Buitenschoolse opvang

Voor naschoolse opvang heeft u diverse opties.

 

Inpandige BSO van Triodus

Graag informeren wij u over BSO Jonas-Benoordenhoutschool (Jonas-BHS), welke inpandig is in het schoolgebouw van OBS Benoordenhout. Jonas-BHS is op school- en vakantiedagen geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag tot 18.30 uur. Op woensdag vindt opvang plaats bij buur-BSO Jonas (Bisschopstraat 1).

Groepen en ophaalbeleid

BSO Benoordenhoutschool bestaat uit twee groepen; de Snorkels voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en Nautilus voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De jongste kinderen uit groep 1 en 2 worden door de  pedagogisch medewerkers opgehaald vanuit de klas. De overige kinderen komen zelfstandig naar de groep.

 

Groepsruimte

De groep Snorkels heeft op de begane grond het lokaal in de rechtervleugel (vanaf de ingang gezien) tot haar beschikking. Dit is een gedeeld lokaal met kleuterklas 1/2c. Op de tweede verdieping heeft de groep Nautilus de zolderetage met schooltuin tot hun beschikking . Ook het speellokaal inclusief materialen staat – indien vrij – ter beschikking. En natuurlijk wordt het afgesloten schoolplein dagelijks intensief gebruikt. Naast de buitenruimte van de school is de BSO met regelmaat te vinden in het nabijgelegen Arendsdorp.

 

Activiteiten

Op Jonas-BHS worden er verschillende activiteiten aangeboden waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Er wordt gewerkt met jaar- en seizoensthema’s en natuurlijk is er altijd de gelegenheid tot vrij (buiten)spel. Ook tijdens schoolvakantie is er een gevarieerd en uitdagend aanbod met ruimte voor uitstapjes naar museum, theater, strand of speeltuin.

 

Informatie en inschrijving

Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op de website van Triodus of telefonisch contact opnemen met de afdeling Informatie en Plaatsing Kinderopvang via 070-3120010.

 

Uiteraard staat het u vrij om uw kind plaatsen bij een buitenschoolse opvang van uw keuze. Zie voor alle mogelijkheden van BSO’s dit overzicht van Buitenschoolse Opvang in Den Haag.