Nieuwsbrief 15 September 2016

Help kinderen zonder fiets. Doe mee met onze inzamelactie op 21,22 en 23 september.

Nationaal fonds kinderhulpIn Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij kunnen vaak geen fiets betalen. Net als  het ANWB Kinderfietsenplan vinden wij dat ieder kind recht heeft op een fiets. Dankzij een fiets kan een kind naar de juiste school, een speelpleintje of naar vriendjes in een andere buurt.  Daarom willen we samen met jullie zoveel mogelijk fietsen inzamelen. De ANWB knapt deze fietsen op en zorgt dat de fietsen bij kinderen terechtkomen die ze hard nodig hebben.
Het Kinderfietsenplan heeft inmiddels 2.000  kinderen in Nederland blij gemaakt met een opgeknapte fiets. Met jullie hulp, kunnen we nóg meer kinderen een fiets geven! 
Dus heb je een fiets over of er een ongebruikt in de schuur staan? Lever ‘m in!

Inzamelactie:

Datum: 21,22 en 23 september

Inzamelplek: schoolplein, naast het fietsenhok, bij de vlag.


Wat hebben we nodig?
Fietsen voor kinderen van 10-18 jaar:

  • Die in redelijke tot goede staat verkeren
  • Die met wat slim kluswerk opgeknapt kunnen worden tot een veilige fiets
  • Voor meisjes en jongens
  • Met inchmaat 24, 26 of 28 (óók volwassen fietsen zijn welkom)

Lees meer op anwb.nl/kinderfietsenplan

MR/OR AVOND

 Op dinsdag 11 oktober is de jaarlijkse OR/MR avond. Voorzitters van de OR en MR zullen op deze avond  een presentatie geven. Daarna zullen de leerkrachten diverse informatieve/ interactieve en inspirerende workshops geven die gericht zijn op het leren van de kinderen. Inhoudelijke informatie volgt nog. Maar houd deze avond alvast vrij als u meer wilt weten over bijvoorbeeld het kleuterbrein, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rekenen, invloed van voeding en bewegen op het leren van kinderen of hoe meer begaafde leerlingen worden uitgedaagd tot leren.

BETALING OVERBLIJF

Hierbij een herinnering voor wie de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen

€ 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

AANMELDINGEN NIEUWE LEERLINGEN

Let op: de aanmeldingsperiode voor schooljaar 2018-2019  sluit op 1 oktober. Heeft u jonge kinderen die niet zijn aangemeld, doe dit dan voor deze datum!

KANJERTRAINING

 Kanjertraining OBS BenoordenhoutZowel de ouderavond als de inloopochtend in de klassen over Kanjertraining zijn heel goed bezocht. Voor ouders die deze avond gemist hebben is er op 11 oktober de gelegenheid om meer over kanjertraining te horen tijdens de OR/MR avond. Ook kan op deze avond het Kanjerboek voor thuis gekocht worden. Het boek kost €15,-. Geef vooraf via de mail  (administratie@obsbenoordenhout.nl) aan als je belangstelling hebt voor dit boek, dan weten we hoeveel boeken we kunnen bestellen.

BELANGRIJKE DATA

  • maandag 19 september: studiedag team, alle leerlingen vrij
  • dinsdag 20 september: Prinsjesdag: alle leerlingen vrij
  • 21-22 en 23 september: Inzamelactie ANWB Kinderfietsenplan
  • dinsdag 4 oktober: 19.00 uur MR vergadering
  • dinsdag 11 oktober: Ouderavond / MR/OR avond