Nieuwsbrief 14 juli 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief overzicht van de vakanties en studiedagen, schooltijden volgend schooljaar, invulling veranderingen mbt Verbeterplan, Nieuwbouw en kijken, KidsClub Sports en Cultuur.

NIEUWE SCHOOLTIJDEN
Vanaf het schooljaar 2014/2015 zullen we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een kwartier langer op school zijn. Voor u als ouder/verzorgen betekent het dat u uw kind een kwartiertje later thuis krijgt. De school hanteert hiermee voor alle kinderen dezelfde lestijd en dezelfde pauzetijden. Ook hebben op deze manier alle klassen voldoende lestijd. De overblijfmogelijkheden blijven precies hetzelfde.  Lees meer…

NIEUWBOUW EN KIJKEN
Het nieuwe schoolgebouw wordt 24 juli bouwkundig opgeleverd. Dan moet er nog wel heel wat gedaan worden maar de hoofdaannemer gaat er dan uit. In de laatste week van de vakantie wordt dan verhuisd en wordt het nieuwe meubilair geleverd. Vervolgens moet alles ingeruimd en opgeruimd worden. Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 2 september tussen 16.00 uur en 17.30 uur de school te komen bekijken. Lees meer…

VERBETERPLAN
Het Verbeterplan is klaar en we zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering ervan in het nieuwe jaar. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanpak van pluskinderen, de invoering van een reeks nieuwe methoden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de verbetering van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. Lees meer…

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN/KIDSCLUB
In het nieuwe schooljaar gaan we weer starten met de KidsClub Sports maar daarnaast gaan we ook weer culturele activiteiten organiseren. Hieronder vindt u een deel van het aanbod waar we volgend schooljaar mee gaan starten. Het is bedoeld als kennismaking. Na de vakantie krijgt u informatie over de kosten en verdere zaken. Lees meer…

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie toe!