Welkom in groep 5!


Groep 5 heeft 2 leerkrachten. Op maandag en dinsdag meester Bram en op woensdag t/m vrijdag juf Conny.

Wat doen we allemaal in groep 5?
Naast de bekende vakken uit groep 4 worden de vakken aardrijkskunde en natuuronderwijs/techniek belangrijk. Deze vakken worden vanaf dit schooljaar in alle groepen volledig digitaal aangeboden. Voor de verwerking van de leerstof zullen kinderen veel moeten samenwerken en samen onderzoeken. Via coöperatief werken komt veel nieuwe leerstof op een speelse manier aan de orde. Op de computers in de klas wordt leerstof extra geoefend. In groep 5 gaan de kinderen ook naar zwemmen.

Dit jaar besteden we wat extra aandacht aan de sociale vaardigheden omdat kinderen van deze leeftijd zich op een sociaal-emotioneel keerpunt in hun leven bevinden en dit vergt wat extra aandacht en begeleiding. Verder besteden we tijd aan muziek, dans, drama tekenen, handvaardigheid, wereldoriëntatie, verkeer en gymnastiek. Meer informatie over onze leermethoden kunt u vinden op deze pagina.