Nieuwsbrief 15 maart 2019

In deze nieuwsbrief: internationale week, wijziging datum sportdag, kanjertraining, herinnering betaling overblijf, herinnering betaling ouderbijdrage

Internationale week

Maandag 18 maart start de internationale week om 8.30 uur met een opening op het schoolplein. Gedurende de hele week zijn er allerlei leuke activiteiten in de groepen die aansluiten bij het thema Amerika.

Vrijdag 22 maart is er van 14.30-15.30 uur voor alle ouders en kinderen een internationale markt op het schoolplein. Er komt een boekenkraam waar Engelse boeken worden verkocht. Een deel van hun opbrengst komt ten goede aan de schoolbibliotheek. Wilt u zich ook aanmelden voor een internationale kraam? Doe dit bij Martijn Rotteveel of  Pauline Eleveld m.rotteveel@obsbenoordenhout.nl of p.eleveld@obsbenoordenhout.nl

 Ook vragen we een aantal ouders zich aan te melden voor het maken van internationale hapjes en drankjes en deze tijdens de markt uit te stallen op de tafels van de groepen. Hiervoor hangen vanaf maandag beneden in de hal intekenlijsten. Doorgeven kan ook via de mail (zie hierboven). Graag even vermelden om welk land het gaat.

Wijziging datum sportdag: 17 mei nieuwe datum

De datum van de sportdag en de spelletjes dag voor de kleuters is gewijzigd i.v.m. de beschikbaarheid van de sportvelden. Nieuwe datum voor de sportdag is vrijdag 17 mei. Zet alvast in de agenda want op deze dag kunnen we veel hulp van ouders gebruiken!

Kanjertraining

In de klassen oefenen we aan de hand van de antipestposter hoe om te gaan in vervelende situaties. Als leerlingen vervelend met jou of elkaar omgaan. Wat doe jij dan? Blijf rustig. Haal je schouders op. Maak je niet druk. Jammer dan. Kom je naar gedrag tegen? Zeg en doe dan dit: 

  1. Wil je ermee stoppen? Ik krijg een naar gevoel van jouw gedrag. Ik vind het vervelend dat je dit (schelden, achterna roepen, slaan enz.) doet. 
  2. Wil je er niet mee stoppen? Meen je dat? 
  3. Zoek het uit. Hier heb ik geen zin in. Je haalt je schouders op en gaat iets gezelligs doen. Je blijft rustig, je blijft eigen baas (je laat je niet bepalen door een vervelend persoon) je doet als de witte pet. 
  4. Ga weg bij vervelend gedoe. Zoek een maatje, doe iets gezelligs, maakt een kletspraatje met iemand anders. 
  5. Zorg ervoor dat jezelf geen benzine geeft. Ga je reageren dan wordt het alleen maar erger. 
  6. Stopt het niet? Weten jij en je maatje geen oplossing? Dan stap je naar de juf of meester toe.

De antipestposter hangt in de gangen en is altijd duidelijk zichtbaar in de school. De poster ziet er in de verschillende klassen anders uit (aangepast aan de leeftijd), maar de boodschap is wel hetzelfde! 

Herinnering betaling overblijf

Hierbij een herinnering tot betaling van de overblijfkosten (2de termijn) als uw kind gebruik maakt van de overblijf en u nog niet heeft betaald voor de 2de periode. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep. Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl

Herinnering betaling ouderbijdrage

Vanuit de oudervereniging hebben we gehoord dat inmiddels ruim de helft van de ouders de ouderbijdrage heeft betaald voor dit schooljaar. Voor degenen bij wie dit wellicht aan de aandacht is ontsnapt alsnog het verzoek dit te doen.

De bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Dit jaar kun je ook met een tikkie betalen. Hiervoor kun je een WhatsApp sturen naar de penningmeester (06-24211361). Je maakt dan ook rechtstreeks over op bovengenoemde OR rekening. In beide gevallen graag onder vermelding van de naam van het kind en de groep. Voor vragen kun je terecht bij Mark Drabbe (penningmeester OR) or@obsbenoordenhout.nl

Staking 15 maart

Fijn om te merken dat zoveel ouders van onze school betrokken zijn bij de aandacht die er uitgaat naar de acties voor goed onderwijs. Meer informatie is te vinden op http://www.oudersvoorgoedonderwijs.nl

Belangrijke data:

  • maandag 18 maart tot en met vrijdag 22 maart: internationale week
  • vrijdag 17 mei: SPORTDAG