Nieuwsbrief 19 mei 2017

In deze nieuwsbrief: juffendag, MR vergadering, schoolreis groep 1 t/m 7, schoolplein na schooltijd, belangrijke data  

JUFFENDAG

juffendag De juffendag was een groot succes. Na een swingende opening op het schoolplein werd het discofeest binnen voortgezet. De juffen zijn allemaal in het zonnetje gezet. Voor de leerlingen waren er leuke activiteiten en spelletjes. Er was o.a. een disco, bingo en Just dance. Ook het disco knutselen was erg leuk, glitters, glitters en nog meer glitters!

MR DINSDAG 30 MEI

Dinsdag 30 mei is de volgende MR vergadering om 19.00 uur. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post, communicatie en rondvraag) de volgende onderwerpen bespreken: veiligheid, verkiezingen MR-lid oudergeleding. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

SCHOOLREIS GROEP 1 t/m 7

schoolreisOp donderdag 1 juni is de schoolreis voor groep 1 t/m 7. We hebben nog niet alle betalingen ontvangen. U kunt de schoolreisbijdrage van €28,- overmaken op:
NL78INGB0007234040 t.n.v. DHS Benoordenhout o.v.v. schoolreis, naam leerling en groep. Wij verzoeken u de schoolreisbijdrage zo snel mogelijk te voldoen. Meer informatie over het schoolreisje en begeleiding ontvangt u via de groepsleerkracht en/of de klassenouders.

SCHOOLPLEIN NA SCHOOLTIJD

Na schooltijd wordt ons schoolplein gebruikt door de naschoolse opvang van Triodus. Ouders die bijvoorbeeld wachten op kinderen die meedoen aan naschoolse activiteiten vragen we buiten het hek te wachten. Anders wordt het erg onoverzichtelijk voor de medewerkers van Triodus en kunnen zij onvoldoende toezicht houden. Dank voor jullie begrip!

BELANGRIJKE DATA

  • 25 en 26 mei: Hemelvaart: alle leerlingen vrij.
  • dinsdag 30 mei 19.00 uur MR vergadering.
  • donderdag 1 juni schoolreisje groep 1 t/m 7.
  • vrijdag 2 juni: studiedag: alle leerlingen vrij.
  • Maandag 6 juni: 2de Pinksterdag: alle leerlingen vrij.