Nieuwsbrief 12 mei 2017

In deze nieuwsbrief: ouderbijdrage, MR vacature, juffendag, schoolfotograaf, belangrijke data

OUDERBIJDRAGE

Inmiddels heeft bijna iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Als dit wellicht toch aan jullie aandacht is ontsnapt: de bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt u overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Als u wilt controleren of u al betaald heeft, dan kunt u een mailtje sturen naar markenalice@ziggo.nl.

We zijn als school enorm blij dat we deze week vijf extra iPads hebben gekregen, zodat er  nu voldoende iPads zijn om met een grote groep tegelijk te kunnen werken. Ook hebben we vijf laptops, waar vooral in groep 8 intensief gebruik van wordt gemaakt om te kunnen werken aan diverse opdrachten. Dank van alle juffen en natuurlijk vooral van de kinderen aan jullie allemaal!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VACATURE

Bij deze nieuwsbrief vinden jullie ook de vacature die beschikbaar is binnen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Graag jullie aandacht hiervoor.

JUFFENDAG

De juffendag is op woensdag 17 mei a.s. Deze hele ochtend staat in het teken van het thema disco. Alle kinderen mogen in hun disco-outfit komen. Op deze dag vieren de juffen hun verjaardag. Het is een leuke traditie dat de juf die dag in het zonnetje wordt gezet door haar klas.

SCHOOLFOTOGRAAF

Op maandag 15 mei komt de schoolfotograaf. Alle kinderen gaan die dag op de foto. We hebben dit jaar een nieuwe schoolfotograaf van fotostudio Veefkind. Dit jaar gaan we in mei op de foto. Vanaf volgend schooljaar zullen we steeds in september op de foto gaan. Dan hebben we voor een heel schooljaar de foto’s beschikbaar voor o.a. de website.

BELANGRIJKE DATA

  • maandag 15 mei: schoolfotograaf
  • woensdag 17 mei: juffendag
  • 25 en 26 mei: Hemelvaart: alle leerlingen vrij
  • dinsdag 30 mei 19.00 uur MR vergadering