Archief nieuwsberichten

Nieuwsbrief 10 februari 2017

In deze nieuwsbrief: Kidsclub, ouderbijdrage, studiedag, hoofdluis, MR, belangrijke data KIDSCLUB ACTIVITEITEN MAART De komende maand organiseert de KidsClub op school de volgende wekelijkse na-schoolse activiteiten: programmeren voor groep 1 t/m 6; een lessenreeks over wetenschap door een echte Mad Science professor! Voor nadere informatie zie de aankondiging van de KidsClub activiteiten in maart (bijlage)  […]

Nieuwsbrief 23 december 2016

In deze nieuwsbrief: herinnering overblijf, personeelsinformatie, kanjertraining, bbc news, CPC loop, leerplicht, belangrijke data HERINNERING OVERBLIJF Voor de ouders die gebruik maken van gespreide betaling van de overblijf en dit nog niet hebben overgemaakt: het verzoek om z.s.m. het bedrag van €120,- over te maken op NL78 INGB 0007234040 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag […]

Nieuwsbrief 16 december 2016

In deze nieuwsbrief: Kerstdiner, OR-kerstborrel, CPC-loop, MR, belangrijke data KERSTDINER Woensdag 21 december a.s. vieren we met alle kinderen het kerstdiner. Alle leerkrachten hebben een intekenlijst voor de benodigde hapjes/drankjes enz. per groep voor de ouders. Om 17.15 uur gaat de deur open. Het kerstdiner duurt van 17.30-18.30 uur. OR-KERSTBORREL VOOR OUDERS Tijdens het kerstdiner […]

Nieuwsbrief 11 november 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, rookbeleid, 10 minutengesprekken, CPC-loop, belangrijke data INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND   Afgelopen week hebben op school veel leuke activiteiten gehad in het kader van de internationale week. We hebben veel geleerd over verschillende landen en culturen. Donderdag was er een fantastische avond in het Maerlant met […]

Nieuwsbrief 31 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, schrijfonderwijs, muziekonderwijs, hoofdluis, CPC loop, belangrijke data INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND Op 7 november start de internationale projectweek. Tijdens deze week zullen we in alle groepen activiteiten hebben in het teken van de internationale week. Op donderdag 10 oktober is de culturele avond in het Maerlant. […]

Nieuwsbrief 15 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek,  Ouderavond 11 oktober, luizencontrole, verzuimprotocol, belangrijke data KINDERBOEKENWEEK De Kinderboekenweek in het thema voor altijd jong was een groot succes. Na de opening door de zeer oude opa’s en oma’s is er de afgelopen week in alle groepen voorgelezen door enthousiaste opa’s en oma’s, vaders of moeders. Woensdag hebben alle kinderen […]

Nieuwsbrief 28 September 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek, MR, Ouderavond 11 oktober, herinnering betaling overblijf, belangrijke data KINDERBOEKENWEEK Bij deze nieuwsbrief ook nog de nieuwsbrief van de Kinderboekenweek. Heeft u nog kinderboeken over dan kunt u deze ook altijd aan de school doneren (afgeven bij juf Michele). Een aantal kinderen van groep 6 gaat dinsdag de etalage bij boekhandel […]

Nieuwsbrief 15 September 2016

Help kinderen zonder fiets. Doe mee met onze inzamelactie op 21,22 en 23 september. In Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij kunnen vaak geen fiets betalen. Net als  het ANWB Kinderfietsenplan vinden wij dat ieder kind recht heeft op een fiets. Dankzij een fiets kan een kind naar de juiste […]

Nieuwsbrief 18 Augustus 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, verzuim,  jubileum juf Marijke, startgesprekken en ouderavond, rekentrap, belangrijke data PERSONEELSINFORMATIE In de zomervakantie heeft juf Malou besloten haar contract bij de Haagse Scholen en dus bij OBS Benoordenhout, niet te verlengen. Zij heeft een baan aangeboden gekregen in haar nieuwe woonplaats Breda. Dit betekent dat er voor groep 4 nog […]

Nieuwsbrief 7 juli 2016

In deze nieuwsbrief: medezeggenschapsraad, oudervereniging& zomerfeest, jubileum juf Marijke, belangrijke data MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Op onze school werken we aan graag aan verbetering en professionalisering. Een van de keuzes die de school wil maken is het invoeren van blokschrift. Het team staat achter de voordelen van deze methode. We vinden het echter ook belangrijk dat u als […]

Nieuwsbrief 13 juni 2016

In deze nieuwsbrief: medezeggenschapsraad, culturele avond, zomerfeest, bereikbaarheid, aanmelden nieuwe leerlingen, belangrijke data MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Contact met de Medezeggenschapsraad? Goed contact met de school is belangrijk. Een van de manieren waarop dit kan is dat u als ouder de MR kunt benaderen. De MR bestaat bij ons op school uit 3 teamleden (Mirjam, Warisha en Saskia) […]

Nieuwsbrief 24 mei 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, groepsindeling schooljaar 2016-2017, schoolfotograaf, culturele avond, hoofdluis, belangrijke data PERSONEELSINFORMATIE In verband met bezuinigingen hebben we, in goed overleg met de MR, er voor gekozen de uren voor conciërgetaken te verminderen. Dit betekent dat Johan nog maar 2 dagen per week bij ons op school werkt. Voorlopig is dit op maandag […]

Nieuwsbrief 24 april 2016

In deze nieuwsbrief: sportdag,culturele avond, hoofdluis, kanjertraining, belangrijke data SPORTDAG In de nieuwsflits sportdag hebben we al kunnen zien welke prachtige resultaten er met de sportdag bereikt zijn. Geweldig! 197 sportende leerlingen op 1 dag! En wat te denken van ruim 30 hulpouders. Wat een enorme ouderbetrokkenheid. Dank aan alle ouders die zich: voor, tijdens […]

Nieuwsbrief 8 april 2016

In deze nieuwsbrief: iPads, juffendag, fietsen op schoolplein, tussenschoolse opvang, belangrijke data iPads: Wat fijn, deze week zijn de ipads op school bezorgd. Als eerste dank aan de oudervereniging, dankzij een donatie vanuit de oudervereniging is dit mogelijk gemaakt! Ook natuurlijk dank aan alle ouders, door jullie financiële bijdrage zijn er nu 25 Ipads op […]

CPC

Ook onze school deed mee aan de CPC-loop. Op de foto enkele trotse leerlingen van de school. Zij hebben zo hard gerend. Wat een sportieve kanjers!