Nieuwsbrief 15 september 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief: Inleiding, Nieuw logo en nieuwe website, Kleutergroepen even samen, Opening van ons nieuwe schoolgebouw, Presentatie verbeterplan, Crowdfunding Haagse Uilen, Schoolplein14, Ouderbijdrage, Overblijfbijdrage

Beste ouders,

Het is geweldig om met een groepje ouders samen te werken aan de verbetering van de school. Een belangrijk onderdeel daarbij is de manier waarop er met ouders gecommuniceerd wordt. Die samenwerking heeft ertoe geleid dat we vandaag een nieuwe website live hebben kunnen zetten en dat we een nieuw logo hebben dat in alle communicatie zichtbaar is. Yildiz, Rob, Yannick, Sanne. Jullie zijn geweldige mensen om mee samen te werken. Als directeur van deze school dank ik jullie namens de collega’s voor de fantastische inzet. Het ziet er “strak” uit. We zijn nog niet klaar maar dit was wel een goed moment om jullie te bedanken.

NIEUW LOGO EN NIEUWE WEBSITE!
Met trots introduceren wij ons nieuwe logo. Na ruim twee decennia is het tijd voor een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het geeft OBS Benoordenhout een moderne uitstraling die past bij de kwaliteitsverbeteringen die de school doorvoert. Tevens zal deze week onze nieuwe website online gaan (www.obsbenoordenhout.nl), deze is geheel uitgevoerd in onze nieuwe huisstijl en bevat alle informatie die voor u als ouder/verzorger belangrijk is.

KALENDER
Binnenkort ontvangt u van ons een activiteitenkalender. Op die kalender staan alle activiteiten die we het komende schooljaar organiseren. Ook de vakanties en vrije dagen staan erin. Kortom, alle relevante informatie kunt u straks op de nieuwe kalender vinden!

WOENSDAG A.S. KLEUTERGROEPEN EVEN SAMEN
Komende woensdag heeft juf Michele een belangrijke studiedag extern. Daarom zal juf Jacqueline die ochtend groep 3 doen en zullen we de groep van juf Jacqueline over de andere twee kleutergroepen verdelen. Dat zijn nog kleine groepen dus op zich is dat geen probleem. De ouders brengen die ochtend de kinderen gewoon naar hun eigen klas en vandaar zullen wij zorgen dat de kinderen bij een kleuterjuf komen.

GYMNASTIEKROOSTER
De groepen 3 t/m 8 hebben op vrijdag allemaal gymnastiek in de zaal bij Paschalis. De groepen 3, 4, 7 en 8 hebben op donderdagochtend ook nog gymnastiek in het Maerlant. Groep 6 heeft daar op woensdag gymnastiek. Voor groep 5 geldt dat zij naast gym op vrijdag op dinsdag zwemles hebben. Dat noemen wij natte gymnastiek. Zij hebben dus geen tweede les in het Maerlant.

VERKLEEDKLEREN
De kleutergroepen zijn voor hun verkleedkist op zoek naar schone en nette verkleedkleren. Zoals: hoeden, tasjes, herenkleding & stropdassen, jurken, nette schoenen en trouwkleding. U mag de kleding afgeven bij een kleuterjuf.

OPENING VAN ONS NIEUWE SCHOOLGEBOUW
Inmiddels heeft u ons nieuwe schoolgebouw al in mindere of meerdere mate kunnen aanschouwen. Zoveel vernieuwing kunnen we niet voorbij laten gaan zonder een feestelijke opening. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aankleding in het gebouw. In de week van 10-14 november houden we een feestweek, waarin we de opening van ons nieuwe gebouw uitgebreid vieren met onze leerlingen, ons team, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden. We hebben een werkgroepje gevormd met leerkrachten, directie en twee ouders om de feestweek voor te bereiden. Meer informatie volgt.

PRESENTATIE VERBETERPLAN
De implementatie van ons verbeterplan is inmiddels in volle gang. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanpak van pluskinderen, de invoering van een reeks nieuwe methoden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de verbetering van de didactische vaardigheden van de leerkrachten.
Op dinsdag 7 oktober a.s. wil ik u uitgebreid informeren over de inhoud van het plan. Wat het precies inhoudt, hoe we het uitvoeren, enz. enz. Het is de bedoeling dat deze presentatie volgt op het technische deel van de algemene ouderavond. Ik denk dat het goed is dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de school. Ik hoop dat veel ouders aanwezig zullen zijn. De precieze aanvang van deze avond hoort u nog.

CROWDFUNDING HAAGSE UILEN
We hebben de crowdfunding voor de uiltjes met 121% financiering afgesloten, een geweldig resultaat! In totaal hebben 37 mensen een donatie gedaan van in totaal € 2.000. Het streefbedrag was € 1.650 euro. Het overschot gebruiken we als bijdrage aan de kosten voor terugplaatsing van de uilen. Een van de tegenprestaties is naamsvermelding in onze nieuwsbrief. Bij deze danken wij Robert Schultink; Rob Welman; Mark en Alice Drabbe; Triangles; Cometa Culinair, de vliegende keuken voor hun donatie. Uiteraard danken wij ook alle overige anonieme donateurs aan het bijdragen van het behoud van onze Haagse Uilen. Fantastisch!

SCHOOLPLEIN14
Sport en beweging is niet alleen leuk, het is onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van ieder kind. Wij zijn dan ook heel trots op ons Schoolplein14, wat door onze leerlingen zelf is uitgekozen en ingedeeld en wat we hebben kunnen realiseren in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en de Gemeente Den Haag. Een Schoolplein14 is een schoolplein waarin kinderen structureel worden uitgedaagd om samen te spelen en te sporten. Onze leerlingen worden gestimuleerd en geleerd om meer te bewegen, samen te spelen, samen te werken, op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, zelfstandig te worden, om te gaan met emoties en regels na te komen. Bovendien gaat het pestgedrag tegen. Zie ook de introductievideo: http://youtu.be/foiVftS1KpY

OUDERBIJDRAGE
Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.
Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage 2014/2015 van € 75,00 per kind over te maken op girorekening 7210564 / IBAN NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

OVERBLIJFBIJDRAGE
Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.
Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om de overblijfbijdrage van € 85,00 per kind per jaar te storten op girorekening 2612510 / IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. Penningmeester Overblijfregeling OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).