Inpectiebezoek

Op 16 oktober krijgt de school bezoek van de Rijksinspectie voor het onderwijs. De school doet mee aan een zogenaamd Stelselonderzoek. Daarbij worden scholen ad random door de inspectie uitgekozen.

De bedoeling is dat de inspectie daarmee informatie krijgt waarmee “de staat van het onderwijs” in Nederland geschreven kan worden. Dat is het landelijke rapport van de Rijksinspectie. Tegelijkertijd wordt natuurlijk ook naar “de staat van onze school” gekeken.

Dat is misschien een beetje spannend maar aan de andere kant geeft het een goed beeld van onze situatie.