Even voorstellen: Maatschappelijk werker

DeepaGeachte ouder(s)/ verzorger(s),

Mijn naam is Deepa Bhikharie en ik verzorg het schoolgericht maatschappelijk werk voor de OBS Benoordenhout.

Inmiddels ben ik al bekend bij een aantal ouders en kinderen. Voor degenen die mij nog niet hebben ontmoet zal ik vertellen waarom ik op school ben en wat ik precies doe.

Het doel van het schoolmaatschappelijk werk is om ouders te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen die te maken hebben met de opvoeding, het gedrag van een kind op school, op straat of thuis, relatie- of verwerkingsproblemen, spanning in de familie en de gevolgen hiervan voor het kind. Ik wil samen met u bekijken op welke manier ik u het beste kan helpen en doorverwijzen wanneer dat nodig is.

Als schoolmaatschappelijk werker stimuleer ik de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door middel van sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen.

Daarnaast probeer ik de draagkracht en de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en meer van zichzelf kunnen laten zien op school en thuis. Dit kan in groepsverband of individueel gebeuren.

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik geheimhoudingsplicht. Met de ouders wordt besproken wat doorgegeven mag worden aan de interne begeleider en/of leerkracht van school of aan derden. Zonder toestemming van de cliënt wordt er dus geen informatie aan derden verstrekt.

De begeleiding van de kinderen vindt plaats op school en gebeurt onder schooltijd. Desgewenst kan het gesprek met u op het kantoor van het schoolmaatschappelijk werk gehouden worden in de Elandstraat 88, 2513 GV Den Haag.

Ik ben elke dinsdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur werkzaam voor de OBS Benoordenhout.

Uw kind kan aangemeld worden voor begeleiding bij het schoolmaatschappelijk werk nadat u toestemming heeft gegeven. Samen met u en school zoeken wij de beste manier om uw kind te helpen.

Als u een afspraak wilt maken of meer wilt weten over het schoolmaatschappelijk werk op onze school, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind of aan de interne begeleider van school, mevrouw Saskia Boschloo. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ook direct een afspraak met mij maken. Ik ben telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06-43395217 en via de mail d.bhikharie@zebrawelzijn.nl.

Met vriendelijke groet,

Zebra LogoDeepa Bhikharie
Schoolmaatschappelijk werker O.B.S. Benoordenhout
Zebra Welzijn/ Xtra