bij de catering tijdens de officiële opening, complimenten hiervoor!

*De uil, sinds de oudheid de verbeelding van wijsheid, is in de loop der jaren symbool geworden voor de school. Dit is terug te zien in het logo en de huisstijl van OBS Benoordenhout. De uil heeft tevens een prominente plaats in de pijlers aan weerszijde van het toegangshek tot het schoolplein en de school. Deze uilen zijn -dankzij vele donateurs- via een succesvolle crowdfundingactie gerestaureerd en herplaatst in het hek van het nieuwe schoolgebouw.

 Foto’s

Kampioen van het schoolvoetbaltoernooi

groep8kampioen!Jaaaa, we zijn kampioen van het schoolvoetbaltoernooi!

Wat een fantastische prestatie van ons team. Van harte gefeliciteerd, wij zijn enorm trots op jullie!

Bekijk de foto’s hier.

Aankondiging MR vergadering

Op dinsdag 18 november a.s komt de Medezeggenschapsraad (MR) bij elkaar.

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd: personeel, ouders en -via hen- de leerlingen. De MR adviseert de directeur en vertegenwoordigt in voorkomende gevallen het bestuur.

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel bij het bestuur van onze school (stichting “De Haagse Scholen”). De MR heeft instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen/wijzigen van een aantal zaken met betrekking tot het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: de schoolgids, het schoolplan enzovoorts. Een minder vergaande bevoegdheid is de adviesbevoegdheid betreffende zaken als personeel en organisatie van de school.

Heeft u onderwerpen die u graag aan bod wil laten komen in de MR?
Neem contact op via mr@obsbenoordenhout.nl