Welkom in groep 4!


Groep 4 heeft een vaste leerkracht voor de hele week: juf Patricia. Dit schooljaar lopen er ook twee juffen stage: juf Suzanne en juf Eveline.

Wat doen we allemaal in groep 4?
Natuurlijk gaan we door met het leren lezen. De bedoeling is dat de kinderen sneller leren lezen. Bij het rekenen leren we de kinderen met name geautomatiseerd optellen en aftrekken tot 20. Daarnaast leren we natuurlijk de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Deze mogen we ook lekker thuis oefenen! In groep 4 leren we ook de hoofdletters schrijven. Verder beginnen we in groep 4 met begrijpend lezen. Dat is een belangrijk vak omdat de kinderen in hun verdere schoolloopbaan hier veel mee te maken krijgen.

Regelmatig komt er een ouder in de klas vertellen over zijn beroep. Spelenderwijs leren wij ontzettend veel. Alle dingen die we doen, zijn zoveel mogelijk in een coöperatieve vorm. Dit betekent, dat wij elkaar helpen en coachen. Verder besteden we tijd aan muziek, dans, drama tekenen, handvaardigheid, wereldoriëntatie, verkeer en gymnastiek. Meer informatie over onze leermethoden kunt u vinden op deze pagina.