Sponsor onze school!

Bedrijven in de omgeving voelen zich betrokken bij OBS Benoordenhout. Het zij omdat ze via de leerlingen of teamleden gelieerd zijn aan de school, hetzij omdat ze onze school om een andere reden een warm hart toedragen.

Wilt u ook iets betekenen voor de leerlingen van onze school, in welke vorm dan ook, laat het ons dan weten!

Sponsor ons!

Vrienden van de school

Bedrijven die OBS Benoordenhout reeds een warm hart toedragen, ziet u hier. Wij zijn hen bijzonder dankbaar!