Nieuwsbrief 15 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek,  Ouderavond 11 oktober, luizencontrole, verzuimprotocol, belangrijke data

KINDERBOEKENWEEK

kinderboekenweek-1kinderboekenweek-2De Kinderboekenweek in het thema voor altijd jong was een groot succes. Na de opening door de zeer oude opa’s en oma’s is er de afgelopen week in alle groepen voorgelezen door enthousiaste opa’s en oma’s, vaders of moeders.

Woensdag hebben alle kinderen weer kunnen genieten van het optreden van theatergroep Hussen.

 

 

Ookinderboekenweek-4k de afsluiting vandaag was geweldig. Leuk om te zien dat er zoveel opa’s en opa’s op bezoek zijn geweest!

 

 

 

 

OUDERAVOND 11 OKTOBER

ouderavond-2ouderavond-1 Op dinsdag 11 oktober was de jaarlijkse OR/MR avond. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond. De opkomst was enorm, leuk dat jullie er allemaal waren! Dank ook aan Freek Keppels en Mark Drabbe voor de enthousiaste terugkoppeling en jaaroverzicht van de oudervereniging. Ook dank aan Mariëlle van der Keur voor de toelichting taken MR en het jaaroverzicht. 

Last but not least…

Dank aan alle leerkrachten voor de geweldige interactieve workshops. Aan de reacties te merken is zo’n avond voor herhaling vatbaar.

LUIZENCONTROLE

Na de herfstvakantie zullen in alle groepen weer hoofdluiscontroles gehouden worden. Wij vragen u in ieder geval de kinderen in het laatste weekend van de vakantie te controleren en indien nodig te behandelen. (Geef dit dan ook door aan de groepsleerkracht).

VERZUIMPROTOCOL

Tijdens de MR vergadering van 4 oktober jl. hebben we het verzuimprotocol besproken. Dit protocol is ook goedgekeurd door de MR. In de bijlage kunt u dit protocol ook nalezen.

BELANGRIJKE DATA

  • maandag 17 oktober t/ m vrijdag 21 oktober: herfstvakantie
  • maandag 24 oktober: studiedag: alle leerlingen vrij
  • dinsdag 25 oktober: afname NIO groep 8
  • maandag 7 t/m vrijdag 11 november: projectweek/ internationale week
  • donderdag 10 november: culturele avond