Eindejaars nieuwsflits

 

Beste ouders,

Vandaag is het voor mij de laatste werkdag van dit kalenderjaar. Daarom deze Nieuwsflits.

Ik ben vanaf maart 2014 als interim-directeur werkzaam op obs Benoordenhout. Een kleine negen maanden dus. Maanden die behoorlijk turbulent zijn geweest. Weet u het nog? Dat treurige gebouw, de algehele malaise en de gelatenheid onder ouders en personeel.

Sindsdien is er wel wat veranderd. We hebben een nieuw gebouw betrokken dat we volledig nieuw ingericht hebben. We hebben een derde kleutergroep geformeerd met allemaal moderne en nieuwe materialen. We zijn met alle personeelsleden begonnen aan een uitdagend Verbeterplan dat nu al duidelijk zijn positieve effecten laat zien. Op alle terreinen boeken we in de school mooie resultaten. Bovendien hebben we voor de komende drie jaar wachtlijsten voor de instroom van kleuters.

Het allerbelangrijkste is echter de blijheid van de kinderen en het enthousiasme van ouders en personeel. Het zijn deze dingen die bepalend zijn voor het succes van een school.

Het is daarom ook geweldig om te zien hoe we gisteren kerstfeest gevierd hebben. Allemaal met elkaar. Kinderen, personeel en ouders.

Laten we dat beeld en dat gevoel vasthouden in het nieuwe jaar. Een gevoel van samen op weg naar ontwikkeling. Ieder in zijn eigen rol maar wel allemaal met hetzelfde doel.

Een gelukkig kind dat zich goed ontwikkelt in een school die open staat voor verbetering en vernieuwing.

Ik wens u namens het team van obs Benoordenhout een gezellig kerstfeest, een fijne vakantie en een voorspoedig 2015!

Met vriendelijke groet,
Berend Plant, Directeur