Nieuw MR-lid gezocht: aanmelden kan t/m 9 januari 2015

Gezocht: ouders die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad

 

Beste ouders,

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

De huidige leden van de MR waarvan de termijn vervalt, t.w. Mariëlle van der Keur (voorzitter) en Monika Sie (vervangt de termijn van Lennart Kortes) stellen zich opnieuw verkiesbaar.

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

MR OBS Benoordenhout
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is plaats beschikbaar.

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

  • die waarover de MR eerst advies moet geven;
  • die waarvoor instemming van de MR vereist is;
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Wat vragen wij van u?

  • Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
  • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
  • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken);
  • Een kritische én open houding.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 9 januari 2015 per mail een korte tekst (ca 10 regels) naar mr@obsbenoordenhout.nl waarin u zich presenteert.

Indien na 9 januari 2015 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er op  1 februari 2015 een verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Marielle van der Keur, John Zeegers of Monika Sie uit de oudergeleding van de MR.

Mariëlle van der Keur  (marielle@vanderkeur.nl ), moeder van Puck (groep 4)
John Zeegers (john.zeegers@odinymae.nl), vader van Steven (groep 6)
Monika Sie (msie@wbs.nl), moeder van Budi  (groep 7) en Kartini (groep 4.)

Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)?