Nieuwsbrief 17 oktober 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief: Terugblik op presentatie Verbeterplan, bezoek Rijksinspectie, Kidsclub cultuur, Feestje, Ouderbijdrage en Overblijfbijdrage

OUDERAVOND / VERBETERPLAN
Afgelopen week is de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Deze avond was dit jaar gecombineerd met de presentatie van het Verbeterplan van de school. Na de verschillende presentaties van de voorzitters van OR en MR waarbij de financiën werden behandeld en waarin werd duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de twee clubs, werd uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen in de school.  Lees meer…

BEZOEK VAN DE RIJKSINSPECTIE
Gisteren was de Rijksinspectie voor het Onderwijs bij ons op school. Het is hun taak om te controleren of de school voldoet aan de eisen die de wet stelt aan goed onderwijs. Voor ons natuurlijk best een spannende dag. Het bezoek behelst een viertal bezoeken aan klassen, gesprekken met leerkrachten, een uitgebreid gesprek met directie en IB… Lees meer…

KIDSCLUB CULTUUR
Vorige week heeft u een mail gekregen met daarin formulieren waarmee u uw kind kon opgeven voor een aantal culturele naschoolse activiteiten. Die activiteiten waren allemaal op de woensdag gepland. Uit het aantal aanmeldingen en navraag bij de kinderen blijkt dat de woensdag voor veel kinderen al helemaal vol zit met sport of cultuur. Daarom heb ik de organisatie van de activiteiten gevraagd een nieuwe opzet te maken waarbij de activiteiten op andere dagen georganiseerd zullen worden. Ik hoop dat het dan wel tot mooie dingen kan komen.

FEESTJE
18 oktober is het feest! Juf Pauline, treedt in het prachtige Leeuwarden in het huwelijk met haar Lucas. Vrijwel het hele team trekt naar Friesland om dit feestje bij te wonen. Langs deze weg wil ik Pauline en Lucas namens ouders en kinderen van de school heel veel geluk wensen. De teamleden zullen dat aldaar persoonlijk doen. Op dinsdagochtend na de vakantie is Pauline weer terug op school en dan wel op een heel bijzondere manier. Komt dat zien!

OVERMAKEN OUDERBIJDRAGE
Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Lees meer… 

OVERMAKEN OVERBLIJFBIJDRAGE
Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Lees meer…