Welkom bij de Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) worden diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd: personeel, ouders en -via hen- de leerlingen. De MR adviseert de directeur en vertegenwoordigt in voorkomende gevallen het bestuur.

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel bij het bestuur van onze school (stichting “De Haagse Scholen”). De MR heeft instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen/wijzigen van een aantal zaken met betrekking tot het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: de schoolgids, het schoolplan enzovoorts. Een minder vergaande bevoegdheid is de adviesbevoegdheid betreffende zaken als personeel en organisatie van de school.

De MR is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

  • Matthijs Assink
  • Erik Velthuis
  • Netty van Kreveld

Personeelsgeleding:

  • Michèle van der Laan
  • Warisha Matai
  • Idelette Jol