Welkom in groep 8!


Groep 8 heeft een fulltime leerkracht: juf Michèle.

Wat doen we allemaal in groep 8?
We doen veel leuke dingen, maar er wordt ook nog heel hard gewerkt. Er moet dit schooljaar tenslotte een belangrijke beslissing genomen worden: naar welke school van Voortgezet Onderwijs gaan deze leerlingen?

De vakken die de leerlingen in groep 8 krijgen, zijn hetzelfde als in groep 7, maar dan wat moeilijker. We werken dit jaar heel hard aan de zelfstandigheid van de leerlingen. De magische woorden zijn: “eigen verantwoordelijkheid”. Leerlingen leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun spullen, huiswerk en hun gedrag.

In groep 8 krijgen de leerlingen drie tot vier keer per week huiswerk. Dit is om ze goed voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Vanaf dit schooljaar zal de Cito-eindtoest niet meer in februari worden afgenomen maar in april. Dat betekent dat de beslissing rond het voortgezet onderwijs niet meer wordt genomen op basis van de eindtoets maar op basis van het Leerlingvolgsysteem dat de school gebruikt en het oordeel van de directie c.q. de groepsleerkrachten. In mei wordt begonnen met het oefenen van de Musical. De leerlingen zijn daarvoor erg enthousiast. Deze musical voeren de leerlingen in de laatste schoolweek op voor hun ouders en de andere leerkrachten van de school. In de voorlaatste schoolweek gaan de leerlingen op kamp. Dit doen we om de basisschool op een leuke en gezellige manier af te sluiten.

Na de grote vakantie zijn onze “oudjes” dan ineens de “jonkies” op het voortgezet onderwijs.