Nieuwsbrief 18 januari 2019

  In deze nieuwsbrief: directie, nieuws van de MR, betaling overblijf, mogelijke stakingsdag

Directie
Zoals eerder gemeld zijn de directie taken tijdelijk verdeeld over Marlijn van Dijk en Annelies van Eijk. Per 1 maart zal ik, Annelies, weer volledig beschikbaar zijn voor onze school. Intern betekent dit dat Marlijn  tot einde schooljaar nog een aantal directie taken zal waarnemen en een deel van de intern begeleider taken op zich zal nemen. Ook Karin Werksma blijft haar intern begeleider taken uitvoeren. Daarmee kunnen we de continuïteit op een goede manier in de school waarborgen.

Nieuws van de MR
Afgelopen dinsdag was de MR vergadering. Tijdens deze vergadering hebben we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post, overblijf, communicatie en rondvraag) de volgende onderwerpen besproken: begroting 2019, OR/MR avond schooljaar 2019/2020 thema’s, internationale week en evaluatie sinterklaasfeest. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. Daarom hier de data voor de rest van het schooljaar: 5 maart,  16 april, 28 mei en 9 juli. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Petra Hietbrink (mr@obsbenoordenhout.nl)

OVERBLIJF 2de TERMIJN
Hierbij het verzoek tot betaling van de overblijfkosten (2de termijn) als uw kind gebruik maakt van de overblijf. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep. Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl.

MOGELIJKE STAKINGSDAG
Zoals jullie waarschijnlijk wel in de media gehoord of gezien hebben staat 15 maart a.s. aangekondigd als landelijke stakingsdag voor het hele onderwijsveld (PO,VO,MBO,HBO, WO). Afhankelijk van de doelen en invulling van deze dag zal onze school hier mogelijk aan deelnemen. Zodra daar meer over duidelijk is kunnen jullie zo snel mogelijk een bericht van ons verwachten.

Belangrijke data:

  • donderdag 14 februari: culturele avond
  • vrijdag 22 februari studiedag: alle leerlingen vrij
  • maandag 25 februari t/m vrijdag 29 februari voorjaarsvakantie
  • dinsdag 5 maart 19 uur: MR vergadering
  • vrijdag 15 maart: mogelijke stakingsdag