Leerlingraad OBS Benoordenhout

Waarom een leerlingraad?

 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Wat is het doel van de leerlingenraad?

 • De leerlingenraad is bedoeld als klankbord voor de leerlingen.
 • De leerlingenraad kan in overleg met leerkrachten/ directie en ouders zelf activiteiten organiseren.

Waarover kan de leerlingraad vergaderen?

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Een kringgesprek in de klas voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.
Darah Cogavin

Darah Cogavin

Groep 4

Ik zit in groep 4 en vind zwemmen, taekwondo, mad science en spelen met mijn vriendjes en vriendinnetjes heel erg leuk. Binnen de leerlingenraad vind ik het leuk om gepaste oplossingen te bedenken zodat ik kinderen kan helpen.

Anouk Drabbe

Groep 4
Elin Keppels

Elin Keppels

Groep 5

Hallo ik ben Elin. Ik ben 8 jaar en zit in groep 5 en mijn hobby is viool spelen. En ik ben best serieus.
Ik ben goed te vertrouwen. En ik ben grappig en slim.En ik heb veel vrienden.
Mijn ideeën zijn: Een groter klimrek. Een thema voor knutselen dat je zelf kunt bepalen wat je maakt.

Diemer Geeven

Diemer Geeven

Groep 5

Ik ben Diemer ik ben 8 jaar en zit in groep 5. Mijn hobby’s zijn judo en scouting
Ik ben best serieus.Ik ben goed te vertrouwen en ik ben grappig.
En ik heb veel vrienden. Ik vind het leuk om ideeën te bedenken over een betere school. Mijn ideeën zijn: Ik wil dat er kussens in de klas komen om te kunnen relaxen. Strengere kleedkamerregels.

Tobias van ’t Wel

Groep 6

Iets over mijzelf: Ik ben Tobias ik ben 9 (bijna 10) en zit in groep 6. Ik houd er van om mensen te helpen en heb veel fantasie. wanneer ik vrij ben kijk ik graag tv, speel ik graag met lego en vind ik het leuk om te tekenen. Ik voetbal bij V.U.C., daar train ik twee keer per week en op zaterdag speel ik wedstrijden. Op school vind ik natuur en gym het leukst.
Iets over mijn ideeën: De school is leuk en we hebben veel leuke dingen, zoals de overblijf in het bos. Ik wil wel graag verantwoordelijk zijn en dus meedenken over hoe we de school nog leuker kunnen maken. Mij lijkt het cool om avontuur te beleven in de lessen, dingen leren door het te proberen of experimentjes te doen. Dus wil ik graag dat er spulletjes komen die je kan gebruiken bij natuurkunde, biologie en scheikunde proefjes. Voor het schoolplein wil ik graag iets meer speelgoed en een pomp voor de bal! Wanneer er nog andere ideeën zijn, laat het ons weten dan kunnen wij het er met de juffen over hebben.

Kartini Herder

Kartini Herder

Groep 6

Iets over mijzelf: Ik ben Kartini en ik zit in groep 6. Ik ben negen en heb twee konijnen: een Vlaamse Reus en een Angora konijn. Verder houd ik van knutselen. In de vakantie vind ik het leuk om te fietsen en te kamperen.
Iets over mijn ideeën: Onze school is heel leuk maar het kan natuurlijk altijd beter. Denk bijvoorbeeld aan voetbalgoaltjes in plaats van pylonnen, meer digitale lessen, ook omdat dit minder papier en dus minder bomen kost, en meer aandacht voor kinderen die moeite hebben met spelling of rekenen. Ook vind ik energie besparen belangrijk, en meer speelgoed voor buiten. Als er nog meer ideeën komen dan zullen we dat in de Leerlingenraad graag met de juffen bespreken.

Puck Ronde

Puck Ronde

Groep 7

Ik vind het super leuk dat ik in de leerlingenraad zit. Ik wil en zit in de leerlingenraad omdat ik de school een stukje beter kan maken.

Danischka Teixeira Fernandes

Danischka Teixeira Fernandes

Groep 7

Danischka Teixeira Fernandes, is mijn naam. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7. De meeste stemmen hebben voor mij gekozen om deel te nemen aan leerlingenraad. Ik ben super blij dat ik mijn klas mag vertegenwoordigen. Ik wil jullie me zelf even voorstellen. Ik hou van lezen en verhalen schrijven. Thuis experimenteer ik om verzorgingsproducten te maken zoals zeepjes, lipbalsem, scrub enz. In mijn vrij tijd zit ik op turnen, paaldansen/ luchtacrobatiek en klassieke ballet. Leerlingenraad is voor mij een perfecte manier om mijn ideeën en de ideeën van mijn klasgenoten waar te maken. Ik ga deze taak met heel veel enthousiasme uitvoeren. Ik zit bomvol met ideeën en sta ook open voor andere ideeën.

Amir El Hani

Groep 8

Hallo iedereen ik ben Amir in deze brief wil ik mij voorstellen. Ik ben één van de leden uit de leerlingenraad en ik kom uit groep 8. Waarom ik ervoor gekozen heb is omdat ik graag betrokken wil zijn met het schoolbestuur.

Sieb Rijpma

Groep 8

Hoi iedereen ik ben Sieb ik ga mij in deze brief voorstellen. Ik kom uit groep 8 net als Amir. Samen zitten we in de leerlingenraad. In de leerlingenraad willen we graag kijken wat we kunnen verbeteren aan de school en schoolregels. En als we het plan goed hebben uitgewerkt. Kan het ook in het echt geregeld worden. Ik hoop dat ik jullie goed genoeg heb voorgesteld.