Schoolmaatschappelijk werk

Mijn naam is Ingrid Gopal, ik ben getrouwd en heb een dochter van 10 jaar.Ingrid-Gopal

Al geruime tijd werk ik als schoolmaatschappelijk werker bij Xtra Plus. Vanuit deze organisatie werk ik op vijf verschillende scholen in Haagsche Hout en Mariahoeve.

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt kinderen en/of ouders bij opvoed vragen,

opvallend gedrag en  bij zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

In overleg met ouders, de leerkracht en de interne begeleider, wordt besproken hoe we kinderen en ouders het beste kunnen begeleiden en/of ondersteunen. In de praktijk kan de schoolmaatschappelijk ingezet worden voor kortdurende begeleidingstrajecten voor kinderen of ouders. Ook kan er  indien noodzakelijk of wenselijk verwezen worden naar meer gespecialiseerde zorg (voor uw kind).

Gedragsverandering bij kinderen kunnen ontstaan door:

  • Echtscheiding of een andere ingrijpende gebeurtenis
  • Verandering in uw gezin
  • Verhuizing of verlies van een dierbare
  • Pesten
  • De leerling die tijdelijk niet lekker in haar/zijn vel zit.

Bij de volgende signalen zou u een gesprek kunnen overwegen met de schoolmaatschappelijk werker:

  • Plotseling gedragsverandering; denk aan drukker of rustiger gedrag, niet  luisteren, ruzie maken.
  • Opvoedvragen; zoals straffen en belonen, het bieden van structuur. .
  • Concentratie problemen of anders.

U kunt bij de schoolmaatschappelijk werker ook terecht voor informatie over voorzieningen (voor kinderen) binnen de gemeente Den Haag.

De schoolmaatschappelijk werker werkt intensief samen met de interne begeleider.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, de schoolmaatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht. dit betekent dat er zonder uw toestemming geen informatie over uw kind zal worden verstrekt aan derden. 

Mocht u nog vragen hebben of kennis willen maken, dan bent u van harte welkom op dinsdag middag.

Mijn werkdagen zijn: Maandag, dinsdag en donderdag

Aanwezig op school: dinsdag van 12:30 tot 15:00 uur

xtra-plusTelefoonnummer: 06-51054714.

Emailadres: i.gopal@smw-basisschool.nl

Internet: www.smw-basisschool.nl